• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Open Geospatial Consortium  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Organizacja normalizacyjna – instytucja zajmująca się opracowywaniem, tłumaczeniem z innych wersji językowych, przyjmowaniem i rozpowszechnianie norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych.XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.
  Standardy[ | edytuj kod]
  Zależności między klientem/serwerem a niektórymi protokołami OGC

  Standardy OGC obejmują ponad 30 standardów, między innymi:

 • CSW - Catalog Service for the Web: interfejs do metadanych
 • Geography Markup Language (GML) - Geography Markup Language: format XML zapisu danych geograficznych
 • Keyhole Markup Language (KML) - Keyhole Markup Language: format XML zapisu danych przestrzennych, również trójwymiarowych, oraz ich wizualizacji
 • Styled Layer Descriptor (SLD) - format XML opisujący wygląd danych (styl)
 • Web Coverage Service (WCS) - Web Coverage Service
 • Web Feature Service (WFS) - Web Feature Service: usługa udostępniania danych w formacie GML
 • Web Map Service (WMS) - Web Map Service: usługa udostępniania map w formie obrazów (np. png, jpg)
 • Web Map Tile Service (WMTS) - Web Map Tile Service: usługa udostępniania map kafelkowanych
 • Web Processing Service (WPS) - Web Processing Service: zdalna usługa przetwarzania danych
 • Współpraca[ | edytuj kod]

  OGC blisko współpracuje z komitetem ISO/TC 211 (zajmujący się informacją geograficzną). Standardy z serii ISO 19100 powoli zastępują abstrakcyjne specyfikacje OGC. Niektóre standardy OGC, takie jak WMS, GML, WFS stały się standardem ISO.

  OpenLayers – biblioteka napisana w języku JavaScript, ułatwiająca dodawanie dynamicznych map na stronach internetowych. Udostępniana jest na otwartej licencji BSD. Obsługuje formaty danych: KML, GML, GeoJSON; implementuje standardy OGC Web Map Service i Web Feature Service. Jest to projekt Open Source Geospatial Foundation.Geography Markup Language (GML) – oparty na XML język opracowany przez Open Geospatial Consortium do opisu danych przestrzennych. GML jest formatem wymiany danych pomiędzy różnymi aplikacjami systemów informacji geograficznej.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) – biblioteka służąca do odczytu i zapisu rastrowych danych geoprzestrzennych. GDAL używa OGR do odczytu i zapisu wektorowych danych. Opracowany przez Franka Warmerdama. Obecnie projekt jest kontynuowany w ramach prac Open Source Geospatial Foundation i udostępniana jest na licencji Open Source.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  System Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) – system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Każdy system GIS składa się z: bazy danych geograficznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i użytkowników GIS. W przypadku, gdy System Informacji Geograficznej gromadzi dane opracowane w formie mapy wielkoskalowej (tj. w skalach 1:5000 i większych), może być nazywany Systemem Informacji o Terenie (LIS, ang. Land Information System).
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Keyhole Markup Language (KML) – język znaczników oparty na XML-u, otwarty standard zatwierdzony przez Open Geospatial Consortium pozwalający na wizualizację trójwymiarowych danych przestrzennych.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.