• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odwodnienie - architektura

  Przeczytaj także...
  Prawo budowlane – najważniejsza polska ustawa z zakresu projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie.Melioracja – zabiegi mające na celu trwałe polepszenie rolniczych zdolności produkcyjnych gleb, wykonywane za pomocą zabiegów melioracyjnych.
  Zielony dach (dach odwrócony) – pokrycie dachowe, składające się z warstw umożliwiających uprawę na nim roślin.
  Zalana uliczna krata ściekowa
  Odprowadzenie wody deszczowej

  Odwodnienie – odprowadzenie wody z pewnej powierzchni lub z obiektu do gruntu albo do kanalizacji.

  Kanalizacja – system rur, koryt, kolektorów służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych (kanalizacja ogólnospławna).

  Rodzaje odwodnień[ | edytuj kod]

 • odwodnienie dachu: wodę z opadów atmosferycznych (deszczu lub roztopionego śniegu) odprowadza się:
 • na zewnątrz – przy pomocy rynien i rur spustowych,
 • do wewnątrz – przy pomocy koryta dachowego, wpustów dachowych i rur spustowych usytuowanych wewnątrz budynku,
 • odwodnienie dachu zielonego: podobnie jak dla dachu tylko przy zastosowaniu specjalnych technologii
 • odwodnienie nawierzchni drogowej, podjazdu, itp.: tzw. odwodnienie liniowe
 • odwodnienie nawierzchni tarasu, balkonu, daszku.
 • Zasady odwodnienia reguluje prawo budowlane oraz normy budowlane.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • melioracja
 • kanalizacja
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.64 sek.