Nowosybirsk

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nowosybirsk (ros. Новосибирск, Nowosibirsk; w latach 1904–1925 Nowonikołajewsk) – miasto w Rosji, na Syberii, nad rzeką Ob. Trzecie co do liczby mieszkańców (1 625 631) miasto rosyjskie po Moskwie i Petersburgu. Nowosybirsk jest uważany za nieoficjalną stolicę Syberii.

Port lotniczy Moskwa-Wnukowo (ros.: Aэропорт Внуково, ang.: Vnukovo Airport) (kod IATA: VKO, kod ICAO: UUWW) – trzecie co do wielkości przewozów pasażerskich lotnisko w Moskwie. Zlokalizowane jest 28 km od centrum miasta (choć formalnie znajduje się w jego granicach administracyjnych jako dzielnica-eksklawa Moskwy Wnukowo).Sybir Nowosybirsk (ros. Сибирь Новосибирск) – rosyjski klub hokejowy z siedzibą w Nowosybirsku występujący w rozgrywkach KHL. W klubie działa też sekcja żużlowa i piłki nożnej.

Dane ogólne[ | edytuj kod]

Największe miasto Syberii, stolica obwodu nowosybirskiego, centrum administracyjne Syberyjskiego Okręgu Federalnego. Wielki ośrodek handlowy, naukowy (14 szkół wyższych; uniwersytet zał. w 1959), kulturalny (muzea, galerie sztuki) i sportowy. Ważny ośrodek przemysłowy, m.in.: maszynowy, elektroniczny, chemiczny, skórzano-obuwniczy; hutnictwo żelaza i cyny; elektrownia wodna na Nowosybirskim Zbiorniku Wodnym (400 MW). Ważny węzeł drogowy i kolejowy (Kolej Transsyberyjska), ze stacją Nowosybirsk, metro. Miasto posiada Międzynarodowy Port Lotniczy, port rzeczny, sieć tramwajową i trolejbusową. Około 30 km na południe od miasta mieści się Akademgorodok, ogromne centrum naukowe zapoczątkowane w latach 50. XX w.

Petersburski Uniwersytet Państwowy (Санкт-Петербургский Государственный Университет, СПбГУ) – uniwersytet w Sankt Petersburgu, w Rosji. Jest jednym z najstarszych rosyjskich uniwersytetów. Ma 19 wydziałów, 13 instytutów naukowo-badawczych. Budynki uniwersytetu znajdują się w różnych rejonach miasta. Obecnie na uniwersytecie uczy się ponad 20 tysięcy studentów w trybie dziennym i 9 tysięcy studentów w trybie zaocznym.Daty nowego i starego porządku (daty nowego stylu i starego stylu) – problem z dziedziny rachuby czasu związany z przechodzeniem poszczególnych krajów z kalendarza juliańskiego ("starego porządku") na gregoriański ("nowego porządku").

Historia[ | edytuj kod]

Nowonikołajewsk (do 1917)[ | edytuj kod]

Nowonikołajewsk w 1895 r.

Według rosyjskich i sowieckich historyków oraz archeologów tereny dzisiejszego Nowosybirska były zamieszkane już w IV-III wieku przed naszą erą przez prymitywne grupy trudniące się rybołówstwem i myślistwem. Pierwsza rosyjska osada powstała w tym miejscu (na lewym brzegu Obu) pod koniec XVII wieku, za rządów Piotra I Wielkiego. Służyła za punkt handlowy z Teleutami, którzy zajmowali terytoria po drugiej stronie rzeki. Osada poświęcona była świętemu Mikołajowi. Wskutek załamania się handlu ośrodek ten wkrótce podupadł. Na wiek XVIII datuje się dalsza akcja kolonizacyjna, prowadzona jednak w sposób chaotyczny. Na lewym brzegu Obu znajdowało się wówczas kilkanaście osad i wiosek. Były to między innymi Gusewka oraz najważniejsza i największa osada – Kriwoszczekowo. Dane z lat 1719–1722 wskazują, że w tym czasie na tym terenie znajdowały się 34 rosyjskie wioski zamieszkiwane przez 1178 mężczyzn. Stan taki utrzymać się miał przez następne stulecie. Według danych w roku 1893 we wsi Kriwoszczekowo znajdowała się m.in. szkoła podstawowa i zamieszkiwało ją 685 osób, większość mieszkańców zajmowała się spławianiem towarów po Obie i pracami z tym związanymi.

