• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oppidum Stradonice

  Przeczytaj także...
  Nižbor – gmina w Czechach środkowych, w powiecie Beroun, w kraju środkowoczeskim. Według danych z dnia 1 stycznia 2013 liczyła 1 855 mieszkańców. Stradonice – wieś i gmina w Czechach, w powiecie Kladno, w kraju środkowoczeskim. Według danych z dnia 1 stycznia 2014 liczyła 125 mieszkańców.
  Bojowie – duże celtyckie plemię zasiedlające w okresie lateńskim terytorium dzisiejszych Czech, Bawarii, zachodniej Słowacji i Węgier, później północnej Italii. Ich język nie jest znany.
  Widok od południa
  Plan oppidum

  Oppidum Stradoniceceltyckie osiedle obronne w środkowych Czechach, w gminie Nižbor, w powiecie Beroun, w kraju środkowoczeskim.

  Oppidum Stradonice jest jednym z najbardziej znanych oppidów na ziemiach czeskich

  Położenie i opis[ | edytuj kod]

  Oppidum Stradonice leży w środkowych Czechach, na Wyżynie Krzywoklatskiej (cz. Křivoklátská vrchovina), w dorzeczu Berounki. Oppidum znajdowało się na spłaszczonym wierzchołku wzniesienia Hradiště o wys. 380 m n.p.m. Zajmowało powierzchnię 90,3 ha. Wzniesienia Hradiště znajduje się pomiędzy Nižborem a Stradonicami.

  Łupek – dość niejednoznaczne pojęcie opisujące grupę skał, wykazujących dobrą łupkowatość (złupkowacenie). Najczęściej określenie to dotyczy skał metamorficznych (łupek metamorficzny lub też łupek krystaliczny), lecz jest także powszechnie stosowane do skał osadowych o podobnym wyglądzie (łupek osadowy). Polski termin łupek odpowiada angielskim shale, slate, schist, czy czeskim břidlice i svor. Jest to skała o zróżnicowanym składzie i o charakterystycznej teksturze łupkowej. Tekstura łupków osadowych jest spowodowana pierwotnym uwarstwieniem sedymentacyjnym lub wtórnym złupkowaceniem.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Wzniesienia Hradiště zbudowane jest z łupkówi obcięte z dwóch stron stromymi zboczami dolin Habrového potoka i Berounki. Najdogodniejszy dostęp był od strony południowo-wschodniej, gdzie znajduje się płytkie i szerokie siodło oddzielające je od reszty krainy.

  Historia[ | edytuj kod]

  Celtowie osiedlili się tutaj w połowie II w. p.n.e. Początkowo była to niewielka, otwarta osada, związana ze szlakiem handlowym wzdłuż Berounki. Najstarszy etap budowy fortyfikacji sięga 120 r. p.n.e. W fundamentach wałów znaleziono glinianą formę do odlewania złotych monet, co świadczy o randze tego miejsca jeszcze zanim zostało ufortyfikowane. Oppidum było zamieszkałe prawdopodobnie przez plemię Bojów.

  Powiat Beroun (czes. Okres Beroun) to powiat w kraju środkowoczeskim w Czechach. Jego siedziba znajduje się w mieście Beroun. Powierzchnia powiatu wynosi 661,9 km², zamieszkuje go 76 773 osób (gęstość zaludnienia wynosi 116,15 mieszkańców na 1 km²). Powiat ten liczy 85 miejscowości, w tym 5 miast.Germanie, inaczej Germanowie – odłam Indoeuropejczyków żyjący w północnej i środkowo-północnej Europie, na północ od ludów celtyckich, posługujący się językami germańskimi.

  Na przełomie naszej ery oppidum zostało zdobyte i zniszczone przez Markomanów.

  Kolejne grodzisko pochodzi z I-III w., czyli z okresu osiedlenia się plemion germańskich.

