Numeracja wersji oprogramowania

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Numeracja wersji oprogramowania – określenie kolejności powstawania nowych wersji oprogramowania, pozwala na odróżnienie wersji między sobą. Zazwyczaj jest liczbą naturalną (np. numerowanie wersji od 1 lub według roku powstania), liczbą rzeczywistą lub zestawieniem kilku liczb naturalnych. W ostatnim przypadku kolejne liczby oddziela się zazwyczaj kropką, a ich znaczenie jest następujące:

Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) – sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych.Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).
 • Major (numer główny),
 • Minor (numer dodatkowy),
 • Release (numer wydania),
 • czasami Build (w przypadku tzw. nightly-build).
 • Poszczególne składniki są kolejno inkrementowane podczas zmian w programie. Często projekty nie używają wszystkich składników, albo nazywają je inaczej (np. jądro Linuksa).

  Oznaczenia wersji[ | edytuj kod]

  Major[ | edytuj kod]

  Liczba major (ang. główna) to wspólne oznaczenie wszystkich wersji programu bazujących na tych samych założeniach, mechanizmach itd. Zmienia się bardzo rzadko, najczęściej w wyniku zmiany koncepcji, założeń, API, podejścia itp. Czasami wiąże się z porzuceniem poprzednio rozwijanego programu i pisaniem kodu na nowo.

  Definicja intuicyjna: Kod źródłowy to zapis programu komputerowego w formie czytelnej dla człowieka umożliwiający jego modyfikację i rozwój.Inkrementacja (łac. incrementum, wzrost) i dekrementacja (łac. decrementum, ubywanie, ubytek) - operacje powodujące odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie wartości argumentu o jeden. Występują zarówno jako operacje w wielu procesorach (np. PDP-11, x86) jak i w językach programowania wyższych rzędów (np. Turbo Pascal, C). Mogą być realizowane jako instrukcja, operator (C i pochodne), procedura standardowa (Turbo Pascal).

  Minor[ | edytuj kod]

  Kolejnymi liczbami minor (ang. mniej ważna) oznacza się kolejne etapy rozwoju programu w ramach tej samej koncepcji (wersji major). Zmienia się razem z zaimplementowaniem nowej funkcji, zmianą jakiejś istniejącej itp. Na tym etapie są często realizowane punkty TODO programu – razem z zaimplementowaniem kolejnej funkcjonalności podnosi się numer minor.

  Jądro Linux (ang. Linux kernel) – najważniejsza, wolna część uniksopodobnych systemów operacyjnych Linux napisana przez Linusa Torvaldsa w 1991 roku, a obecnie rozwijana przez licznych programistów z całego świata w ramach The Linux Foundation.Zbiór liczb rzeczywistych – uzupełnienie zbioru liczb wymiernych. Zbiór liczb rzeczywistych zawiera m.in. liczby naturalne, ujemne, całkowite, pierwiastki liczb dodatnich, wymierne, niewymierne, przestępne, itd. Z drugiej strony na liczby rzeczywiste można też patrzeć jak na szczególne przypadki liczb zespolonych.

  Release[ | edytuj kod]

  Używany niekiedy numer wydania (z ang. release) mówi, którym wydaniem w ramach wersji minor jest dana paczka programu. To ten numer rośnie najczęściej - razem z wydaniem kolejnej wersji. Tutaj zachodzą zmiany wynikające z poprawek błędów, integracji łatek, wkładania kolejnych fragmentów kodu do repozytorium projektu. Na tym etapie realizowane są punkty BUGS.

  Wolne i otwarte oprogramowanie (ang. free and open-source software, także FOSS, FLOSS, po polsku również WiOO) – nazwa obejmująca zarówno wolne oprogramowanie (ang. free software) jak i otwarte oprogramowanie (ang. open source), używana najczęściej w dokumentach urzędowych i oficjalnych analizach.Repozytorium (łac. repositorium) – miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania. Magazyn główny, centralny, zaprojektowany jednak w taki sposób, aby dostęp do wszystkich jego zasobów był równie łatwy. Niegdyś szafa na księgi i akta urzędowe. Dziś termin stosowany również w odniesieniu do najrozmaitszych zasobów cyfrowych (baz danych, zbioru pakietów czy kodów źródłowych), np. w Internecie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  GNOME (ang. GNU Network Object Model Environment) – graficzne środowisko użytkownika oparte na systemie X Window System oraz Widżetach GTK+ i GDK. Działa na większości systemów typu Unix.
  System kontroli wersji (ang. version/revision control system) – oprogramowanie służące do śledzenia zmian głównie w kodzie źródłowym oraz pomocy programistom w łączeniu zmian dokonanych w plikach przez wiele osób w różnych momentach czasowych.
  Implementacja (wdrożenie, przystosowanie, realizacja, łac.ang. implementation) – w informatyce – proces przekształcania abstrakcyjnego opisu systemu lub programu na obiekt fizyczny: komputer lub działający program zapisany w konkretnym języku programowania; także obiekt fizyczny będący efektem takiego przekształcenia, np. implementacja systemu operacyjnego (wdrożenie systemu) lub kompilatora dla konkretnego typu komputera.

  Reklama