Obszar zurbanizowany

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wieś Kozy w woj. śląskim, granicząca z Bielskiem-Białą
San Francisco Bay Area w Kalifornii, gdzie na zdjęciu szara barwa oznacza obszar zurbanizowany

Obszar zurbanizowany – jednostka morfologiczna o miejskim charakterze zabudowy i infrastruktury, gdzie wyraźne przekształcenia zabudowy i zagospodarowania związane są z pozarolniczą działalnością gospodarczą lub wynikają z przyjęcia miejskiego stylu życia i pracy.

San Francisco Bay Area (tłum. rejon zatoki San Francisco; także Bay Area) – gęsto zaludniony rejon otaczający zatoki San Francisco i San Pablo. Znajduje się on w zachodniej części stanu Kalifornia.Zespół miejski – ogólne pojęcie planistyczne odnoszące się do sąsiadujących ze sobą miast, które nie uwzględnia wzajemnych relacji między jednostkami osadniczymi.

Obszar zurbanizowany jest przeciwstawny do obszaru wiejskiego i oznacza określony stopień urbanizacji na danym terenie.

Wyróżnia się strefy: 0, A, B, C

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • aglomeracja
 • zespół miejski
 • obszar metropolitalny
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Tadeusz Markowski, Tadeusz Marszał: Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja : problemy i pojęcia podstawowe. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2006, s. 16, 17. ISBN 83-89693-16-X.
  Kozy (wil.: Zajwyśdiüf, niem. Kozy, 1941-45 Kosy) – duża wieś w woj. śląskim w powiecie bielskim, stanowiąca gminę o tej samej nazwie o powierzchni 26,9 km².Bielsko-Biała (czes. Bílsko-Bělá, niem. Bielitz-Biala) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, na Pogórzu Śląskim, u stóp Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, nad rzeką Białą. Jest siedzibą władz powiatu bielskiego, Euroregionu Beskidy, diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego i diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, a także głównym miastem aglomeracji bielskiej i centralnym ośrodkiem Bielskiego Okręgu Przemysłowego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Obszar metropolitalny − spójny funkcjonalnie wielkomiejski układ wielu jednostek osadniczych oraz terenów o wysokim stopniu zurbanizowania, którego główną cechą jest występowanie funkcji metropolitalnych, a także powiązań funkcjonalnych i ekonomicznych. Obszar metropolitalny obejmuje strefę o znacznym bezpośrednim zasięgu stałego oddziaływania oraz tereny potencjalnych możliwości rozwojowych.

  Reklama