• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Opoka.org.pl  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Artur Grzegorz Miziński (ur. 13 lutego 1965 w Opolu Lubelskim) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, biskup pomocniczy lubelski od 2004.

  Fundacja Opoka – polskie stowarzyszenie, które zostało powołane przez Konferencję Episkopatu Polski w 1998 roku. Do dwóch głównych zadań fundacji należą służenie Kościołowi katolickiemu w Polsce w zakresie elektronicznej wymiany informacji oraz prowadzenie serwisu internetowego www.opoka.org.pl.

  Zarząd Fundacji[ | edytuj kod]

 • ks. Marek Gancarczyk – prezes zarządu (2018–)
 • ks. prof. Waldemar Cisło – członek zarządu (2017–)
 • Iwona Olszewska-Król – członek zarządu (2019–)
 • Osoby pełniące wcześniej funkcje w zarządzie fundacji
 • ks. Bernard Koj – prezes zarządu (2014–2018)
 • Sławomir Zatwardnicki – członek zarządu (2015–2017)
 • ks. Józef Kloch – prezes zarządu (1998–2008)
 • dr Maciej Górnicki – członek zarządu (2003–2008, 2015–2019), prezes zarządu (2008–2013)
 • Krzysztof Piądłowski – członek zarządu (2010–2013, 2015–2016), prezes zarządu (2013–2014)
 • ks. Zbigniew Kapłański – członek zarządu (2008–2013)
 • ks. Mirosław Matuszny – członek zarządu (2013–2014)
 • ks. Tomasz Patoka – członek zarządu (–2008)
 • Jarosław Uczkiewicz – członek zarządu (–2008)
 • Małgorzata Strzałkowska – członek zarządu (2005–2010)
 • Witold Zawadzki – członek zarządu (1998–2000)
 • Krzysztof Zanussi (ur. 17 czerwca 1939 w Warszawie) – polski reżyser i scenarzysta filmowy, teatralny i telewizyjny, producent filmowy, publicysta, pedagog oraz filozof. Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Józef Wojciech Kloch (ur. 9 marca 1959 w Tarnowie) - polski prezbiter katolicki, doktor filozofii, dziennikarz, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski.
  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.
  CD Projekt SA (początkowo Optimus SA) – polska spółka akcyjna zajmująca się produkcją i dystrybucją gier wideo za pośrednictwem swoich jednostek zależnych.
  Fundacja – forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.
  Jan Tyrawa (ur. 4 listopada 1948 w Kuźnicach Świdnickich) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor teologii, biskup pomocniczy wrocławski w latach 1988–2004, biskup diecezjalny bydgoski od 2004.
  Parlament Rzeczypospolitej Polskiej – dwuizbowy parlament, organ władzy ustawodawczej w Rzeczypospolitej Polskiej. W skład parlamentu wchodzą Sejm jako izba niższa oraz Senat jako izba wyższa. Liczbę członków izb określa Konstytucja RP (art. 96: 460 posłów na Sejm, art. 97: 100 senatorów).

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.059 sek.