Obraz binarny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Przykład obrazu binarnego

Obraz binarnyobraz cyfrowy, w którym piksele mogą przyjmować tylko jedną z dwóch wartości (najczęściej 0 lub 1), co umożliwia zapisanie każdego z nich w pojedynczym bicie. Obrazy binarne znajdują zastosowanie w cyfrowym przetwarzaniu obrazów, mogą być wykorzystywane np.jako maska do oddzielenia pierwszego planu od tła.

Progowanie (ang. thresholding) – metoda uzyskiwania obrazu binarnego na podstawie obrazu kolorowego lub w odcieniach szarości. Polega na wyznaczeniu dla danego obrazu progu jasności. Następnie piksele jaśniejsze od wyznaczonego progu otrzymują jedną wartość, a ciemniejsze drugą. Częstym zastosowaniem progowania jest oddzielenie obiektów pierwszoplanowych od tła. Cyfrowe przetwarzanie obrazów (ang. digital image processing, DIP) – dziedzina cyfrowego przetwarzania sygnałów. Zajmuje się reprezentacją obrazu w postaci cyfrowej oraz komputerowymi algorytmami przetwarzania i akwizycji obrazów cyfrowych.

Tworzenie obrazu binarnego[ | edytuj kod]

Tworzenie obrazu binarnego na podstawie obrazu kolorowego lub w odcieniach szarości jest określane jako binaryzacja. Najczęściej jest ona realizowana za pomocą progowania (ang. thresholding), które polega na wyznaczeniu pewnego progu jasności, a następnie przypisaniu pikselom jaśniejszym od wartości tego progu jednej wartości (zwykle 0), a ciemniejszym drugiej (zwykle 1). Do wyznaczania wartości progowej może być wykorzystana np. metoda Otsu.

Monochromatyzm (grafika) - pojęcie używane głównie w komputerowej grafice projektowej, lecz pojawiające się również w innych odłamach grafiki. Oznacza przedstawienie danego elementu graficznego w odcieniach jednej barwy, najczęściej szarości. Z tego typu monochromatyzmem najczęściej spotykamy się podczas prezentowania komercyjnych typów grafik jak np. logo. Wówczas logo, które w wersji bazowej posiada jakąś barwę (inną niż czarną, białą czy przejścia tonalne między tymi dwiema barwami) musi być również przedstawione w wersji monochromatycznej a więc pozbawione barw, składające się jedynie z odcieni szarości (najczęściej) lub w odcieniach tylko jednej barwy (rzadko).Piksel (ang. pixel – wyraz utworzony ze zbitki dwóch angielskich słów: picture+element) jest to najmniejszy jednolity (przedstawiający konkretny kolor, patrz subpiksel) element obrazu wyświetlanego na ekranie (monitora komputerowego, telewizora itp.), drukowanego (dotyczy technologii druku punktowego) lub uzyskiwanego za pomocą urządzeń przetwarzania obrazu (aparat cyfrowy, skaner).


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Cyfrowe przetwarzanie obrazów binarnych (ang. binary digital image processing) – dziedzina cyfrowego przetwarzania obrazów zajmująca się komputerowymi algorytmami obróbki obrazów binarnych.
Achromatyzm (grafika) - pojęcie używane głównie w komputerowej grafice projektowej, lecz pojawiające się również w innych odłamach grafiki. Achromatyzm to przedstawienie elementu graficznego w postaci tylko dwóch barw - czerni i bieli (jeżeli uznamy czerń i biel za barwy). A więc w odróżnieniu od monochromatyzmu, który zawiera biel, czerń oraz wszystkie barwy przejściowe (odcienie szarości), achromatyzm zawiera tylko dwie barwy - czarną i białą. Z tego typu achromatyzmem można spotkać się głównie w grafice projektowej, np. podczas tworzenia logo. W takim przypadku logo, które w wersji bazowej posiada jakąś barwę (inną niż czarną czy białą) przedstawiane jest również w wersji achromatycznej, a więc składające się tylko z dwóch barw - czarnej i białej.
Pixmapa, mapa pikseli – plik wykorzystujący rastrowy sposób reprezentacji komputerowej grafiki dwuwymiarowej polegający na określeniu położenia każdego piksela obrazu, oraz przypisaniu mu wartości określającej kolor w danym trybie koloru.
Obraz cyfrowy (ang. digital image) – dwuwymiarowy obraz zapisany w postaci binarnej, możliwy do przechowywania w pamięci cyfrowej. Pojęcie najczęściej dotyczy obrazu zapisanego w postaci rastrowej, w której obraz jest przedstawiony jako dwuwymiarowa macierz pikseli. W takim ujęciu można traktować obraz jako dwuwymiarową funkcję dyskretną przypisującą współrzędnym piksela jego kolor.
Bit (w ang. kawałek, skrót od binary digit, czyli cyfra dwójkowa) – najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ. Jednostka logiczna.

Reklama