  Ochrona[ | edytuj kod]

  Od roku 1958 jest chronione jako Narodowy zabytek kultury Republiki Czeskiej (cz. Kulturní památka České republiky)

  Legendy[ | edytuj kod]

  Na Hradišti znajduje się krzyż zwany Prachovým krzyżem. Wiąże się z nim legenda o Franciszku Prachovym (cz. Františku Prachovi), który postawił tam chałupę i szukał złotego skarbu. Zabił go leśny duch Dyma, a chałupa spłonęła. O krzyżu się mówi, że stale zapada się w ziemię.

  Grodzisko, grodziszcze, horodyszcze – pozostałość po grodzie albo osadzie obronnej w postaci kolistego (w podstawie) lub wielobocznego wzniesienia, zazwyczaj z zachowanymi śladami wałów drewniano-ziemnych. Na terenie dzisiejszej Polski grody budowane były w dwóch okresach: w późnej epoce brązu i wczesnej epoki żelaza (czasy kultury łużyckiej i kultury pomorskiej) oraz w okresie wczesnego średniowiecza (od VII-VIII w. n.e.).Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Martin Kuna i in.: Archeologický atlas Čech, Archeologický ústav AV ČR, 2. vyd., Praha 2015, s. 355–359, ​ISBN 978-80-87365-82-3
  2. Topinka>Jiří Topinka: Nižbor: toulky minulostí: Nižbor, Stradonice, Žloukovice, Obec Nižbor, Nižbor 2001, ​ISBN 80-238-6745-8
  3. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online], Národní památkový ústav, [cit. 2017-02-07], Praha, Katalogové číslo 134274: Výšinné opevněné sídliště oppidum Hradiště, archeologické stopy
  4. Otomar Dvořák: Tajemné stopy minulosti: mezi Brdy a Berounkou, Knihkupectví U radnice, Beroun 2001, ​ISBN 80-902881-4-6

  Literatura[ | edytuj kod]

 • Josef Ladislav Píč: Hradiště u Stradonic jako historické Marobudum, Starožitnosti země České, 1903
 • Petr Drda, Alena Rybová: Keltové a Čechy, Academia, Praha 1998, 196 s., ​ISBN 80-200-0732-6
 • Jiří Waldhauser: Encyklopedie Keltů v Čechách, Libri, Praha 2011, 592 s., ​ISBN 80-7277-053-5
 • Vladimír Čtverák, Michal Lutovský, Miloslav Slabina, Lubor Smejtek: Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri, Praha 2003, 432 s., ​ISBN 80-7277-173-6
 • Jiří Topinka: Nižbor: toulky minulostí: Nižbor, Stradonice, Žloukovice, Obec Nižbor, Nižbor 2001, ​ISBN 80-238-6745-8
 • Berounka – rzeka w Czechach, lewy (najdłuższy) dopływ Wełtawy o długości 247 km. W górnym swym biegu rzeka nazywa się Mže, a nazwę Berounka przybiera przy ujściu Úhlavy w Pilznie.Oppidum – miejsce obwarowane, osiedle obronne zakładane najczęściej w miejscu chronionym ukształtowaniem terenu. Oppida istniały od połowy II w. p.n.e. do połowy I w. p.n.e. (na terenach Brytanii do połowy I w. n.e.). Terminu używa się do określenia celtyckich osad obronnych. Największe z odkrytych oppidiów znajduje się w pobliżu miejscowości Grabenstetten w Wirtembergii, zajmujące powierzchnię 1400 ha i mające długość wałów równą 30 km.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kraj środkowoczeski (czes. Středočeský kraj) – jeden z trzynastu krajów samorządowych i siedmiu okręgów terytorialnych w Czechach (zob. podział administracyjny Czech). Jego stolicą jest Praga, która sama do niego nie należy, stanowiąc miasto wydzielone. Powierzchnia kraju wynosi 11 014 km², zamieszkuje go 1 150 000 osób (gęstość zaludnienia wynosi 104 mieszkańców na 1 km²). Kraj ten liczy 12 powiatów i 1 146 miejscowości, w tym 73 miasta.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.941 sek.