Nikita Siergiejewicz Chruszczow (ros. Ники́та Серге́евич Хрущёв, ukr. Микита Сергійович Хрущов; ur. 17 kwietnia 1894 w Kalinówce, zm. 11 września 1971 w Moskwie) – radziecki polityk, działacz partyjny i państwowy, I sekretarz KC Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR) w latach 1953-1964 i premier ZSRR w latach 1958-1964.Referendum na temat zachowania Związku Radzieckiego odbyło się 17 marca 1991 r. 24 października 1990 r. na mocy Zjazd Deputowanych Ludowych ZSRR z inicjatywy Prezydenta ZSRR Michaiła Gorbaczowa zdecydował o przeprowadzeniu referendum dotyczącego przyszłości ZSRR w formie federacji równoprawnych republik. Udziału w organizacji referendum odmówiły republiki ZSRR które wybrały samodzielny byt państwowy: Armenia, Estonia, Gruzja, Litwa, Łotwa, Mołdawia. Decyzję o przeprowadzeniu referendum w którym obywatele ZSRR odpowiadali na pytanie dotyczące zachowania ZSRR jako federacji suwerennych, równoprawnych republik, podjęło 9 republik radzieckich:

Za oficjalną datę narodzin nowoczesnego miasta uchodzi 30 kwietnia 1893 roku, gdy rozpoczęto kolonizację prawego brzegu rzeki. 20 lipca wmurowano kamień węgielny pod budowę mostu przez Ob. Prawobrzeżne osiedle zyskało sobie wkrótce wyjątkowo złą sławę i znane było jako Diabelskie Grodzisko. Do rozwoju tego terenu przyczyniło się umiejscowienie nieopodal stacji nowo zbudowanej linii Kolei Transsyberyjskiej (Stacja Ob). Początkowo projekt Magistrali Transsyberyjskiej przewidywał, że linia będzie przechodziła przez Tomsk, jednak mieszkańcy Omska utworzyli komitet na rzecz budowy kolei i ostatecznie zmieniono początkowe plany budowy. Już w 1888 r. badania terenowe zlecone przez rosyjski rząd wykazały, że rejon wsi Kriwoszczekowo jest jedynym rozsądnym terenem wytyczenia trasy Transsibu. 27 lutego 1893 r. imperator Aleksander III Romanow wydał zgodę poprowadzenia trasy kolejowej przez ten teren. Była to kluczowa decyzja w rozwoju przyszłego Nowosybirska, która zapewniła dynamiczny rozwój i dostęp do jednej z najważniejszych linii komunikacyjnej w Imperium Rosyjskim. Magistralą kolejową napływały towary i ludzie. 18 września 1895 r. podjęto decyzję o budowie Soboru św. Aleksandra Newskiego i z tej okazji, poświęcając te tereny nowemu patronowi, postanowiono nadać osadzie nazwę Aleksandrowski (ros. Александровский), nie weszła ona jednak do powszechnego użycia. Według innej wersji nowa nazwa została nadana na cześć imperatora Aleksandra III. Już jednak w rok później Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zasugerowało, na cześć nowego cara, Mikołaja II (ros. Николай, Nikołaj), przemianowanie Aleksandra na Nowo-Nikołajewsk. W 1896 roku 1076 mieszkańców miasta podpisało petycję do władz guberni tomskiej w sprawie nadania Aleksandrowi praw miejskich. Propozycja ta spotkała się wówczas z odmową. W marcu 1897 r. w miasteczku przebywał Włodzimierz Lenin. Wiosną tego samego roku ukończono wreszcie budowę stałego mostu przez Ob.

Wojna domowa w Rosji – wojna domowa rozpoczęta w wyniku rewolucji październikowej w 1917 roku i ustanowienia przez bolszewików nowej władzy państwowej w Rosji. Zwolenników nowej władzy określano jako "czerwonych", a przeciwników jako "białych". Niekiedy za datę rozpoczęcia wojny uważa się datę podpisania traktatu brzeskiego (3 marca 1918) – podpisanie tego aktu rzeczywiście spowodowało narastanie oporu oraz zagwarantowało zewnętrzną interwencję i wsparcie sił Ententy po stronie "białych". Za zakończenie wojny domowej jest uważane zajęcie przez Armię Czerwoną Krymu w 1920 roku. Na Dalekim Wschodzie walki trwały jednak do 25 października 1922 roku (zdobycie Władywostoku). W Jakucji starcia zbrojne miały miejsce jeszcze w 1923 roku, a na Półwyspie Czukockim – do połowy 1924 roku.Andriej Pietrowicz Zwiagincew (ros. Андрей Петрович Звягинцев, ur. 6 lutego 1964 w Nowosybirsku), rosyjski aktor i reżyser.
Sobór św. Aleksandra Newskiego. Widok z 1899 r.

