Okno (informatyka)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Przykład graficznego interfejsu użytkownika w GNU/Linuksie z dwoma częściowo nakładającymi się oknami aplikacji

Okno – wydzielony obszar ekranu, najczęściej prostokątny, na którym prezentowany jest interfejs programu.

Microsoft Windows (ang. windows „okna”, IPA: [maɪkɹoʊsɑːft ˈwɪndoʊz]) – rodzina systemów operacyjnych stworzonych przez firmę Microsoft. Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone. Okno modalne (ang. modal window) - w systemach okienkowych okno, wstrzymujące przetwarzanie zdarzeń przez pozostałe okna danej aplikacji. Nie można wówczas robić niczego w żadnym innym oknie.

Okno można zazwyczaj przesuwać w obrębie ekranu, a także zmieniać jego rozmiar. Niekiedy okno można przemieszczać pomiędzy wirtualnymi pulpitami.

Różne znaczenia pojęcia[ | edytuj kod]

Istnieje kilka kontekstów, w których określenie "okno" jest używane.

Jednym z nich jest tzw. okno programu istniejące w ramach graficznego menedżera okien. Każde takie okno jest wtedy zarządzane poprzez tego menadżera i to on decyduje o tym, co użytkownik może z oknem zrobić (operacje typu przesuwanie, zmiana rozmiaru okna, maksymalizacja, minimalizacja, ikonizacja itp.).

Pasek menu jest to widżet (patrz też: GUI) występujący zwykle jako część okna, przynajmniej we współcześnie używanych GUI (w systemie Amigi np. było trochę inaczej - menu podlegało nie pod okno, ale pod ekran i było aktywowane zawsze prawym klawiszem myszy).Okno dialogowe - w informatyce okno służące do zapytania użytkownika o potrzebne programowi dane, a następnie zamykane (zwykle przyciskiem Ok). Zazwyczaj nie jest głównym oknem aplikacji. Wyjątkiem są tzw. aplikacje dialogowe, prezentujące ciąg okien dialogowych, takie jak programy instalacyjne lub kreatory.

W systemie X Window System oraz Microsoft Windows oknem nazywa się jednak każdy prostokątny obszar, który posiada swoją tzw. procedurę obsługi. Okno jest zatem specjalizacją widżetu.

W bibliotece GTK+ z kolei pojęcie okna jest raczej bliższe pojęciu okna w systemach okienkowych. Tzn. jest to prostokątny obszar będący niejako samodzielną jednostką, który może posiadać własne typowe dla aplikacji okienkowych elementy: pasek menu, pasek narzędzi, oraz własną ramkę, a wewnętrzny obszar okna jest wypełniany odpowiednim zestawem widżetów. Okna najwyższego poziomu (ang. toplevel) posiadają ramkę nadawaną im przez sam system okienkowy, czyli przez menedżera okien.

Prostokąt – w planimetrii, czworokąt, który ma wszystkie wewnętrzne kąty proste (stąd również jego nazwa). Prostokąt jest szczególnym przypadkiem trapezu prostokątnego oraz równoległoboku. Szczególnym przypadkiem prostokąta (o wszystkich bokach tej samej długości) jest kwadrat.Interfejs użytkownika (ang. user interface, UI) — w technice część urządzenia odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z maszynami. Aby było to możliwe urządzenia są wyposażone w odpowiednie urządzenia wejścia-wyjścia tworzące razem interfejs użytkownika:

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • okno dialogowe
 • okno modalne
 • Warto wiedzieć że... beta

  Wirtualny pulpit – element większości systemów operacyjnych, umożliwiający pracę na wielu pulpitach jednocześnie i przełączanie się pomiędzy nimi. Zapobiega tworzeniu się bałaganu na ekranie i pulpicie, umożliwia grupowanie swoich prac tematycznie na pulpitach.
  Menedżer okien — w graficznym interfejsie użytkownika jest to program zarządzający rozmieszczeniem, zachowaniem i rysowaniem okien w obrębie systemu okien. Większość menedżerów okien jest elementem kompletnego środowiska graficznego dla systemu operacyjnego. Są przeważnie napisane z wykorzystaniem jednej z istniejących bibliotek kontrolek (np. Qt, GTK+).
  X Window System – graficzny system komputerowy (system okien) stworzony w latach 80. w laboratoriach Massachusetts Institute of Technology (MIT), obecnie prace nadzoruje X.Org Foundation. Najnowszym wydaniem jest wersja 11, wydanie 7.6.

  Reklama