Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Radwi

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dolina Radwiobszar chronionego krajobrazu o powierzchni 3560 ha w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim. Został utworzony w 1975 roku. Obejmuje obszar doliny rzeki Radwi z jeziorami Rosnowskim i Hajka.

Manowo – gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim. Siedzibą gminy jest wieś Manowo. Hajka - jezioro zaporowe na rzece Radew w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminach Manowo i Świeszyno, leżące na terenie Równiny Białogardzkiej.

Teren OChK „Dolina Radwi” leży na terenie gmin Manowo, Świeszyno i Polanów.

Nadzór nad obszarem sprawuje Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Radwi (Mostowo-Zegrze). W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-11-19].
  2. Obwieszczenie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. W: Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1637 [on-line]. [dostęp 2018-11-19].
  3. Uchwała Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 r. ws. stref chronionego krajobrazu (Dz. Urz. WRN Nr 9, poz. 49)
Powiat koszaliński – powiat w północno-zachodniej Polsce (województwo zachodniopomorskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Koszalin. Powiat położony jest na Wybrzeżu Słowińskim oraz na Równinie Białogardzkiej i Równinie Słupskiej. Powiat posiada dużą nadmorską bazę wypoczynkową (gm. Mielno), liczne gospodarstwa agroturystyczne, a w części południowej dominuje przemysł drzewny. Koszalin jest miastem na prawach powiatu i nie wchodzi w skład powiatu koszalińskiego.Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.
Warto wiedzieć że... beta

Województwo zachodniopomorskie – województwo położone w północno-zachodniej części Polski, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Graniczy na wschodzie z województwem pomorskim, na południu z województwami: wielkopolskim i lubuskim, a na zachodzie z niemieckimi krajami związkowymi: Brandenburgią i Meklemburgią-Pomorzem Przednim. Zajmuje obszar 22 892,48 km². Według danych z 31 grudnia 2011 r. miało 1,72 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Szczecin.
Obszar chronionego krajobrazu – forma ochrony przyrody. Obszary takie zajmują różnej wielkości tereny, zwykle rozległe, obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska.
Dolina, dolina rzeczna – wklęsła forma terenu o wydłużonym kształcie i wyraźnie wykształconym dnie, otoczona ze wszystkich stron wzniesieniami, najczęściej powstała w wyniku działalności rzek (erozji i akumulacji rzecznej) lub lodowców.
Gmina Polanów – gmina miejsko-wiejska w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim. Siedzibą gminy jest miasto Polanów.

Reklama