Opinia naukowa o zmianie klimatu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zgodność obserwacji zmian średniej globalnej temperatury. Dane od NASA, NOAA, Berkeley Earth oraz agencje meteorologiczne Wielkiej Brytanii i Japonii.

Narodowe i międzynarodowe akademie nauk oraz profesjonalne stowarzyszenia wytworzyły silny naukowy konsensus na temat globalnego ocieplenia. Niemal wszyscy (97%-98%, 99,994%) klimatolodzy aktywnie publikujący artykuły o klimacie są zdania, że od połowy XX w. klimat Ziemi się ociepla i jest to spowodowane głównie przez aktywność człowieka. Oceny te potwierdzają i popierają stanowisko Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

33. szczyt grupy G8 miał miejsce w Kempinski Grand Hotel w Heiligendamm w starym Księstwie Meklemburgii w północnych Niemczech, land Meklemburgia-Pomorze Przednie na wybrzeżu Morza Bałtyckiego w dniach od 6 do 8 czerwca 2007.National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (pol. Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna lub Narodowa Administracja ds. Oceanów i Atmosfery) – amerykańska agencja rządowa zajmująca się prognozą pogody, ostrzeżeniami sztormowymi, ostrzeżeniami przed innymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi (m.in. rekonesansem cyklonów tropikalnych). Pomimo, że jest nakierowana na działalność operacyjną (modele numeryczne, prognoza pogody, prognoza falowania, zbieranie danych), to część działalności zajmują badania naukowe. NOAA ma spektakularne sukcesy w opracowaniu reanalizy danych meteorologicznych używanych w badaniach klimatu. Ma bogatą historię w rozwoju globalnych i regionalnych numerycznych prognoz pogody i rozwoju satelitarnych technik w meteorologii, hydrologii i oceanografii.

Artykuł ten dokumentuje opinię naukową przedstawioną przez syntetyczne raporty, ciała naukowe o narodowym lub międzynarodowym znaczeniu i badania opinii wśród klimatologów. Poglądy indywidualnych naukowców, poszczególnych uniwersytetów lub laboratoriów, ani opinie list jednostek powstałych w wyniku samoselekcji, np. petycje, nie są w nim uwzględnione.

NASA (National Aeronautics and Space Administration) (pl. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) – agencja rządu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za narodowy program lotów kosmicznych, ustanowiona 29 lipca 1958 r. na mocy National Aeronautics and Space Act, zastępując poprzednika – National Advisory Committee for Aeronautics. Jest wydziałem Departamentu Obrony USA i jest mu bezpośrednio podległa.Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang: United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC lub FCCC) – umowa międzynarodowa określająca założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia. Konwencja podpisana została podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju popularnie zwanej Szczytem Ziemi w 1992 w Rio de Janeiro.

Spis treści

 • 1 Raporty syntetyczne
 • 1.1 Międzyrządowy Zespół ds. mian Klimatu (IPCC) 2007
 • 1.2 Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) 2014
 • 1.3 Federal Climate Change Science Program
 • 1.4 Berkeley Earth Surface Temperature
 • 2 Organizacje zgadzające się
 • 2.1 Akademie nauk
 • 2.1.1 InterAcademy Council
 • 2.1.2 International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences (CAETS)
 • 2.1.3 Wspólne oświadczenie akademii nauk z 2001
 • 2.1.4 Wspólne oświadczenie akademii nauk z 2005
 • 2.1.5 Wspólne oświadczenie akademii nauk z 2007
 • 2.1.6 Network of African Science Academies
 • 2.1.7 European Academy of Sciences and Arts
 • 2.1.8 Polska Akademia Nauk (PAN)
 • 2.2 Naukowe ogólne
 • 2.2.1 Europejska Fundacja Nauki (ESF)
 • 2.2.2 American Association for the Advancement of Science (AAAS)
 • 2.2.3 Międzynarodowa Rada Nauki (ICSU)
 • 2.2.4 Federacja Naukowców Amerykańskich (FAS)
 • 2.2.5 National Research Council (NRC)
 • 2.3 Meteorologia/Oceanografia
 • 2.3.1 Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO)
 • 2.3.2 Amerykańskie Towarzystwo Meteorologiczne (AMS)
 • 2.3.3 Royal Meteorological Society
 • 2.3.4 Australian Meteorological and Oceanographic Society (AMOS)
 • 2.3.5 Canadian Foundation for Climate and Atmospheric Sciences (CFCAS)
 • 2.3.6 Canadian Meteorological and Oceanographic Society (CMOS)
 • 2.4 Nauki o Ziemi
 • 2.4.1 Amerykańska Unia Geofizyczna (AGU)
 • 2.4.2 Geological Society of America (GSA)
 • 2.4.3 Stratigraphy Commission of the Geological Society of London
 • 2.4.4 Międzynarodowa Unia Geodezji i Geofizyki (IUGG)
 • 2.4.5 Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych (IUGS)
 • 2.4.6 Europejska Unia Nauk o Ziemi (EGU)
 • 2.4.7 Komitet Geofizyki PAN
 • 2.5 Paleoklimatologia
 • 2.5.1 American Quaternary Association (AMQUA)
 • 2.5.2 International Union for Quaternary Research (INQUA)
 • 2.6 Inne
 • 2.6.1 Amerykański Instytut Fizyki (AIP)
 • 2.6.2 Amerykańskie Towarzystwo Astronomiczne (AAS)
 • 2.6.3 Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne (ACS)
 • 2.6.4 Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne (APS)
 • 2.6.5 Engineers Australia (IEAust)
 • 3 Oświadczenia alternatywne
 • 3.1 American Association of State Climatologists (AASC)
 • 3.2 American Association of Petroleum Geologists (AAPG)
 • 3.3 Komitet Nauk Geologicznych PAN
 • 4 Przypisy
 • Raporty syntetyczne[ | edytuj kod]

