Ogniwo pierwotne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ogniwo pierwotne – rodzaj ogniwa galwanicznego, które jest jednorazowe, czyli nieładowalne. Ogniwo takie po rozładowaniu, czyli wyczerpaniu się materiału anodowego, nie nadaje się do dalszego użycia w wyniku zaniku jego siły elektromotorycznej. Nie da się go także zregenerować poprzez ładowanie, w przeciwieństwie do ogniwa wtórnego. Ogniwa służą do zasilania drobnych przedmiotów domowego użytku, ale także urządzeń ratunkowych (radia), bądź wojskowych. Najczęściej dostępnymi ogniwami pierwotnymi są ogniwa Leclanchégo, ogniwa alkaliczne oraz ogniwa litowe (których nie należy mylić z ogniwami litowo-jonowymi, które są ładowalne).

Chlorek tionylu, SOCl2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków kwasowych, pochodna kwasu siarkawego. W temperaturze pokojowej jest bezbarwną cieczą, dymiąca na powietrzu. Wykorzystywany w reakcjach chlorowania związków organicznych, m.in. podczas produkcji gazów bojowych.Amper – jednostka natężenia prądu elektrycznego. Jest jednostką podstawową w układzie SI i układzie MKSA oznaczaną w obu układach symbolem A.

Zasada działania[ | edytuj kod]

Ogniwo przechowuje energię na sposób chemiczny i nie wymaga wcześniej włożenia w niego energii elektrycznej przed użyciem, tak jak akumulator elektryczny. Energia elektryczna produkowana przez ogniwo pierwotne jest uwalniana w wyniku spontanicznego zachodzenia reakcji na granicach faz elektroda-elektrolit. Reakcje mogą zajść w wyniku zamknięcia obwodu zewnętrznego, przez co elektrony mogą przepływać między elektrodami, a w wyniku różnicy potencjałów elektrochemicznych między materiałami elektrodowymi (anodą i katodą) poprzez elektrolit dokonuje się przepływ jonów. Elektrony oddawane są przez drobiny biorące udział w reakcji elektrodowej w anodzie (elektrodzie o niższym potencjale elektrochemicznym), które stają się jonami zmieniając swój stopień utlenienia na wyższy i przechodzą do elektrolitu (reakcja utleniania). Jony na katodzie (elektrodzie o wyższym potencjale elektrochemicznym) odbierają elektron i stają się częścią katody w wyniku reakcji katodowej (reakcja redukcji). Elektrolit nie może przewodzić elektronów, gdyż wówczas doszłoby do samorozładowania ogniwa. Elektrolit musi za to dobrze przewodzić jony, gdyż to od przewodnictwa jonów zależy możliwa do uzyskania gęstość prądu z ogniwa.

Akumulator elektryczny – rodzaj ogniwa galwanicznego, które może być wielokrotnie użytkowane i ładowane prądem elektrycznym. Wszystkie rodzaje akumulatorów elektrycznych gromadzą i później uwalniają energię elektryczną dzięki odwracalnym reakcjom chemicznym zachodzącym w elektrolicie oraz na styku elektrolitu i elektrod.Polaryzacja elektrody – zjawisko fizyczne związane ze zmianą potencjału elektrody w stosunku do jej potencjału równowagowego wywołanym przez przyłożenie zewnętrznego źródła prądu. Miarą polaryzacji elektrody jest nadnapięcie. Po zanurzeniu elektrody w elektrolicie ustala się stan równowagi dynamicznej polegający na wyrównaniu się szybkości procesów utleniania i redukcji zachodzących na granicy faz. Każdemu z tych procesów towarzyszy odpowiedni prąd t.j.: prąd utleniania ( i ox ) {displaystyle (i_{ ext{ox}}),} i prąd redukcji ( i red ) {displaystyle (i_{ ext{red}}),} . W stanie równowagi prądy te są równe co do wartości bezwzględnej (różnią się tylko znakiem) i określane są mianem prądu wymiany ( i 0 ) {displaystyle (i_{ ext{0}}),} .


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Stopień utlenienia (liczba utlenienia) – formalna wartość ładunku atomu w związku chemicznym przy założeniu, że wszystkie wiązania chemiczne w danej cząsteczce mają charakter wiązań jonowych. Suma stopni utlenienia wszystkich atomów w cząsteczce obojętnej oraz dla wolnych pierwiastków wynosi 0, a w jonach ma wartość ładunku jonu.
Amperogodzina (Ah) jest miarą pojemności ogniw galwanicznych, w tym akumulatorów elektrycznych. Określa ona zdolność do zasilania przez ten akumulator obwodu elektrycznego prądem o danym natężeniu przez określony czas.
Chlorek sulfurylu – związek nieorganiczny o wzorze sumarycznym SO2Cl2. W temperaturze pokojowej jest to bezbarwna ciecz o ostrym, drażniącym zapachu.
Siła elektromotoryczna (SEM) – czynnik powodujący przepływ prądu w obwodzie elektrycznym równy energii elektrycznej uzyskanej przez jednostkowy ładunek przemieszczany w urządzeniu (źródle) prądu elektrycznego w przeciwnym kierunku do sił pola elektrycznego oddziałującego na ten ładunek.
Zwarcie (lub potocznie: spięcie) - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia. Prąd zwarciowy jest wielokrotnie większy od prądu roboczego i może spowodować zniszczenie przewodów elektrycznych, urządzeń i odbiorników elektrycznych lub pożar. Do ochrony przed skutkami zwarcia służą zabezpieczenia elektryczne.
Pojemnością elektryczną odosobnionego przewodnika nazywamy wielkość fizyczną C równą stosunkowi ładunku q zgromadzonego na przewodniku do potencjału φ {displaystyle varphi } tego przewodnika.
Bateria AAA – bateria w kształcie walca o długości ok. 44,5 mm, średnicy ok. 10,5 mm i wadze ok. 11,5 grama. Baterie alkaliczne charakteryzują się napięciem wyjściowym 1,5 V i pojemnością rzędu 900-1155 mAh (3240-4158 kulombów). Nowoczesne baterie niklowo-metalowo-wodorkowe wykonane w rozmiarze AAA mogą cechować się pojemnością do 1000 mAh i napięciem wyjściowym 1,2 V. W Polsce popularnie nazywana małym lub cienkim paluszkiem.

Reklama