• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obraz HDR

  Przeczytaj także...
  HDR rendering (rendering z użyciem szerokiego zakresu dynamicznego, ang. High Dynamic Range Rendering) – technika generowania sceny w grafice trójwymiarowej, której efektem jest renderowanie świata z realistycznym oświetleniem, przy użyciu szerszego niż normalnie zakresu jasności oświetlenia.Luminancja – wielkość fotometryczna będąca miarą natężenia oświetlenia padającego w danym kierunku. Opisuje ilość światła, które przechodzi lub jest emitowane przez określoną powierzchnię i mieści się w zadanym kącie bryłowym. Jest to miara wrażenia wzrokowego, które odbiera oko ze świecącej powierzchni.
  Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.
  Cyfrowy obraz HDR (po prawej), złożony z trzech zdjęć (po lewej)

  Obraz HDR (ang. High Dynamic Range image) – obraz o zakresie jasności (luminancji) porównywalnej do zakresu jasności widzianego przez człowieka. Zakres jasności definiowany jest jako stosunek najjaśniejszego punktu na obrazie do punktu najciemniejszego.

  Monitor komputerowy – ogólna nazwa jednego z urządzeń wyjścia do bezpośredniej komunikacji operatora z komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników pracy komputera.RGB – jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej współrzędnymi RGB. Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw: R – red (czerwonej), G – green (zielonej) i B – blue (niebieskiej), z których model ten się składa. Jest to model wynikający z właściwości odbiorczych ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej (zob. promieniowanie elektromagnetyczne).

  Obraz widziany przez człowieka[ | edytuj kod]

  Dokładniejsze wyjaśnienie pojęcia obrazu HDR wymaga odwołania się do sposobu widzenia obrazów przez człowieka. „Obrazem” nazywa się to, co widziane jest za pomocą ludzkiego wzroku. Mechanizm widzenia aktywowany jest przez bodziec, którym jest promieniowanie elektromagnetyczne. Wzrok człowieka reaguje na fale elektromagnetyczne o długości z określonego zakresu, a fale w tym zakresie nazywane są światłem.

  Piksel (ang. pixel – wyraz utworzony ze zbitki dwóch angielskich słów: picture+element) jest to najmniejszy jednolity (przedstawiający konkretny kolor, patrz subpiksel) element obrazu wyświetlanego na ekranie (monitora komputerowego, telewizora itp.), drukowanego (dotyczy technologii druku punktowego) lub uzyskiwanego za pomocą urządzeń przetwarzania obrazu (aparat cyfrowy, skaner).High dynamic range imaging – technika w fotografii polegająca na wykonaniu kilku ekspozycji tego samego kadru, z których część jest niedoświetlona, a pozostała część prześwietlona. Pozwala ona otrzymać obraz sceny charakteryzujący się dużą rozpiętością tonalną.

  Dwoma podstawowymi parametrami światła są częstotliwość i intensywność. Częstotliwość określa barwy, które widzimy na obrazie. Odwrotnością częstotliwości fali świetlnej jest długość fali. Wiązka światła zawierająca fale o równej długości wywołuje wrażenie widzenia określonej barwy. Drugim parametrem światła jest intensywność opisująca energię, jaka dociera do oka. To, że jedne przedmioty na obrazie są ciemniejsze, a inne jaśniejsze, wynika z faktu, że przedmioty te emitują wiązki fal o różnych intensywnościach.

  Dynamic Range Increase, DRI (zwiększenie zakresu tonalnego) – technika w fotografii polegająca na wykonaniu kilku ekspozycji tego samego kadru, z których część jest niedoświetlona, a pozostała część prześwietlona. Połączenie w jeden obraz mający większy zakres tonalny następuje przez nałożenie na siebie poszczególnych obrazów i zastąpienie partii niedoświetlonych i prześwietlonych wycinkami z obrazu prawidłowo naświetlonego. Jest to technika dająca ten sam efekt co HDRI, jednak w tym wypadku przemiany nie następują w każdym pikselu obrazu, lecz jest wymieniany cały wycinek obrazu np. połać nieba. Technika HDR daje w efekcie większą głębię bitową pliku finalnego z uwagi na wykorzystanie plików RAW które w zależności od własnej głębi dadzą obraz o wadze 32-64 bitów podczas gdy przy DRI praca zaczyna się na JPG i kończy na JPG o tej samej (8,16 bitów) głębiKandela (z łac. candela – świeca) – jednostka światłości źródła światła; jednostka podstawowa w układzie SI, oznaczana cd.

  Powszechnie stosowanym odpowiednikiem intensywności jest jasność. Intensywność przypada na jednostkową, tzn. nieskończenie małą powierzchnię, natomiast jasność liczona jest dla mierzalnej powierzchni i wyrażana w cd/m² (kandela na jednostkę powierzchni). Komórki światłoczułe w ludzkim oku reagują na bardzo szeroki zakres jasności, od 10 cd/m² emitowanych przez bezksiężycowe niebo w nocy do 10 cd/m² w jasny słoneczny dzień. W tym zakresie jasności mieści się dynamika ludzkiego wzroku, której zakres dostosowuje się do warunków – jest inna w dzień po wejściu z otwartej przestrzeni do ciemnego pomieszczenia, a inna po kilkudziesięciu minutach przebywania w nim.

  Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) – rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego.

  Reprezentacja cyfrowa[ | edytuj kod]

  Większość urządzeń technicznych nie jest w stanie rejestrować pełnego zakresu dynamiki ludzkiego wzroku. Podobnie nie są w stanie generować (inaczej wyświetlać) fal świetlnych o pełnym zakresie jasności i barw. Przykładem urządzenia rejestrującego obraz jest aparat cyfrowy, a generującego monitor komputerowy. Zarówno aparat, jak i monitor rejestrują/generują obrazy o ograniczonym lub niskim zakresie dynamiki nazywane w skrócie obrazami LDR (ang. Low Dynamic Range). Ludzki wzrok rejestruje obrazy o pełnym lub inaczej wysokim zakresie dynamiki, w skrócie obrazy HDR (ang. High Dynamic Range).

  Standardowy obraz komputerowy to dwuwymiarowa macierz punktów zwanych pikselami (ang. pixels). Parametry piksela określają jasność i kolor (inaczej częstotliwość) punktu obrazu. Przykładowym i powszechnie stosowanym sposobem definiowania parametrów piksela jest 24-bitowa reprezentacja RGB (ang. Red-Green-Blue). Jasność i kolor określane są w niej przez trzy 8-bitowe liczby całkowite, każdą składową koloru można więc przedstawić w 256 poziomach natężenia. Reprezentacja RGB umożliwia prawidłowe wyświetlanie obrazów o zakresie jasności od 1 cd/m² do około 80 cd/m². Wyświetlanie obrazów HDR wymaga większej liczby bitów na piksel – minimum 32 bity na każdą składową koloru, co daje 96 bitów na piksel – i innego sposobu reprezentacji koloru.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Dynamic Range Increase (DRI)
 • High dynamic range imaging
 • High dynamic range rendering
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Przykłady możliwości HDR
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.717 sek.