  Raporty syntetyczne to przegląd literatury naukowej, integrujący wyniki niezależnych od siebie badań, w celu zapewnienia szerszego zrozumienia lub opisania stanu wiedzy na dane zagadnienie.

  Amerykańska Unia Geofizyczna (ang. American Geophysical Union, w skrócie AGU) jest organizacją zrzeszającą geofizyków. Obecnie liczy ok. 50000 członków z całego świata. AGU koncentruje się na propagowaniu nauk geofizycznych (nauki o atmosferze i oceanie, fizyka Ziemi, hydrologia, fizyka przestrzeni kosmicznej) poprzez publikowanie czasopism naukowych, organizację konferencji naukowych, uczestnictwo i organizowanie programów badawczych. AGU istnieje od 1919 i zostało utworzone przez amerykański National Research Council. Od 1972 jest organizacją otwartą dla naukowców i studentów z całego świata. AGU wydaje szereg czasopism naukowych z dziedziny geofizyki. Jednym z najbardziej znanych jest Journal of Geophysical Research (JGR) oraz Geophysical Research Letters (GRL). AGU wydaje też biuletyn EOS, w którym zamieszczane są aktualne informacje z geofizyki.Japan Meteorological Agency (jap. 気象庁, Kisho-cho) (JMA) – japońska agencja meteorologiczna podlegająca Ministerstwu Lądu, Infrastruktury, Transportu i Turystyki. Odpowiedzialna jest za zbieranie i podawanie do wiadomości publicznej w Japonii wyników, które są uzyskiwane z danych opartych na dziennej obserwacji i badaniach naukowych związanych ze zjawiskami naturalnymi w obszarze m.in. meteorologii, hydrologii, sejsmologii oraz wulkanologii. Siedziba JMA jest zlokalizowana w tokijskim okręgu Chiyoda.

  Międzyrządowy Zespół ds. mian Klimatu (IPCC) 2007[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Czwarty raport IPCC.

  W lutym 2007 IPCC opublikował podsumowanie tworzonego wówczas Czwartego raportu IPCC. W przedstawionym raporcie IPCC stwierdziła, że większość (> 50%) obserwowanego globalnego ocieplenia obserwowanego od połowy XX wieku z prawdopodobieństwem powyżej 90% jest spowodowana wzrostem stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze w wyniku działalności człowieka. Prawdopodobieństwo zmian klimatu wyłącznie pod wpływem czynników naturalnych oceniano na mniej niż 5%. W tym przypadku za globalne ocieplenie uznano wzrost średnich temperatur globalnych o 0,75 °C na przestrzeni ostatnich 100 lat. Pełny raport IPCC ukazał się w marcu 2007 roku.

