Operacja gospodarcza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Operacja gospodarczazdarzenie gospodarcze, które powoduje zmiany w składnikach bilansu.

Bilans – w organizacjach prowadzących księgowość według zasad tzw. pełnej rachunkowości, bilans – należący do obowiązkowych sprawozdań finansowych – to zestawienie aktywów i pasywów jednostki na początek (bilans otwarcia) i koniec (bilans zamknięcia) okresu sprawozdawczego (obrachunkowego).Kredyt bankowy – umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, terminowość i oprocentowanie.

Cechy charakterystyczne operacji gospodarczych:

 1. ścisły związek z przedmiotem działalności prowadzonej przez jednostkę,
 2. określenie terminu wystąpienia operacji – data,
 3. obowiązek udokumentowania,
 4. masowość i powtarzalność powtarzania,
 5. wywołanie zmian w składnikach bilansu,
 6. wyrażone są wartościowo.

W operacjach gospodarczych wyróżniane są:

Strata – w rachunkowości jest to ujemny wynik finansowy przedsiębiorstwa lub określonej inwestycji albo pożyczki. Jego przeciwieństwem jest zysk.Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych i ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów.
 1. operacje bilansowe (bezwynikowe),
 2. operacje wynikowe.

Operacje gospodarcze powodujące zmiany w składnikach bilansu przyczyniające się do przemieszczenia tych składników nazywane są operacjami gospodarczymi bezwynikowymi (bilansowe operacje gospodarcze); np. spłata kredytu gotówką.

Wśród nich rozróżnia się:

 • operacje aktywne, powodujące zmiany wyłącznie w aktywach (suma bilansowa bez zmian),
 • operacje pasywne, powodujące zmiany wyłącznie w pasywach (suma bilansowa bez zmian),
 • operacje aktywno-pasywne zwiększające, wzrost aktywów i pasywów (suma bilansowa wzrasta),
 • operacje aktywno-pasywne zmniejszające, spadek aktywów i pasywów (suma bilansowa maleje).
 • Drugą grupą są operacje, które prowadzą do powstania zysku lub straty. Są to tak zwane operacje wynikowe np. przychody ze sprzedaży usług.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Konto księgowe,
 • księgi rachunkowe.
 • Reklama