Dzięki doskonałemu położeniu dzisiejszy Nowosybirsk rozwijał się niezwykle szybko. Wkrótce prześcignął pod względem liczby ludności położone w rejonie osiedla ludzkie: Koływań, Suzun, Bierdsk. W 1898 r. liczył 10 137 mieszkańców, w 1900 r. 18 734, a w 1903 r. już 22 257. Obecność stacji kolejowej sprawiła, że w latach 1893–1903 przez wieś przewinęło się około pół miliona barek z różnymi towarami. 28 grudnia 1903 roku reskryptem numer 747-47 imperator Mikołaj II Romanow nadał prawa miejskie i oficjalnie powołał do istnienia miasto Nowo-Nikołajewsk (wkrótce jako obowiązująca oficjalnie nazwa przyjęła się forma Nowonikołajewsk). Miasto było już wówczas jednym z ważniejszych ośrodków gospodarczo-handlowych Syberii. W 1898 r. przez stację przeszło prawie 2,5 miliona ton ładunku, a w 1901 r. obrót handlowy wyniósł 20 milionów rubli. 12 stycznia 1904 r. odbyły się pierwsze wybory władz miejskich. W lutym uchwalono pierwszy budżet miasta, który przewidywał między innymi przeznaczenie 10,5 tysiąca rubli na utrzymanie policji i 2 tysięcy rubli na oświatę i utrzymanie szkół w mieście. Jeszcze w 1897 r. utworzono w Nowonikołajewsku pierwszą jednostkę straży pożarnej. 23 października 1904 r. zorganizowano w Nowonikołajewsku pierwszy spis statystyczny, który wykazał 22 708 osób (11 579 mężczyzn i 11 129 kobiet) zamieszkujących miasto właściwe oraz dalszych 3000 osób żyjących na obrzeżach miasta (m.in. garnizon wojskowy, rolników itp.). Łącznie według wyników spisu aglomerację zamieszkiwało 26 028 osób. Budżet miasta w kolejnych latach rósł w sposób dynamiczny. W 1905 było to 82 578 rubli, w 1909 – 399 604 rubli, w 1910 – 630 198 rubli, w 1911 – 935 971 rubli, w 1912 – 1 000 070 rubli.

Piotr I Aleksiejewicz Wielki, ros. Пётр I Алексеевич (ur. 30 maja/9 czerwca 1672 w Moskwie, zm. 28 stycznia/8 lutego 1725 w Sankt Petersburgu). Syn Aleksego (1645-1676), z dynastii Romanowów.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
Nowonikołajewsk w 1912 r.

W dalszym ciągu wzrastała liczba mieszkańców. W 1910 mieszkało tu już 52 695 osób. Szło to w parze z wielkim wzrostem gospodarczym. Tereny dzisiejszego Nowosybirska stały się naturalnym obszarem zakładania nowych fabryk oraz zakładów produkcyjnych. Samo miasto zaczęło się też specjalizować w budowie urządzeń rolniczych. Do końca 1910 r. Nowonikołajewsk prześcignął inne miasta regionu, m.in. Czelabińsk, Omsk, Tomsk, Bijsk, jako centrum handlu zboża – rocznie transportowano przez miasto 6 350 000 ton zbóż. Stało się także centrum przemysłu związanego z masłem oraz mąką – przetwarzano tu rocznie prawie 11 milionów ton mąki. W mieście rozwijał się przemysł związany z produkcją alkoholu. Powstały także zalążki przemysłu metalurgicznego. W latach 1911–1912 zbudowano w mieście pierwszą elektrownię, która dostarczała jednak energię elektryczną do bardzo małej grupy odbiorców. Plany budowy kolejnej elektrowni przerwał wybuch wojny. Ważną gałęzią przemysłu miejskiego pozostawała Kolej Transsyberyjska, która wymagała nieustannej rozbudowy. 21 października 1915 r. ukończono odcinek łączący Nowonikołajewsk z Semipałatyńskiem, tworząc tym samym podwaliny pod późniejszą Kolej Turkiestan-Syberia (to połączenie nazywane było wówczas Koleją Ałtajską). Rozwijała się bankowość, swoje oddziały miały tutaj: Bank Syberyjski, Rosyjski Bank Handlu Zagranicznego, Państwowy Bank Imperium Rosyjskiego, Syberyjski Bank Komercyjny, Bank Ałtajski i inne. Według danych z 1913 r. w mieście mieszkało 62 608 osób. Błyskawiczny rozwój ekonomiczny nie szedł w parze z rozwojem infrastruktury Nowonikołajewska. Drewniana zabudowa ułatwiała częste wybuchy pożarów. Miasto paliło się wielokrotnie: najstraszliwszy w skutkach był pożar z maja 1911 r., setki ludzi zginęło, straty szacowano powyżej 5 milionów rubli, bez dachu nad głową pozostało ponad 8000 mieszkańców. Na większości ulic brakowało chodników, władze miasta nie były też w stanie zorganizować żadnej formy transportu miejskiego dla swoich mieszkańców. W okresie od 1911 do 1916 zbudowano jedynie 11,8 km nowych utwardzonych dróg. Mimo starań nie udało się też rozpocząć budowy sieci kanalizacyjnej w mieście oraz skutecznej metody utylizacji odpadów. Stan higieny w mieście był zły, w 1909 r. w mieście swe żniwo zebrała cholera, w 1910 r. epidemia duru brzusznego, a w 1913 r. czarnej ospy. Szpital miejski mógł zapewnić jedynie 40 łóżek swoim pacjentom. W 1910 r. wskutek powtarzających się epidemii zbudowano Szpital Chorób Zakaźnych (60 łóżek). Przy stacji kolejowej działał punkt medyczny (30 łóżek). W 1913 r. w Nowonikołajewsku pracowało jedynie 13 lekarzy. Jednak ulice ścisłego centrum miasta uchodziły za bardzo nowoczesne, głównie za sprawą oświetlenia, które zdobyło dla Nowonikołajewska miano „Amerykańskiego miasta”. W 1908 r. w mieście funkcjonowało 14 szkół podstawowych (z tego dwie podlegały Świątobliwemu Synodowi). Szacuje się, że 35% dzieci w wieku szkolnym zamieszkujących miasto (tj. powyżej tysiąca) nie podejmowało nauki. Po 1910 r. rada miejska podjęła program rozbudowy szkolnictwa. Na tel cel zebrano 387 tysięcy rubli, co miało pozwolić wznieść 13 szkół miejskich średniego szczebla o profilu technicznym. W 1915 r. w Nowonikołajewsku działały już 34 szkoły podstawowe, dwie szkoły parafialne, żeńska szkoła średnia, męska szkoła średnia, kilka szkół technicznych, seminarium nauczycielskie oraz placówki oświatowe innego typu. Mimo to 63% populacji było analfabetami. Według danych z 1907 r. w mieście istniało 7 prawosławnych cerkwi, jeden murowany kościół katolicki, jeden drewniany zbór protestancki, drewniana żydowska synagoga oraz drewniany meczet. W 1904 r. otwarto pierwsze kino, mimo starań mieszkańców i narzekań lokalnej prasy nie udało się otworzyć stałego teatru.

