Obiekt

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Obiekt – wyodrębniony element rzeczywistości, mający znaczenie w rozpatrywanym modelu. Obiekt – element – może być materialny lub abstrakcyjny.

Wielokąt (polygon z ang.) – w grafice komputerowej, szczególnie w grafice 3D, wielokąt używany jest do tworzenia obrazów wyglądających na trójwymiarowe.Obiekt budowlany – stała lub tymczasowa konstrukcja. Obiekty budowlane stanowią całość pod względem techniczno-użytkowym. Wysposażone są w instalacje i inne urządzenia niezbędne do spełniania funkcji, dla której zostały zbudowane oraz charakteryzuje je ściśle określony cykl życia obiektu budowlanego. Cykl życia obiektu budowlanego (ang. Infrastructure Lifecycle Management lub ILM) składa się z następujących faz: faza planowania, faza budowy obiektu, faza eksploatacji oraz prowadzenia i nadzorowania bieżącej obsługi budynku, faza przebudowy, wyburzenia bądź zmiany sposobu zagospodarowania. Na każdym z tych etapów może nastąpić też zmiana właściciela (transakcja kupna i sprzedaży nieruchomości).

Termin ten ma różne znaczenia w różnych dziedzinach, z uwagi na wielość użytych kontekstów. Wyróżnić można następujące rodzaje obiektów:

Nauki ścisłe

 • obiekt w matematycznej teorii kategorii,
 • obiekt fizyczny,
 • obiekt astronomiczny – w megaskali,
 • obiekt kwantowy – w mikroskali,
 • obiekt techniczny,
 • w informatyce:
 • obiekt – abstrakcja programistyczna posiadająca tożsamość, stan i zdefiniowany sposób zachowania,
 • obiekt (grafika 3D) – wirtualny twór zbudowany z wielokątów lub SubPatches. Posiada swoje właściwości optyczne (kolor, przezroczystość, połysk, itd.), jak i czasem fizyczne (ciężar, gęstość, twardość, itd.). Do tworzenia obiektów stosuje się programy graficzne;
 • w automatyce
 • obiekt sterowania,
 • nauki humanistyczne

  Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.Rzeczywistość w znaczeniu potocznym to "wszystko co istnieje". Termin rzeczywistość w najszerszym znaczeniu zawiera wszystkie byty, zarówno obserwowalne jak i pojęciowe, wprowadzone przez naukę czy filozofię.
 • przedmiot – pojęcie metafizyczne,
 • w psychoanalizie:
 • obiekt,
 • obiekt przejściowy;
 • Architektura

 • obiekt budowlany, obiekt małej architektury,
 • obiekt zabytkowy.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • mapowanie obiektowo-relacyjne,
 • UFO – Niezidentyfikowany Obiekt Latający,
 • obiektowość.
 • Warto wiedzieć że... beta

  Architektura (gr. αρχιτεκτονική architektonike) – nauka i sztuka projektowania, konstruowania i wykonywania budynków oraz innych budowli przestrzennych.
  Obiekt przejściowy – termin wprowadzony przez Donalda Woodsa Winnicotta, który oznacza jakąś rzecz niemowlęcia, która ma dla niego szczególne znaczenie. Może to być np. kawałek szmatki lub pluszowy miś.
  Obiekt – w teorii kategorii nazwa elementu klasy na której określona jest kategoria. Każda kategoria składa się z elementów dwóch klas nazywanych klasą obiektów i klasą morfizmów. Klasę obiektów kategorii A {displaystyle {mathfrak {A}}} oznacza się przez O b A {displaystyle mathrm {Ob} {mathfrak {A}}} . Każdemu obiektowi A {displaystyle mathrm {A} ;} odpowiada jednoznaczny morfizm jednostkowy 1 A {displaystyle 1_{mathrm {A} };} , taki że dla każdego morfizmu f o początku A {displaystyle mathrm {A} ;}
  Mała architektura (obiekt małej architektury) – zespół niewielkich obiektów budowlanych, wznoszonych w ramach zagospodarowania terenu (działki budowlanej pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, miast, osiedli, zakładów pracy, parków, ogrodów itp.).
  Abstrakcja, abstrahowanie jest to jedna z operacji umysłowych, także proces uczenia się pojęć. Proces abstrahowania polega na pomijaniu różnic między egzemplarzami danego zbioru i wyodrębnianiu ich cech wspólnych
  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
  Mikroskala - skala odległości rzędu 1 ångstrema, czyli 10 m. Zjawiska w takiej skali odległości opisywane są przez mechanikę kwantową.

  Reklama