Odczynnik Griessa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Odczynnik Griessa (Grießa) – roztwór kwasu sulfanilowego i α-naftyloaminy w kwasie octowym. Stosowany w kolorymetrycznej analizie azotynów (jonów NO2), z którymi daje barwnik azowy zabarwiający roztwór na kolor różowy lub – przy większych stężeniach azotynów – czerwony. Zamiast rakotwórczej naftyloaminy stosować można (1-naftylo)etylenodiaminę. Reakcja diazowania, będąca podstawą próby, została odkryta przez Petera Grießa (1829–1888). Przebieg reakcji (w wariancie z (1-naftylo)etylenodiaminą):

1-Naftyloamina (1-aminonaftalen) – organiczny związek chemiczny z grupy amin aromatycznych. Zawiera jedną grupę aminową przyłączoną do cząsteczki naftalenu w pozycji 1.Chemiczna analiza ilościowa, to zespół technik umożliwiających poznanie liczbowej wartości (w odpowiednich jednostkach miary, np. w gramach, molach, valach lub innych i ich (pod)wielokrotnościach) składu chemicznego badanych mieszanin związków chemicznych. Jest wiele specyficznych metod analizy ilościowej wykorzystywanych w zależności od chemicznych lub fizycznych właściwości badanych substancji.
Griess Test Reaction.svg

Maksimum absorpcji światła przez powstający związek diazowy wynosi ok. 540 nm. W analizie przeszkadzają: Fe, Sb, Bi, Ce, Cr, Au, Ag i Hg.

Przygotowanie odczynnika:

0,1 grama α-naftyloaminy rozpuszcza się na gorąco w 20 cm wody. Powstały roztwór zlewa się znad osadu i dodaje do roztworu 0,5 grama kwasu sulfanilowego w 150 cm kwasu octowego.

Zastosowania[ | edytuj kod]

Za pomocą próby Griessa można m.in. wykryć pozostałości prochu po wystrzale i dawniej wykorzystywano ją w tym celu standardowo.

Absorpcja – w optyce proces pochłaniania energii fali elektromagnetycznej przez substancję. Natężenie światła wiązki przechodzącej przez substancję ulega zmniejszeniu nie tylko w wyniku absorpcji, lecz również na skutek rozpraszania światła. O ile jednak promieniowanie rozproszone opuszcza ciało, to część zaabsorbowana zanika powodując wzrost energii wewnętrznej tego ciała.Żelazo (Fe, łac. ferrum) – metal z VIII grupy pobocznej o dużym znaczeniu gospodarczym, znane od czasów starożytnych.

Stosowana jest w analizie ilościowej do oznaczania azotynów i azotanów (jonów NO3, po ich redukcji do azotynów, NO2) w materiałach biologicznych, a także do oznaczania tlenku azotu, NO, np. powstającego podczas rozkładu niektórych związków organicznych (w roztworach wodnych NO ulega samorzutnemu utlenieniu do NO2 pod wpływem powietrza). Uważana jest za metodę prostą i czułą; limit wykrywalności azotynów wynosi 100 nM.