Pielagieja, właściwie Pielagieja Sergiejewna Jefimowicz (z domu Chanowa), ros. Пелагея Сергеевна Ефимович (Ханова)(ur. 14 lipca 1986 w Nowosybirsku, ZSRR) - rosyjska wokalistka folkowa.Tatarzy (nazwa własna: Tatarlar / Татарлар) – grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.

Lata 1917–1945[ | edytuj kod]

Budynek Syberyjskiego Komitetu Rewolucyjnego. Widok współczesny

15 marca 1917 roku doszło do rewolucji lutowej, w jej wyniku powstał Rząd Tymczasowy, który został zaakceptowany przez lokalne władze Nowonikołajewska. W nocy z 24 na 25 października doszło w Piotrogrodzie do przewrotu i władzę przejęli bolszewicy. Nad Nowonikołajewskiem uzyskali bolszewicy pełną kontrolę w styczniu 1918 roku. Miejscowa Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich przystąpiła od razu do nacjonalizacji majątków i przemysłu w mieście. Przejęto zakłady zajmujące się produkcją i przetwórstwem mąki, alkoholu, handlem zboża, a także drobne zakłady przemysłowe oraz oddziały banków. Utworzono komiet, który miał na celu przekazywanie żywności do Moskwy oraz Piotrogrodu. Przejęto także kontrolę nad edukacją w mieście. Władza bolszewików w mieście została zlikwidowana w kilka miesięcy później, wskutek działań Korpusu Czechosłowackiego, który 25 maja 1918 r. przejął kontrolę nad Nowonikołajewskiem. Już wcześniej działała w tym rejonie partyzantka białych, a jeszcze w maju utworzono w Nowonikołajewsku Centralny Sztab na czele z płk. A.N. Griszynem-Ałmazowem. 28 maja do miasta przybył płk A.N. Griszin-Ałmazow. 12 czerwca jego sztab stał się sztabem Samodzielnej Armii Zachodnio-Syberyjskiej, która stała się zalążkiem Armii Syberyjskiej. Władza w mieście przeszła tym samym w ręce sił antybolszewickich – 41 Syberyjskiego Pułku Strzeleckiego. Na jego podstawie sformowano 1 Nowo-Nikołajewski Kadrowy Pułk pod dowództwem ppłk. W. Serebrennikowa. Biali anulowali wszystkie decyzje władzy bolszewickiej, przywracając własność prywatną w ręce ich dawnych właścicieli. Miasto podlegało Tymczasowemu Rządowi Syberyjskiemu, a od 23 września 1918 r. pod Ogólnorosyjski Rząd Tymczasowy. 18 listopada 1918 r. do władzy doszedł admirał Aleksandr Kołczak. Pod władzą jego Rządu Rosyjskiego Nowonikołajewsk miał znajdować się przez następny rok trwania wojny domowej. 14 grudnia 1919 r. Armia Czerwona zajęła Nowonikołajewsk. 17 grudnia formalności dokonał miejscowy Komitet Rewolucyjny, który uznał władzę w Moskwie i wezwał do tego samego mieszkańców miasta.

