• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Octan cynku

  Przeczytaj także...
  Woda krystalizacyjna – woda wbudowana w różny sposób w sieć przestrzenną kryształu. Tego rodzaju kryształy nazywa się hydratami.Bezwodnik octowy, (bezwodnik kwasu octowego) – organiczny związek chemiczny o wzorze (CH3CO)2O, należący do klasy bezwodników kwasów karboksylowych.
  Sole – związki chemiczne powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami, bądź grupami o właściwościach elektrofilowych, np. kationy metali, jony amonowe i inne postaci XR4 (gdzie X = {N, P, As, ...}, R - dowolna grupa organiczna) itp. Sole znalazły liczne zastosowania jako nawozy sztuczne, w budownictwie, komunikacji, przemyśle spożywczym i wielu innych. Sole występują w przyrodzie, jako minerały lub w organizmach żywych w roztworach płynów ustrojowych.

  Octan cynku, (CH
  3
  COO)
  2
  Zn
  organiczny związek chemiczny z grupy octanów, sól kwasu octowego i cynku. W postaci krystalicznej występuje jako dwuwodzian. 5% roztwór wodny wykazuje pH 6,0–7,0.

  Otrzymywanie[ | edytuj kod]

  Otrzymuje się go w reakcji kwasu octowego z cynkiem w podwyższonej temperaturze:

  Dwutlenek węgla (nazwa systematyczna: ditlenek węgla; nazwa Stocka: tlenek węgla(IV)), CO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.Kwas octowy (według obecnej nomenklatury systematycznej IUPAC kwas etanowy lub kwas metanokarboksylowy) – związek organiczny z grupy kwasów karboksylowych o wzorze CH3COOH.
  2CH
  3
  COOH + Zn → (CH
  3
  COO)
  2
  Zn + H
  2

  Właściwości[ | edytuj kod]

  Bezwodny octan cynku topi się w temperaturze ok. 250 °C, a przy dalszym ogrzewaniu rozkłada się do tlenku cynku, acetonu i dwutlenku węgla. Jeśli jednak ogrzewanie prowadzi się ostrożnie, octan cynku ulega kondensacji do tlenooctanu Zn
  4
  O(CH
  3
  COO)
  6
  w postaci stałej (który można odsublimować) z wydzieleniem bezwodnika octowego. Proces topienia należy prowadzić w bezwodnej atmosferze, gdyż podczas ogrzewania w obecności wilgoci octan cynku rozkłada się do tlenku cynku. Sól dwuwodna traci wodę krystalizacyjną w temperaturze 80–115 °C lub 150 °C.

  Piezoelektryki lub materiały piezoelektryczne – kryształy, w których obserwowane jest zjawisko piezoelektryczne, polegające na pojawieniu się pod wpływem naprężeń mechanicznych ładunków elektrycznych na ich powierzchni.Sublimacja – przemiana fazowa bezpośredniego przejścia ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego. Zjawisko odwrotne do sublimacji to resublimacja.

  Zastosowanie[ | edytuj kod]

  Stosuje się go m.in. do wyrobu tworzyw ogniotrwałych oraz jako odczynnik chemiczny. Stosowany jest też jako prekursor tlenku cynku przy wytwarzaniu elementów piezoelektrycznych.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Octan cynku uwodniony, Standard, 2005 [dostęp 2012-07-27].
  2. Lassi Hiltunen i inni, Crystal Structure of μ4-Oxo-hexakis(μ-acetato)tetrazinc and Thermal Studies of its Precursor, Zinc Acetate Dihydrate, „Acta Chemica Scandinavica, Series A”, 41, 1987, s. 548–555, DOI10.3891/acta.chem.scand.41a-0548.
  3. Tadashi Arii, Akira Kishi, The effect of humidity on thermal process of zinc acetate, „Thermochimica Acta”, 400 (1–2), 2003, s. 175–186, DOI10.1016/S0040-6031(02)00487-2.
  4. przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  5. przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.Odczynnik chemiczny - każdy pojedynczy związek chemiczny, lub - w sensie bardziej ogólnym - określona mieszanina związków chemicznych (lub ich roztwór), przygotowana do przewidywanego sposobu wykorzystania w pracy laboratoryjnej.
  Warto wiedzieć że... beta

  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Tlenek cynku (ZnO, biel cynkowa, biel chińska, łac. oxidium zinci, nihil album) – związek chemiczny, tlenek, połączenie tlenu, stosowany głównie jako pigment do farb.
  Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na aktywności jonów hydroniowych [H3O] w roztworach wodnych.
  Aceton (nazwa systematyczna: propanon) – organiczny związek chemiczny z grupy ketonów, najprostszy keton alifatyczny. Ma ostry, charakterystyczny zapach. Miesza się w każdych proporcjach z wodą, etanolem, eterami i innymi ketonami o niskiej masie cząsteczkowej.
  Cynk (Zn, łac. zincum) – pierwiastek chemiczny, metal przejściowy z grupy cynkowców w układzie okresowym (grupa 12).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.824 sek.