Odznaczenia PTTK

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Medal PTTK Za Pomoc i Współpracę

Odznaczenia PTTK – system odznaczeń i wyróżnień dla członków i jednostek organizacyjnych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz dla osób i instytucji zasłużonych dla towarzystwa. W obecnym kształcie zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 350/XVII/2012 z 29 września 2012.

Nauczyciel Kraju Ojczystego – wyróżnienie honorowe w postaci tytułu i medalu, nadawane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w uznaniu szczególnych zasług związanych z prowadzeniem systematycznej minimum 10-letniej pracy związanej z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży.Odznaki PTTK – odznaki ustanowione przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, oddziały i inne jednostki organizacyjne PTTK w celu pobudzania i rozwijania zainteresowań ziemią ojczystą, jej historią i kulturą, a także innymi krajami i ich kulturami.

Odznaczenia i wyróżnienia Zarządu Głównego PTTK[ | edytuj kod]

Wyróżnieniem przyznawanym członkom zwyczajnym, wspierającym oraz jednostkom organizacyjnym towarzystwa jest Dyplom PTTK. Przyznawany jest za 3 lata aktywnej działalności w towarzystwie oraz posiadanie wyróżnień koła, klubu i oddziału.

Odznaka Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży – odznaczenie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za aktywną działalności w PTTK wśród młodzieży.Młodzież – kategoria społeczna ludzi w wieku ok. 13-19 lat, będących do pewnego momentu pod opieką opiekuna prawnego, najczęściej rodzica.

Zarząd Główny PTTK ustanowił dla członków zwyczajnych oraz jednostek organizacyjnych następujące odznaczenia:

 • Honorowa Odznaka PTTK – w stopniu brązowym, srebrnym i złotym,
 • Odznaka Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży – w stopniu brązowym, srebrnym i złotym,
 • Odznaka Orli Lot – dla osób w wieku do 21 lat, po minimum 3 latach przynależności do PTTK, za aktywny i twórczy udział w organizacji przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych w swoim środowisku,
 • Odznaka 25 lat w PTTK – za 25 lat stażu członkowskiego,
 • Odznaka 50 lat w PTTK – za 50 lat stażu członkowskiego.
 • Ponadto przyznawane są następujące tytuły honorowe:

  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) – stowarzyszenie powstałe z połączenia w 1950 roku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, grupujące turystów i krajoznawców. Towarzystwo stawia sobie za zadanie upowszechnianie na terenie Polski turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa.Nauczyciel – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje poparte odpowiednim wykształceniem wyższym – kierunkowym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym do nauczania formalnego w oświacie.
 • tytuł honorowy i medal Nauczyciel Kraju Ojczystego – dla nauczycieli oraz innym osób zasłużonych w krzewieniu turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży,
 • tytuł honorowy i odznaka Zasłużony Pracownik PTTK – dla pracowników towarzystwa wyróżniającym się długoletnim stażem oraz wzorową pracą, w stopniu srebrnym za wzorowe przepracowanie w PTTK co najmniej 10 lat, w stopniu złotym za wzorowe przepracowanie w PTTK co najmniej 20 lat,
 • tytuł honorowy i odznaka Zasłużony Przewodnik PTTK – dla przewodników PTTK o długoletnim stażu i zasługach dla przewodnictwa, za co najmniej 20-letnią aktywną działalność jako przewodnik turystyczny PTTK oraz 20-letnią działalność społeczną w strukturach PTTK na rzecz przewodnictwa.
 • Osobom, instytucjom oraz organizacjom w kraju i zagranicą zasłużonym dla towarzystwa, a także członkom wspierającym PTTK mogą być nadane:

  Przewodnik turystyczny to osoba, która ma odpowiednie uprawnienia (wydawane przez marszałka województwa, właściwego dla miejsca zamieszkania, potwierdzone legitymacją i odznaką) do udzielenia informacji turystycznych i krajoznawczych oraz do oprowadzenia wycieczek i turystów indywidualnych po obiektach, trasach i miejscowościach.Oddział PTTK – terenowa jednostka organizacyjna Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, posiadająca osobowość prawną i własny statut, oparty na statucie PTTK.
 • Dyplom Honorowy PTTK Za Pomoc i Współpracę,
 • Medal PTTK Za Pomoc i Współpracę.


 • Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama