• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ochrona radiologiczna

  Przeczytaj także...
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Promieniowanie jonizujące - wszystkie rodzaje promieniowania, które wywołują jonizację ośrodka materialnego, tj. oderwanie przynajmniej jednego elektronu od atomu lub cząsteczki albo wybicie go ze struktury krystalicznej. Za promieniowanie elektromagnetyczne jonizujące uznaje się promieniowanie, którego fotony mają energię większą od energii fotonów światła widzialnego.
  Współczynnik wagowy tkanki w T {displaystyle w_{T}} – mnożnik równoważnika dawki w danym narządzie lub tkance, pozwalający na uwzględnienie różnych stopni czułości charakteryzujących poszczególne narządy i tkanki z punktu widzenia możliwości wywołania przez promieniowanie skutków stochastycznych i obliczenie dawki skutecznej.
  Niemiecka straż pożarna w kombinezonach ochronnych.

  Ochrona radiologiczna – zespół przedsięwzięć organizacyjnych oraz rozwiązań technicznych, mający na celu zminimalizowanie zagrożeń związanych z oddziaływaniem promieniowania jonizującego na organizm człowieka.

  Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań oraz bezpieczeństwem ochrony radiologicznej sprawuje inspektor ochrony radiologicznej.

  Współczynnik wagowy promieniowania w R {displaystyle w_{R}} – mnożnik dawki pochłoniętej, pozwalający uwzględnić różnice w skutkach biologicznych poszczególnych rodzajów promieniowania jonizującego na organizmy żywe i obliczyć równoważnik dawki pochłoniętejKontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  W Polsce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego, każdy pracownik wykonujący ekspozycję RTG zobowiązany jest do uzyskania certyfikatu ze szkolenia „Ochrona Radiologiczna Pacjenta”.

  Równoważnik dawki pochłoniętej, biologiczny równoważnik dawki, dawka równoważna – pojęcie pochodne od dawki pochłoniętej. Jest to ilość energii, którą deponuje cząstka w materii żywej (tkance, organie), przez którą przechodzi, z uwzględnieniem skutków biologicznych wywołanych przez różne rodzaje promieniowania. Jednostką równoważnika dawki pochłoniętej jest siwert (Sv). Równoważnik dawki pochłoniętej otrzymuje się w wyniku przemnożenia dawki pochłoniętej przez współczynnik wagowy promieniowania:Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Inne pojęcia występujące w ochronie radiologicznej:

 • dawka graniczna
 • dawka pochłonięta
 • dawka skuteczna
 • równoważnik dawki pochłoniętej
 • współczynnik wagowy promieniowania
 • współczynnik wagowy tkanki
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Inspektor ochrony radiologicznej. www.atom-lab.pl. [dostęp 2017-05-19].
  2. Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265
  3. Ochrona Radiologiczna Pacjenta, www.max-ray.pl [dostęp 2019-01-31].


  Dawka graniczna – podstawowa wielkość dozymetryczna, wartość dawki promieniowania jonizującego, wyrażona jako dawka skuteczna lub równoważna, dla określonych osób, pochodzącą od kontrolowanej działalności zawodowej, której nie wolno przekroczyć.Organizm – istota żywa charakteryzująca się procesami życiowymi (przede wszystkim przemianą materii), której części składowe tworzą funkcjonalną całość (indywiduum) zdolną do samodzielnego życia. Badaniem różnorodności organizmów i ich klasyfikowaniem zajmuje się systematyka organizmów. Szczątki organizmów wymarłych w odpowiednich warunkach tworzą skamieniałości.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.757 sek.