Nowosybirskie Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego imienia Walerego Czkałowa (rus. Новосибирское авиационное производственное объединение им. В. П. Чкалова) – rosyjskie przedsiębiorstwo przemysłu lotniczego, przemysłu zbrojeniowego z siedzibą w Nowosybirsku. Przedsiębiorstwo to jest jedną z największych rosyjskich wytwórni lotniczych, zwane jest zwyczajowo skrótowcem NAPO (ros. НАПО). Znajduje się w północnej części Nowosybirska, zatrudnia około 5900 pracowników. Od 2003 roku wchodzi w skład holdingu „Suchoj” i produkuje m. in. samoloty tej firmy.Karting – wyścigi gokartów rozgrywane na specjalnych torach o nawierzchni bitumicznej, w różnych klasach w zależości od wieku kierowcy i pojemności skokowej silnika. W Polsce, jak i w większości krajów Europy karting można uprawiać wyczynowo już po ukończeniu ośmiu lat. Należy wówczas zgłosić się do wybranego klubu, gdzie należy uzyskać licencję zawodnika sportu kartingowego, a po dołączeniu badań lekarskich oraz świadectwa kwalifikacji można wystartować w zawodach.

Zniszczenia wojenne w mieście były olbrzymie. Podupadł przemysł, wysadzono most na Obie, terror zarówno ze strony czerwonych, jak i białych pochłonął tysiące ofiar. Zimą 1919/1920 w mieście zmarły kolejne tysiące ludzi w wyniku kolejnej epidemii duru brzusznego. Nie nadążano z grzebaniem zmarłych, ciała zalegały na ulicach. Według szacunków w 1920 r. w mieście mieszkało 67 054 ludzi (wobec liczby 69 828 w 1917 r.). Władza bolszewicka w dość szybkim tempie odbudowała, na zasadzie czynu społecznego, m.in. most na Obie oraz zniszczone węzły kolejowe Transsibu. Regularny ruch na tej trasie został wznowiony w połowie 1920 roku, podobnie rzecz się miała z transportem rzecznym. W planach bolszewickich Nowonikołajewsk miał stać się centrum sowieckiej Syberii. W czerwcu 1921 do miasta przeniesiono siedzibę syberyjskiego biura Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików), a także Syberyjskiego Komitetu Rewolucyjnego. Rozpoczęta przez Lenina Nowa Polityka Ekonomiczna nadała dynamizmu odbudowie miasta po zniszczeniach wojennych i rozpoczęła nową epokę rozwoju.

Omsk (ros. Омск) – miasto w Rosji, na Nizinie Zachodniosyberyjskiej, przy ujściu rzeki Om do Irtyszu. Stolica obwodu omskiego.Finowie (fiń. suomalaiset) – naród ugrofiński zamieszkujący Finlandię, ok. 7 mln osób. Posługują się językiem fińskim, sporadycznie także szwedzkim i rosyjskim. Finowie najbliżej spokrewnieni są z Estończykami.
Nowosybirsk w latach 20. XX wieku

