Omulew

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Omulewrzeka, prawy dopływ Narwi o długości 127,2 km.

Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.Piasecznica - rzeka w środkowej Polsce o długości 41 km. Źródło rzeki zaczyna się niedaleko Piaseczni. Uchodzi do Omulwi w pobliżu Ostrołęki.

Rzeka płynie przez Równinę Mazurską i Równinę Kurpiowską, w województwie warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Wypływa ze źródeł poniżej Jeziora Koniuszyńskiego (w Lasach Napiwodzkich) jako struga Koniuszanka, płynie przez jezioro Omulew, Puszczę Kurpiowską, kompleks bagien Szeroka Biel. Przepływa przez miejscowości: Kot, Wielbark, Brodowe Łąki, Czarnotrzew, Przystań, Ostrołęka, gdzie w południowej części miasta uchodzi do Narwi.

Rezerwat przyrody Małga – rezerwat położony w województwie warmińsko-mazurskim w gminie Jedwabno, leśnictwach Dębowiec i i Uścianek. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – urząd administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarowania wodami, zgodnie ze statutem "zapewnia obsługę Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (...) i działa pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem" (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 r.). Pomimo swej nazwy Krajowy Zarząd pełni jedynie funkcję pomocniczą względem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) podobnie jak statut nie precyzuje szerzej zadań Krajowego Zarządu. We wspomnianej ustawie wyszczególniono natomiast zadania Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

W górnym biegu rzeki znajdują się trzy rezerwaty: Koniuszanka I, Koniuszanka II i Małga. Od jeziora Omulew do ujścia do Narwi rzeka jest oznakowanym szlakiem kajakowym.

Lewymi dopływami Omulwi są Czarna, Rekownica, Sawica, Czarka, Wałpusza, Lejkowska Struga, Trybówka i Piasecznica, a prawymi Przeździęcka Struga, Płodownica i Jastrząbka.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki Polski
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.Kot – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Jedwabno. Leży ok. 10 km na południowy zachód od Jedwabna, w odległości ok. 1 km od drogi wojewódzkiej 545 Jedwabno – Nidzica. Przez wieś przepływa rzeka Omulew wypływająca z Jeziora Omulew.
  Warto wiedzieć że... beta

  Główny Geodeta Kraju – centralny organ administracji rządowej ds. geodezji i kartografii. Wykonuje zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
  Ostrołęka – miasto na prawach powiatu w województwie mazowieckim. Leży nad rzeką Narwią. Siedziba powiatu ziemskiego. W latach 1975-1998 stolica województwa ostrołęckiego. Posiada ważne znaczenie administracyjne dla północno-wschodniej części Polski. Ośrodek usług oraz przemysłu energetycznego, budowlanego, celulozowo-papierniczego i spożywczego. Ośrodek folkloru kurpiowskiego.
  Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.
  Leśny rezerwat przyrody Koniuszanka II – rezerwat przyrody położony na terenie nadleśnictwa Nidzica, w województwie warmińsko mazurskim na styku dwóch krain fizjograficznych: Pojezierza Mazurskiego oraz Sandru Mazursko-Kurpiowskiego.
  Napiwoda (niem. Napiwodda, 1890-1945 Grünfließ) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim, w gminie Nidzica.
  Rezerwat przyrody Koniuszanka I - rezerwat przyrody znajdujący się w gminie Nidzica, powiecie nidzickim (województwo warmińsko-mazurskie).

  Reklama