Odryzowie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Królestwo Odrysów za panowania Sitalkesa w latach 431-424 p.n.e.

Odrysowie (Odryzowie) – jedno z plemion trackich, które w V wieku p.n.e. utworzyło silne państwo na terenie obecnej Bułgarii. Za twórcę państwa uchodził król Odrysów Teres, panujący w latach ok. 480450 p.n.e. Wykorzystawszy klęskę Persów pod Platejami w 479 r. p.n.e. zrzucił jarzmo małoazjatyckiego imperium. Teres zdołał podporządkować wiele plemion trackich. Potęgę Odrysów ugruntował następca i syn Teresa, Sitalkes (ok. 450424 p.n.e.), który skutecznie walczył z królestwem Macedonii. Królowi udało się pokonać swych najgroźniejszych wrogów wśród ludów paleobałkańskich – Bessów i Pajonów. Sitalkes utrzymywał też przyjazne stosunki z miastami greckimi położonymi na południowym wybrzeżu Bałkanów oraz z Atenami, które państwo Odrysów wspierało podczas wojny peloponeskiej. Za czasów Seuthesa, władza królewska uległa znacznemu osłabieniu na rzecz arystokracji plemiennej. Wraz z jego śmiercią w 402 r. p.n.e. państwo uległo rozkładowi. Później Odrysowie popierali najpierw Macedończyków, a potem Rzym. W I wieku n.e. ulegli romanizacji.

Tracja (gr. Θρᾴκη, Thraki, łac. Thracia, bułg. Тракия, Trakija, tur. Trakya). Historycznie: starożytna kraina położona między dolnym Dunajem, Morzem Czarnym, Morzem Egejskim i rzeką Strymon (Struma). Obecnie region geograficzny na pograniczu Bułgarii (Tracja Północna), Grecji (Tracja Zachodnia) i Turcji (Tracja Wschodnia).Wojna peloponeska zwana też wielką wojną peloponeską (431–404 p.n.e.) między Atenami i wspierającym je Ateńskim Związkiem Morskim, a Spartą i Związkiem Peloponeskim. Powodem wojny była rywalizacja dwóch największych potęg greckich o hegemonię nad całą Grecją. Już pierwszy okres był niepomyślny dla Aten. Spartanie złupili Attykę. W Atenach, gdzie schronili się mieszkańcy całej Attyki, wybuchła groźna zaraza. Ofiarą jej padł m.in. Perykles. Po jego śmierci do głosu doszli przywódcy radykalnej grupy demokratów: najpierw Kleon, a następnie Hyperbolos. Jednym z ważniejszych sukcesów Aten było utrzymanie twierdzy Pylos i zdobycie wyspy Sfakterii, broniącej wstępu do Zatoki Pylońskiej.
<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Bałkany – region Europy, obejmujący w przybliżeniu obszar Półwyspu Bałkańskiego. Jednak nazwa ta mniej odnosi się do geografii, a bardziej do wspólnoty historyczno-kulturowej. Przy takim podejściu o przynależności danego kraju do Bałkanów decydują cechy kulturowe (np. język należący do ligi bałkańskiej, pewne elementy kultury ludowej), społeczne (np. wieloetniczność, współwystępowanie katolicyzmu, prawosławia i islamu) oraz historyczne (np. dawna przynależność do Cesarstwa Bizantyjskiego, zasiedlenie przez Słowian w VI wieku naszej ery, a przede wszystkim doświadczenie panowania tureckiego).
Warto wiedzieć że... beta

Bułgaria, Republika Bułgarii (България, Република България) – państwo położone w południowo-wschodniej Europie, na Bałkanach. Graniczy z Serbią oraz Macedonią od zachodu, Grecją i Turcją od południa, Morzem Czarnym od wschodu i Rumunią od północy.
Seutes I (Seuthes) (gr. Σεύθης, Seúthes) – król trackich Odrysów w latach 424-ok. 410 p.n.e.. Syn Sparadokosa, odryskiego króla na zachodzie Tracji. Następca stryja Sitalkesa, króla Odrysów.
Bessowie – jedno z plemion znanych w antyku (być może z grupy plemion trackich) przybyłe do Europy z Azji w II tysiącleciu p.n.e.. W 330 p.n.e. zostali podbici przez Aleksandra Wielkiego . Pod koniec I tysiąclecia p.n.e. Bessowie przyłączyli się do buntu germańskich Markomanów przeciwko cesarzowi Tyberiuszowi i ponieśli dotkliwą klęskę, z której już się nie podnieśli. Ostatni raz o Bessach wspominają rzymskie kroniki z II wieku n.e.
Starożytna Macedonia – antyczne królestwo na Półwyspie Bałkańskim, zamieszkałe przez lud grecki z plemienia Dorów, którego historyczne centrum znajdowało się na terytorium obecnej północno-środkowej Grecji.
Ateny (nowogr. Αθήνα = Athina, st.gr. Ἀθῆναι = Athenai, łac. Athenae) – stolica i największe miasto Grecji. Jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych Europy z zabytkami kultury antycznej.
Sitalkes (gr. Σιτάλκης, Sitálkes) (zm. 424 p.n.e.) – król trackich Odrysów od ok. 445 p.n.e. Jeden z największych królów trackich i faktyczny założyciel królestwa. Młodszy syn Teresa I, króla Odrysów.

Reklama