  Kenia (Kenya, Republika Kenii, ang. Republic of Kenya, sua. Jamhuri ya Kenya) – państwo we wschodniej Afryce nad Oceanem Indyjskim. Państwo graniczy od północy z Somalią, Etiopią i Sudanem Południowym, od zachodu z Ugandą, a od południa z Tanzanią. Stolicą Kenii jest Nairobi.Gaz cieplarniany (szklarniowy, z ang. GHG – greenhouse gas) – gazowy składnik atmosfery będący przyczyną efektu cieplarnianego. Gazy cieplarniane zapobiegają wydostawaniu się promieniowania podczerwonego z Ziemi, pochłaniając je i oddając do atmosfery, w wyniku czego następuje zwiększenie temperatury powierzchni Ziemi. W atmosferze występują zarówno w wyniku naturalnych procesów, jak i na skutek działalności człowieka.

  Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) 2014[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Piąty raport IPCC.

  Bazując na 9200 recenzowanych naukowo artykułach, IPCC stwierdził, że ocieplenie klimatu jest jednoznaczne (unequivocal). Ziemię czekają bezprecedensowe zmiany na przestrzeni dekad a nawet mileniów, włączając ogrzewanie się atmosfery i oceanów, zmniejszenie pokrywy śniegowej i lodowej, oraz wzrost poziomu morza. Emisje gazów cieplarnianych, napędzana w dużym stopniu wzrostem ekonomicznym i ludności, doprowadziły ich stężenia do poziomów nie spotykanych w atmosferze od co najmniej 800 tys. lat. Jest niezwykle prawdopodobne [zgodnie z konwencją przyjętą w raporcie oznacza to prawdopodobieństwa 95%-100%], że człowiek wpłynął w sposób dominujący na obserwowane od połowy XX wieku ocieplenie.

  Międzynarodowa Rada Nauki (ang. International Council for Science, ICSU) – pozarządowa organizacja o zasięgu ogólnoświatowym, powołana w 1931 roku w celu współpracy międzynarodowej w rozwoju nauki.Czwarty Raport IPCC (The Fourth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR4) – czwarty raport podsumowujący zmiany klimatu, raporty są publikowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

  Federal Climate Change Science Program[ | edytuj kod]

  Powołana w 2002 przez rząd George’a Busha Federal Climate Change Science Program opublikowała 2 maja 2006 pierwsze z 21 sprawozdań, gdzie ogłoszono: .mw-parser-output div.cytat{display:table;border:1px solid #aaa;padding:0;margin-top:0.5em;margin-bottom:0.8em;background:#f9f9f9}.mw-parser-output div.cytat>blockquote{margin:0;padding:0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo{text-align:right;padding:0 1em 0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo::before{content:"— "}.mw-parser-output div.cytat.środek{margin-left:auto;margin-right:auto}.mw-parser-output div.cytat.prawy{float:right;clear:right;margin-left:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.lewy{float:left;clear:left;margin-right:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.prawy:not([style]),.mw-parser-output div.cytat.lewy:not([style]){max-width:25em}

  Badania [...] wykazują wyraźne dowody wpływu człowieka na system klimatyczny (przez zmiany w gazach cieplarnianych, aerozolach i ozonie stratosferycznym). Zaobserwowanych zmian w ostatnich 50 latach nie można wytłumaczyć samymi naturalnymi procesami, ani też przez same efekty przelotnych składników atmosfery (jak aerozole i ozon troposferyczny).

  Uganda – państwo we wschodniej Afryce nad Jeziorem Wiktorii, o pow. 236 tys. km². Graniczy z Sudanem Południowym, Demokratyczną Republiką Konga, Rwandą, Tanzanią i Kenią. Ludność zajmuje się głównie rolnictwem i hodowlą, kraj słabo rozwinięty.Nigeria, Republika Federalna Nigerii (ang. Federal Republic of Nigeria) – państwo w Afryce Zachodniej nad Zatoką Gwinejską, najludniejsze na kontynencie afrykańskim. Nazwa państwa pochodzi od rzeki Niger, a pierwszy raz pojawiła się w artykule gazety The Times z 1897 roku. Sąsiaduje z Beninem, Nigrem, Czadem i Kamerunem.

  W sprawozdaniu z 29 maja 2008 napisano:

  Jest ogólnie przyjęte przez formalne badania z atrybucją, że globalne ocieplenie w ostatnich 50 latach spowodowane jest głównie wskutek wywołanych przez człowieka wzrostów w gazach zdolnych zatrzymywać ciepło.