Analiza chemiczna – badanie jakościowego (analiza jakościowa) i ilościowego (analiza ilościowa) składu chemicznego substancji.Srebro (Ag, łac. argentum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Jest srebrzystobiałym metalem, o największej przewodności elektrycznej i termicznej. W przyrodzie występuje w stanie wolnym, a także w minerałach, takich jak argentyt czy chlorargyryt. Większość wydobywanego srebra występuje jako domieszka rud miedzi, złota, ołowiu i cynku.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Tadeusz Lipiec, Zdzisław Stefan Szmal: Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej. Wyd. 4. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1976, s. 568.
  2. Narayanan, Sukunath, Dalpke, Alexander H., Siegmund, Karsten, Heeg, Klaus i inni. CpG Oligonucleotides with Modified Termini and Nicked Dumbbell Structure Show Enhanced Immunostimulatory Activity. „Journal of Medicinal Chemistry”. 46 (23), s. 5031-5044, 2003. DOI: 10.1021/jm030902l. 
  3. Moharram, Sameh, Zhou, Aihua, Wiebe, Leonard I., Knaus, Edward E.. Design and Synthesis of 3'- and 5'-O-(3-Benzenesulfonylfuroxan-4-yl)-2'-deoxyuridines: Biological Evaluation as Hybrid Nitric Oxide Donor–Nucleoside Anticancer Agents. „Journal of Medicinal Chemistry”. 47 (7), s. 1840-1846, 2004. DOI: 10.1021/jm030544m. 
  4. Sako, Magoichi, Oda, Souichi, Ohara, Seiji, Hirota, Kosaku i inni. Facile Synthesis and NO-Generating Property of 4H-[1,2,5]Oxadiazolo[3,4-d]pyrimidine-5,7-dione 1-Oxides. „The Journal of Organic Chemistry”. 63 (20), s. 6947-6951, 1998. DOI: 10.1021/jo980732y. 
  5. Mikrobiologiczna analiza melasy buraczanej. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, dostęp 2018-02-14
  6. A Dictionary of Chemistry. John Daintith (red.). Oxford University Press, 2008, s. 252. ISBN 978-0-19-920463-2.
  7. Granger, Donald L., Taintor, Read R., Boockvar, Kenneth S., Hibbs Jr., John B. i inni. Measurement of nitrate and nitrite in biological samples using nitrate reductase and Griess reaction. „Methods in Enzymology”. 268, s. 142-151, 1996. DOI: 10.1016/S0076-6879(96)68016-1. 
Azotany (nazwa systematyczna: trioksydoazotany(1−); w systemie Stocka: azotany(V)) − grupa związków chemicznych, sole i estry kwasu azotowego (HNO3).Złoto (Au, łac. aurum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79. Złoto jest ciężkim, miękkim i błyszczącym metalem, będącym najbardziej kowalnym i ciągliwym spośród wszystkich znanych metali. Czyste złoto ma jasnożółty kolor i wyraźny połysk, nie utlenia się w wodzie czy powietrzu. Chemicznie złoto należy do metali przejściowych i pierwiastków grupy 11. Z wyjątkiem helowców (tzw. gazów szlachetnych) złoto jest najmniej reaktywnym pierwiastkiem. Złoto długo przed okresem spisanej historii było drogocennym i poszukiwanym metalem szlachetnym używanym w biciu monet, jubilerstwie, sztuce i zdobieniach.
Warto wiedzieć że... beta

Kwas octowy (według obecnej nomenklatury systematycznej IUPAC kwas etanowy lub kwas metanokarboksylowy) – związek organiczny z grupy kwasów karboksylowych o wzorze CH3COOH.
Kolorymetria - technika analityczna określania stężenia roztworów barwnych za pomocą wizualnego porównania intensywności barwy roztworu badanego z intensywnością barwy wzorca. W kolorymetrii wykorzystuje się liniową zależność absorpcji promieniowania widzialnego od stężenia roztworu (prawo Lamberta-Beera). Uważana za metodę prostą, szybką i dokładną.
Tlenek azotu (nazwa Stocka: tlenek azotu(II)), NO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków azotu, w którym azot występuje na II stopniu utlenienia.
Diazowanie – reakcja chemiczna między pierwszorzędową aminą aromatyczną i kwasem azotawym, w wyniku której powstaje związek diazoniowy. Reakcja diazowania przebiega tylko w środowisku kwaśnym, więc amina, która bierze udział w takiej reakcji ulega rozpuszczeniu w roztworze kwasu solnego lub też kwasu siarkowego, a następnie tworzy chlorowodorek lub siarczan. Reakcja taka przebiega według wzoru:
DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
Rtęć (Hg, łac. hydrargyrum, z gr. ὑδράργυρος hydrargyros – płynne srebro) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym (uznana za pierwiastek przez Lavoisiera). Rtęć jest jedynym metalem występującym w warunkach normalnych w stanie ciekłym.
Chrom (Cr, łac. chromium) – pierwiastek chemiczny, metal przejściowy z bloku d układu okresowego. Ma 13 izotopów, od Cr do Cr, z czego trwałe są izotopy 50, 52, 53 i 54. Został odkryty w roku 1797 przez Louisa Nicolasa Vauqellina.

Reklama