Oksoborany

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Anion tetrahydroksoboranowy

Oksoborany (borany) – sole i estry tlenowych kwasów boru.

Tetramery - oligomery, cząsteczki składające się z czterech merów, które mogą być jednakowe - homotetramery lub różnić się - heterotetramery. Pojęcia "homotetramery" i "heterotetramery" stosuje się wyłącznie w biochemii.Tetraboran sodu (boraks, czteroboran sodu), Na2B4O7 − nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu borowego. Tworzy bezbarwne kryształy rozpuszczalne w wodzie. Powoli ogrzewany traci wodę krystaliczną, w temperaturze 300–400 °C przechodzi w sól bezwodną. Barwi płomień na zielono. Występuje w przyrodzie jako minerał boraks rodzimy. Stosowany jako odczynnik, np. do wytwarzania pereł boraksowych, jako środek ułatwiający lutowanie, w przemyśle wykorzystywany do produkcji szkła i szkliw; stosowany także jako składnik mikronawozów.

Sole[ | edytuj kod]

Najczęściej spotykane sole boranowe (M – metal jednowartościowy):

 • ortoborany (borany, ortooksoborany) M3BO3 – sole kwasu borowego
 • metaborany (metaoksoborany) MBO2, np. metaboran sodowy
 • tetraborany (czteroborany, tetraoksoborany) M2B4O7, np. boraks,
 • tetrahydroksoborany, sole kompleksowe zawierające tetraedryczny anion tetrahydroksoboranowy [B(OH)4], np. Na2[B(OH)4]Cl i Cu[B(OH)4]Cl
 • Przykładowe aniony boranowe
 • Anion ortoboranowy

  Związki kompleksowe (kompleksy, związki koordynacyjne) – związki chemiczne, które w swoim składzie chemicznym zawierają jeden lub więcej atomów centralnych, otoczonych przez inne atomy lub grupy atomów zwane ligandami, przy czym przynajmniej jedno wiązanie atomu centralnego z ligandem ma charakter wiązania koordynacyjnego.Czworościan foremny (gr. tetraedr) – czworościan, którego ściany są identycznymi trójkątami równobocznymi. Jeden z pięciu wielościanów foremnych. Posiada 6 krawędzi i 4 wierzchołki. Czworościan foremny jest przykładem trójwymiarowego sympleksu. Czworościan foremny jest dualny do samego siebie. Kanoniczne współrzędne wierzchołków czworościanu to (1, 1, 1), (–1, –1, 1), (–1, 1, –1) i (1, –1, –1).
 • Anion tetrahydroksoboranowy

 • Tetrameryczny anion [B4O5(OH)4]

 • Estry[ | edytuj kod]

  Borany, estry kwasu borowego, są reaktywne i łatwopalne. Rozkładają się pod wpływem wody.

  Boran trimetylowy


  Warto wiedzieć że... beta

  Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli. Komponentami kwasowymi mogą być zarówno kwasy karboksylowe, jak i kwasy nieorganiczne.
  Metaboran sodu – nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu metaborowego, stosowany powszechnie w chemicznej analizie jakościowej.

  Reklama