Obszary chronionego krajobrazu w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W 2018 roku istniało w Polsce 386 obszarów chronionego krajobrazu o łącznej powierzchni 70 000 56,8 ha, co stanowiło 22,7% powierzchni kraju. Najwięcej obszarów chronionego krajobrazu znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim (69), najmniej (9) w opolskim. Liczba obszarów zmienia się wskutek powoływania nowych przez władze samorządowe gmin lub też ich przekształcania w inne formy ochrony przyrody, np. parki krajobrazowe.

Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu położony w województwie świętokrzyskim, na północ i wschód od Kielc. Zajmuje powierzchnię 25 498 ha. Obejmuje pasma Klonowskie i Masłowskie Gór Świętokrzyskich, a także częściowo doliny rzek Lubrzanki, Bobrzy i Kamionki.Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi -obszar chronionego krajobrazu utworzony w 1989 roku. W 1993 roku decyzją Rady Miasta i Gminy w Łasku zasięg obszaru został powiększony aż do południowo-zachodniej granicy gminy.

| edytuj kod]

 1. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy
 2. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Czarnej Wody
 3. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Odry
 4. Obszar Chronionego Krajobrazu Góra Krzyżowa
 5. Obszar Chronionego Krajobrazu Góry Bardzkie i Sowie
 6. Obszar Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie
 7. Obszar Chronionego Krajobrazu Grodziec
 8. Obszar Chronionego Krajobrazu Kopuły Chełmca
 9. Obszar Chronionego Krajobrazu Krzywińsko-Osiecki
 10. Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Chocianowskie
 11. Obszar Chronionego Krajobrazu Masyw Trójgarbu
 12. Obszar Chronionego Krajobrazu Ostrzyca Proboszczowicka
 13. Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Dalkowskie
 14. Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie
 15. Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (także w woj. wielkopolskim)
 16. Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Trzebnickie
 17. Obszar Chronionego Krajobrazu Zawory
 18. obszar chronionego krajobrazu bez nazwy, stanowiący Zalew leśniańsko-złotnicki na terenie gmin Leśna, Lubań, Gryfów Śląski, Olszyna

| edytuj kod]

 1. Nadnotecki Obszar Chronionego Krajobrazu
 2. Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu
 3. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy
 4. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi
 5. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki
 6. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki
 7. Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie
 8. Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich
 9. Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich
 10. Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich
 11. Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie
 12. Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie
 13. Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie
 14. Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno
 15. Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich
 16. Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich
 17. Obszar Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie
 18. Obszar Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej
 19. Obszar Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich
 20. Obszar Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy
 21. Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich
 22. Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły
 23. Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej
 24. Obszar Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśny Zgniłka-Wieczno-Wronie
 25. Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodni Borów Tucholskich
 26. Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej
 27. Obszar Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia
 28. Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego
 29. Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy
 30. Śliwicki Obszar Chronionego Krajobrazu
 31. Świecki Obszar Chronionego Krajobrazu
Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Chojnatki - obszar chronionego krajobrazu ustanowiony 24 marca 2009 roku Rozporządzeniem Nr 4/2009 Wojewody Łódzkiego w spr. wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Chojnatki.Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu – obszar chronionego krajobrazu o powierzchni 98 595 ha położony w województwie podkarpackim utworzony w 1998 r. Obszar rozciąga się na terenie gmin Baligród, Brzozów Czarna, Dydnia, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Nozdrzec, Sanok, Solina, Zagórz, Ustrzyki Dolne. Zdecydowana większość obszaru znajduje się na terenie Karpat Wschodnich tj. w Bieszczadach i na terenie Pogórza Przemyskiego.


Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Warto wiedzieć że... beta

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy -obszar chronionego krajobrazu powołany rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 13 z dnia 27 lipca 2006 roku. Zajmuje powierzchnię 155,55 ha.
Jezioro Leśniańskie (Leśniański Zbiornik Wodny) – zbiornik zaporowy (jezioro zaporowe) na rzece Kwisie, między Gryfowem Śląskim a Leśną.
Obszar Chronionego Krajobrazu Dobra-Wilkoszyn – obszar chronionego krajobrazu na terenie miasta Jaworzno w województwie śląskim. Został ustanowiony uchwałą Nr XXXIV/255/95 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 kwietnia 1993 roku. Początkowo zajmował powierzchnię 79,20 ha, jednak już w 1994 roku powiększono go do 321,87 ha i tyle zajmuje do tej pory. Obszar powstał w celu zapewnienia ochrony źródeł wody siarczanej oraz stanowisk rzadkich i chronionych gatunków roślin.
Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej - obszar chronionego krajobrazu, położony w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego.
Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.
Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu, położony w środkowej części województwa świętokrzyskiego. Zajmuje powierzchnię 569,99 km i obejmuje tereny gmin Gnojno i Szydłów, oraz częściowo gmin Busko-Zdrój, Chmielnik, Kije, Łagów, Morawica, Pierzchnica, Raków, Stopnica i Tuczępy.

Reklama