Miasta nie ominęła walka z religią, bezczeszczono oraz zamykano świątynie różnych wyznań. W maju 1924 r. rozpoczęto w mieście budowę elektrowni, która miała wreszcie sprostać zapotrzebowaniom szybko rosnącej metropolii. W uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego uczestniczyła formalna głowa państwa sowieckiego Michaił Kalinin. Elektrownię uruchomiono w 1926 r., telegramy z gratulacjami do władz i mieszkańców miasta ponownie przysłał Kalinin, a także Feliks Dzierżyński. Budowa nowych zakładów przemysłowych, związanych głównie z przemysłem rolniczym oraz odzieżowym, zapewniała rozwój dzisiejszemu Nowosybirskowi. Rosła liczba mieszkańców, w 1926 r. żyło już tutaj 120 128 ludzi. Wraz z rozwojem przemysłu zmieniała się też struktura społeczna ludności. W drugiej połowie lat dwudziestych miasto inwestowało w masowe budownictwo mieszkaniowe. Było to szczególnie ważne, gdyż już w 1928 r. populacja miejska wzrosła do 135 500 ludzi. W 1925 r. w mieście przyjęto Pięcioletni Plan Rozwoju z budżetem rzędu 11,55 miliona rubli. Pieniądze te zainwestowano w rozbudowę, bardzo słabej lub w niektórych segmentach właściwie nieistniejącej, infrastruktury miasta. Zbudowano kanalizacje, sieć telefoniczną, poprawiono stan sanitarny miasta, rozpoczęto wytyczanie nowych ulic, zamontowano chodniki. Zbudowano nowe ujęcia wody pitnej, którą doprowadzono kilkanaście kilometrów spoza granic miasta. Komunistyczna ideologia odcisnęła swoje piętno na kształcie i rozwoju Nowonikołajewska. Nowe ulice nazywano (lub stare przemianowywano) na cześć bohaterów Rewolucji: Lenina, Dzierżyńskiego, Armii Czerwonej. W 1936 r. założono klub piłkarski Buriewiestnik Nowosybirsk (obecnie Sibir Nowosybirsk). Inwestowano w muzea (Muzeum Ludowe otwarto w 1920 r.) domy kultury i biblioteki dla robotników, które miały tworzyć nowego człowieka sowieckiego. Podobne funkcje miał pełnić monumentalny tzw. Dom Lenina. To właśnie tutaj w 1925 r. rozpoczął obrady 1 Syberyjski Kongres Rad. Najważniejszą jego uchwałą miała być zmiana nazwy miasta. Nowonikołajewsk kojarzył się zdecydowanie z dawnym carskim reżimem, którego pamięć chciano wymazać. Padło ponad 50 oficjalnych propozycji na nową nazwę dla szybko rosnącej syberyjskiej metropolii, m.in. Nowoleninsk, Wladlen, Sibleninsk (na cześć wodza Rewolucji Lenina), Kaliningrad (na cześć Kalinina), Krasnooktiabrskij, Komungrad, Krasnosybirsk (na cześć Rewolucji i komunizmu) i wiele innych. Ostatecznie największe uznanie zyskała propozycja przemianowania miasta na Nowosybirsk. 7 grudnia 1925 r. przegłosował ją Syberyjski Kongres Rad. 12 lutego 1926 zmianę zatwierdził Ogólnorosyjski Centralny Komitet Wykonawczy Rad. Nowonikołajewsk stał się oficjalnie Nowosybirskiem.

Nowokuźnieck (ros. Новокузнецк) – miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, w obwodzie kemerowskim, nad Tomem (dopływ Obu).Petersburg (forma zalecana), Sankt Petersburg (egzonim wariantowy) (ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg; dawniej Piotrogród, ros. Петроград, Leningrad, ros. Ленинград) – miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 km², liczba ludności 4 600 276.
Tzw. Dom Lenina. Lata 20. XX wieku

Miasto rozbudowywało się w stylu, powoli rodzącego się, realizmu socjalistycznego. Powstawały wielkie budowle użyteczności publicznej: wspomniany już Dom Lenina, Pałac Pracy, budynek Przemysłowego Banku ZSRR, budynki pięciu nowych szpitali, dwóch szpitali położniczych, dwunastu specjalistycznych klinik. W 1929 r. liczba ludności wynosiła 141 211 ludzi. Szybka rozbudowa Nowosybirska i tworzenie w zasadzie od podstaw miasta w stylu sowieckim, zwróciła uwagę Anatolija Łunaczarskiego (ludowego komisarza oświaty i filozofa), który nazwał Nowosybirsk Syberyjskim Chicago, odwiedzając miasto w 1923 i 1928 roku. Od 1930 r. stolica Kraju Zachodniosyberyjskiego, a od 1937 r. stolica obwodu.Miasto doczekało się wreszcie swojego stałego teatru w 1922 r. (Zachodniosyberyjski Teatr Państwowy) oraz kolejnych (m.in. Teatr im. Władimira Majakowskiego). Otwierano także kina, które stały się ulubioną rozrywką mieszkańców. W 1931 r., w wyniku dalszych prac nad rozbudową infrastruktury kolejowej, Nowosybirsk uzyskał połączenie z południowymi rubieżami Kraju Rad, tworząc tym samym Kolej Turkiestan-Syberia. W 1934 r. ukończono budowę linii kolejowej łączącej Nowosybirsk z Lenińskiem i Kuźnieckiem leżącymi w Kuźnieckim Zagłębiu Węglowym. Przyczyniło się to do dalszego rozwoju gospodarczego regionu. Od 1929 r. intensywnie inwestowano w przemysł maszynowy (jak wcześniej związany głównie z maszynami rolniczymi, a także z produkcją sprzętu górniczego), tworząc zakłady w których pracowało często ponad 10 000 robotników (np. Sibkombajn, Sibmaszstroj). W latach 1930–1935 zbudowano kolejną elektrownię dla miasta, jedną z pierwszych w Związku Radzieckim opartą całkowicie na rodzimej technologii. W tym samym czasie zbudowano nowy port oraz w dalszym ciągu inwestowano w infrastrukturę kolejową. W 1931 r. w Nowosybirsku działało już 55 dużych fabryk, co wiązało się z kolejnym wzrostem liczby ludności. W 1931 populacja wynosiła 176 900, a w 1934 r. już 294 000. Miało to też związek ze stalinowską polityką kolektywizacji. Szacuje się, że w jej wyniku do miasta napłynęło ok. 180 000 ludzi w terenów wiejskich. W 1934 rozpoczęto budowę pierwszej linii tramwajowej w mieście. Gwałtowny wzrost liczby ludności wymuszał też masowe inwestycje w budownictwo mieszkaniowe. Władze inwestowały w edukację. W 1920 r. otwarto Technikum Rolnicze, w 1921 r. Szkołę Nauczycieli oraz kolejne szkoły podstawowe oraz średnie. W 1939 r. w Nowosybirsku działały 82 szkoły, w których uczyło się 54 528 uczniów.