  Berkeley Earth Surface Temperature[ | edytuj kod]

  Projekt Berkeley Earth był wspierany przez U.S. Department of Energy oraz Lawrence Berkeley National Laboratory. Jego celem było zebranie i przenalizowanie większej liczby danych ze stacji meteorologicznych niż w poprzednich badaniach. Zarówno zbiory danych, zastosowane metody analityczne oraz oprogramowanie zostały udostępnione publicznie.

  American Association for the Advancement of Science (AAAS) – międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się ogólnie pojętym rozwojem nauki.Ozon (stgr. ὄζον [ódzōn] – woniejący), tritlen (O3) – alotropowa odmiana tlenu składająca się z trójatomowych cząsteczek.

  Głównym wnioskiem była obserwacja, że w ciągu ostatnich 250 lat średnia temperatura na Ziemi wzrosła o 1,5 °C, z czego o 0,9 °C w ciągu ostatnich 50 lat. Największy wpływ na te zmiany ma aktywność wulkaniczna oraz antropogeniczna emisja gazów cieplarnianych. Wpływ aktywności słonecznej jest niewielki.

  Marcin Witold Popkiewicz (ur. 27 października 1970) – polski fizyk jądrowy, klimatolog, przedsiębiorca, dziennikarz, analityk megatrendów. Globalne ocieplenie – obserwowane od połowy XX wieku podwyższenie średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Sudan – państwo, położone w północno-wschodniej części Afryki nad Morzem Czerwonym. Do 9 lipca 2011 roku, był największym państwem w Afryce. Po secesji południowej części, spadł na trzecie miejsce ustępując miejsca Algierii i DRK.
  American Chemical Society (ACS) – stowarzyszenie naukowe z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zajmujące się wspieraniem różnych zagadnień związanych z chemią i naukami pokrewnymi. Stowarzyszenie zostało założone w 1876 roku na Uniwersytecie Nowojorskim. Aktualnie ACS liczy 160000 członków rozproszonych po całym świecie. ACS wydaje czasopismo Journal of the American Chemical Society. 22-25 sierpnia 2010 roku odbył się w Bostonie 240 zjazd członków towarzystwa.
  Deforestacja, wylesianie – proces zmniejszania udziału terenów leśnych w ogólnej powierzchni danego obszaru, zazwyczaj skutek antropopresji (np. nadmierne wykorzystanie gospodarcze lasów, zanieczyszczenie środowiska, itp.). Może prowadzić do powodzi, susz, osunięć ziemi i lawin błotnych.
  Troposfera – najniższa i najcieńsza warstwa atmosfery ziemskiej, stanowi ok. 80% jej całkowitej masy. Górna jej granica zmienia się w zależności od pory roku i od szerokości geograficznej. Nad biegunami sięga ona do 7 km w zimie i do 9 km w lecie. W umiarkowanych szerokościach geograficznych od 10 km w zimie do 13 km w lecie. Nad równikiem zasięg troposfery waha się od 15 do 18 km przez cały rok. Zróżnicowana grubość troposfery wynika z różnic nagrzewania się obszarów leżących na różnych szerokościach geograficznych oraz różnej wartości siły odśrodkowej działającej na cząsteczki powietrza.
  The New York Times – jeden z najważniejszych amerykańskich dzienników o profilu liberalno-lewicowym, wychodzący w Nowym Jorku. Jest trzecią pod względem nakładu gazetą w Stanach Zjednoczonych, po USA Today i The Wall Street Journal. Codzienny nakład wynosi 1,125 mln, a obieg wydania niedzielnego 1,700 mln (dane na 26 grudnia 2004). Właścicielem gazety jest The New York Times Company, która kontroluje również około 40 innych gazet, czasopism i wiele krzyżówek, między innymi The Boston Globe i International Herald Tribune.
  Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, w skrócie IPCC) – organizacja założona w 1988 przez dwie organizacje Narodów Zjednoczonych – Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w celu oceny ryzyka związanego z wpływem człowieka na zmianę klimatu.
  American Physical Society (APS; Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne) – amerykańskie stowarzyszenie naukowe fizyków, założone 20 maja 1899 z inicjatywy Arthura Gordona Webstera, mające na celu popieranie i rozwój wiedzy o fizyce. Stowarzyszenie liczące około 40 tysięcy członków ma swoją siedzibę w College Park (Maryland), USA].

  Reklama