• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odrzucanie przeszczepu

  Przeczytaj także...
  Limfocyty T inaczej limfocyty grasicozależne (T od łac. thymus - grasica) – komórki układu odpornościowego należące do limfocytów odpowiedzialne za komórkową odpowiedź odpornościową. Komórki prekursorowe, nie posiadające cech limfocytów T, wytwarzane są w czerwonym szpiku kostnym, następnie dojrzewają głównie w grasicy, skąd migrują do krwi obwodowej oraz narządów limfatycznych. Stężenie limfocytów T we krwi obwodowej wynosi 0,77–2,68 x 10/l. Czas życia limfocytów T wynosi od kilku miesięcy do kilku lat.Leki immunosupresyjne, immunosupresory, immunosupresanty – leki które hamują lub zapobiegają aktywności układu immunologicznego.
  Limfocyty B, inaczej limfocyty szpikozależne (B od łac. Bursa Fabricii – kaletka Fabrycjusza) – komórki układu odpornościowego należące do limfocytów odpowiedzialne za humoralną odpowiedź odpornościową, czyli wytwarzanie przeciwciał. Limfocyty B powstają w szpiku kostnym, a w przebiegu odpowiedzi immunologicznej różnicują się w obwodowych narządach limfatycznych w komórki plazmatyczne i komórki pamięci. Stężenie limfocytów B we krwi obwodowej wynosi 0,06–0,66 × 10/l.

  Odrzucanie przeszczepu – obronna reakcja organizmu na obce białko znajdujące się w przeszczepianym narządzie lub przeszczepianej tkance.

  Rodzaje[ | edytuj kod]

 • nadostre – pośrednia odpowiedź organizmu biorcy z powodu istnienia antygenów dawcy (na przykład inna grupa krwi). Ujawnia się w kilka minut i taki przeszczep musi zostać natychmiast usunięty, aby zapobiec silnej odpowiedzi immunologicznej organizmu biorcy.
 • ostre – pośrednia odpowiedź organizmu biorcy po 5–10 dniach od zabiegu, która może zakończyć się zniszczeniem przeszczepu
 • przewlekłe
 • Mechanizm[ | edytuj kod]

 • I faza – rozpoznanie antygenu w organizmie.
 • II faza – namnożenie różnych populacji limfocytów T i B oraz powolne niszczenie przeszczepu
 • III faza – odczyn immunologiczny doprowadzający do całkowitego zniszczenia przeszczepu
 • Zapobieganie[ | edytuj kod]

  Można zapobiegać odrzucaniu przeszczepu poprzez podawanie leków immunosupresyjnych.

  Białka – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-. Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach. Synteza białek odbywa się przy udziale specjalnych organelli komórkowych zwanych rybosomami.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Powodzenie przeszczepu zależy od:

 • odpowiedniego doboru dawcy z punktu widzenia antygenów zgodności tkankowej
 • odpowiedniego doboru klinicznego biorcy i dawcy, to znaczy z uwzględnieniem choroby podstawowej, wieku, predyspozycji psychicznych
 • odpowiedniego zabezpieczenia pobranego narządu
 • odpowiedniej techniki chirurgicznej.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • odrzucanie przeszczepionej nerki
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Courtney M. Townsend jr, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers: Sabiston Textbook of Surgery. Wyd. 17. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2004. ISBN 0-7216-0409-9.
 • Anthony S. Fauci, Dennis L. Kasper, Eugene Braunwald: Harrison's Principles of Internal Medicine. Wyd. 17. New York: McGraw-Hill, 2008. DOI: 10.1036/0071466339. ISBN 0-07-164114-9.
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Przeszczepianie narządów, transplantacja (z łac. transplantare – szczepić i plantare – sadzić) – przeszczepienie narządu w całości lub części, tkanki lub komórek z jednego ciała na inne (lub w obrębie jednego ciała). Przeszczepianiem narządów zajmuje się medyczna dziedzina naukowa nazywana transplantologią.Antygen (źródłosłów niejasny: stgr. ἀντί anti - przeciw, γένος genos - ród, rodzaj; przytaczane także ang. antigen = antibody generator, generator przeciwciał) – substancja, która wykazuje:
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.752 sek.