Klimat kontynentalny – jeden z podstawowych rodzajów klimatu. Kształtuje się w głębi lądu. Wyróżnia się największą dobową oraz roczną amplitudą temperatury powietrza. Lata są upalne, a zimy surowe, mroźne. Wraz ze zwiększaniem się odległości od morza maleje wilgotność powietrza, przeciętne zachmurzenie nieba oraz ilość opadów. Zwiększone jest za to zapylenie powietrza.Metro w Nowosybirsku (ros. Новосибирский метрополитен) – system kolei podziemnej w Nowosybirsku. Jest to jedyne metro położone na terenie Syberii i leżące najdalej na wschód metro w Rosji. Rocznie przewozi ok. 70 milionów pasażerów, co stawia je na trzecim miejscu w kraju (po Moskwie i Petersburgu).

Paradoksalnie atak Niemiec na ZSRR w 1941 r. przyczynił się do jeszcze większego rozwoju miasta. Masowa ewakuacja przemysłu z zachodnich rejonów Związku Radzieckiego na wschód sprawiła, że profil produkcyjny miasta zmienił się z przemysłu lekkiego (głównie o charakterze rolniczo-handlowym) na przemysł ciężki (związany z wysiłkiem wojennym kraju). Do miasta ewakuowano wówczas 322 zakłady produkcyjne. Nowosybirsk był idealnym miejscem takiej relokacji, z uwagi na jego korzystne położenie geograficzne, na przecięciu wielu ważnych szlaków komunikacyjnych. Szacuje się, że przeniesiono tutaj ponad 10% całego sowieckiego przemysłu. Powstały wtedy m.in. wielkie zakłady im. Walerego Czkałowa. Przeniesiono tutaj także Doświadczalne Biuro Konstrukcyjne, kierowane przez Nikolaja Polikarpowa. Jednocześnie ponad 600 000 mieszkańców obwodu nowosybirskiego (zarówno kobiet, jak i mężczyzn) zostało wysłanych na front, z czego prawie 200 000 zginęło. Liczba ludności w mieście, pomimo stałego odpływu ludzi na front, wzrastała w ogromnym tempie. Głównie z uwagi m.in. na przenosiny tutaj zakładów przemysłowych oraz masowe deportacje. W styczniu 1941 r. sięgnęła liczby 450 000, w drugiej połowie tego samego roku wynosiła już prawie 550 000, w 1942 prawie 600 000, by wreszcie w 1943 r. przekroczyć liczbę 600 000. Brakowało rąk do pracy. Dzieci, młodzież oraz kobiety stanowiły główną grupę pracującą w zakładach przemysłowych i fabrykach. Odwołano zajęcia szkolne, a całe klasy zostały wysłane do pracy. Szacuje się, że od 30 do 50% całej siły roboczej stanowiły osoby poniżej 18 roku życia. Kobiety pracowały głównie w rolnictwie i przemyśle lekkim, w tym segmencie ich liczba wynosiła prawie 80% wszystkich zatrudnionych. Za wkład w pokonanie III Rzeszy zakłady przemysłowe miasta (Sibelmasz) odznaczono Orderem Lenina i Orderem Wojny Ojczyźnianej. Do Nowosybirska ewakuowano nie tylko wielkie zakłady przemysłowe, ale także instytucje kultury. Przechowywano tutaj część kolekcji Galerii Tretiakowskiej, Ermitażu, zbiory z pałaców w Pawłowsku i Carskim Siole oraz kolekcje muzealne z Nowogrodu, Sewastopola i Tweru. Działały także ewakuowane z innych miast Rosji teatry. Przy czym władze miasta starały się też o zakładanie nowych placówek kulturalnych, m.in. Teatru Młodzieży, Teatru Opery i Baletu oraz Orkiestry Symfonicznej. W 1944 powołano do życia Syberyjski Oddział Akademii Nauk ZSRR.

MiG-15 (ros. МиГ-15) - radziecki samolot myśliwski, skonstruowany w końcu lat czterdziestych. Ten typ maszyn brał udział w wojnie koreańskiej. Oznaczenie NATO: „Fagot”.Pucz moskiewski, Pucz sierpniowy lub Pucz Janajewa to nieudana próba przejęcia władzy w ZSRR przez "twardogłowych" liderów KPZR w sierpniu 1991.

