• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Numer EC  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Dehydrogenaza alkoholowa (EC 1.1.1.1) – enzym z grupy oksydoreduktaz przyspieszający przekształcanie się aldehydu octowego w etanol lub odwrotnie. Może także katalizować podobne przemiany innych alkoholi i odpowiadających im aldehydów i ketonów.Enzymy – wielkocząsteczkowe, w większości białkowe, katalizatory przyspieszające specyficzne reakcje chemiczne poprzez obniżenie ich energii aktywacji.

  Numer EC – numer przypisany każdemu enzymowi według zasad klasyfikacji opracowanej w 1984 roku przez Komitet Nazewnictwa (ang. Nomenclature Committee) Międzynarodowej Unii Biochemii i Biologii Molekularnej (ang. International Union of Biochemistry). Numery EC Enzyme Commission (Komisja Enzymatyczna) lub Enzyme Catalogue dzielą wszystkie enzymy na sześć głównych grup ze względu na typ katalizowanej reakcji. Komisja Enzymatyczna przypisała każdemu enzymowi zarekomendowaną nazwę i czteroczęściowy rozróżnialny numer o strukturze XX.XX.XX.XX

  Międzynarodowa Unia Biochemii i Biologii Molekularnej (ang. International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) – międzynarodowa organizacja pozarządowa działająca w dziedzinach biochemii i biologii molekularnej. Stworzona w 1955 jako Międzynarodowa Unia Biochemii (International Union of Biochemistry), w 2008 roku zrzeszała 76 krajów członkowskich.Numer CAS – oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalające na identyfikację substancji.
 • Pierwsza liczba (1-6) oznaczają klasę enzymu.
 • Druga liczba reprezentuje podklasę enzymu.
 • Trzecia liczba określa podpodklasę enzymu.
 • Czwarta liczba wskazuje, jakie miejsce zajmuje enzym w swojej podpodklasie.
 • Przykład: EC 1.1.1.1 oznacza dehydrogenazę alkoholową

  Kody EC najwyższego poziomu[ | edytuj kod]  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama

  Czas generowania strony: 1.02 sek.