Wzrost liczby ludności Nowosybirska miał także związek z akcją masowych deportacji prowadzoną przez władze sowieckie. Szacuje się, że przez cały okres wojenny do obwodu nowosybirskiego przesiedlono pomiędzy 150 000 a 170 000. Byli to między innymi Polacy, Ukraińcy, mieszkańcy Azji Centralnej. Z samej tylko Mołdawii przesiedlono do obwodu nowosybirskiego ponad 10 000 ludzi. Z Kraju Krasnojarskiego przesiedlono tu 34 287 Niemców. Po likwidacji Kałmuckiej ASRR deportowano w rejony Nowosybirska 18 333 Kałmuków. Według danych z 1 października 1944 r. liczba osób deportowanych do prac przymusowych w obwodzie nowosybirskim wynosiła 170 645.

Pomnik Sygnalizacji Świetlnej (ros. Памятник светофору) – położony w Nowosybirsku pierwszy w Rosji pomnik poświęcony sygnalizacji świetlnej.Bolszewicy (ros. большевики) – określenie grupy członków Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, która na II Zjeździe tej partii w 1903 roku, uznała się za większościową frakcję w partii, a swoich przeciwników określiła mienszewikami.

Lata 1945–1991[ | edytuj kod]

Druga wojna światowa uczyniła z Nowosybirska jedno z najważniejszych miast w Związku Radzieckim. Mimo że większość fabryk została przeniesiona ponownie na zachodnie rubieże kraju, to wiele jednak pozostało w mieście. Pierwsze lata powojenne nie były jednak łatwe. Liczba osób żyjących na terenach wiejskich i pracujących w rolnictwie wokół Nowosybirska spadła o 26%, tereny uprawne w latach 1941–1945 zmniejszyły się o ponad 30%. Miało to poważne konsekwencje, gdyż kiepskie plony i ciężka zima przyniosły klęskę głodu w latach 1946–1947. Koniec wojny i odpływ zakładów oraz pracowników spowodował załamanie się produkcji. Także władze sowieckie w Moskwie nie były pewne co do dalszego planu rozwoju dla miasta. Trzeba też pamiętać, że większość zakładów działających w czasie wojny funkcjonowało w stanie prowizorycznym, tj. w budynkach szkół, kościołów itp. – na dłuższą metę sytuacja taka była nie do utrzymania. W 1946 r. w regionie Nowosybirska pracowało prawie 20 000 jeńców pojmanych w czasie wojny. Natomiast w 1949 r. przeprowadzono deportacje ludności z regionu Pribałtyki. Na 89 874 osoby objęte planem – 10 064 trafiło do Nowosybirska. Rozpoczęto modernizację już istniejących fabryk oraz budowę nowych. Według nowych planów Nowosybirsk miał pozostać centrum ciężkiego przemysłu oraz inżynierii. Tworzone zakłady w większości pracować miały na użytek wojska. W latach pięćdziesiątych działało już tutaj 15 nowych fabryk, wszystkie związane z przemysłem zbrojeniowym. Miasto stało się największym producentem sprzętu radiowego (zarówno na użytek wojskowy, jak i cywilny). Stało się także ośrodkiem przemysłu maszynowego, elektronicznego, chemicznego oraz hutnictwa i górnictwa. Zakłady zbrojeniowe produkowały wszystko od prostych ładunków wybuchowych, elektroniki i rakiet po MiG-15 i MiG-17 (Zakłady im. Czkałowa). Znaczenie strategiczne Nowosybirska według Ministerstwa Obrony Związku Radzieckiego było bardzo ważne, a jego rola miała stale rosnąć. Nie do przecenienia była także rola transportowa miasta, zarówno rzeczna, jak i kolejowa. W 1957 r. uruchomiono nowy port lotniczy Tołmaczowo. Nagromadzenie wielkich zakładów przemysłowych wymagało stworzenia bazy naukowo-badawczej, która mogła dostarczać nowe ilości pracowników. Działał już wspomniany oddział Akademii Nauk ZSRR. Tworzono też specjalistyczne szkoły wyższe: medyczne, inżynieryjne, kolejarskie, maszynowe, ekonomiczne, handlowe. W 1959 r. by sprostać wymaganiom przemysłu powołano do życia Nowosybirski Uniwersytet Państwowy. Jeszcze w 1956 r. Rada Ministrów ZSRR zatwierdziła plany powołania centrum naukowego Akademgorodok. Nikita Chruszczow osobiście interesował się tym projektem, wizytując jego budowę dwukrotnie, w październiku 1959 i wiosną 1961.

W 1169 Andrzej I Bogolubski opanował Kijów uzyskując tym samym tytuł wielkiego księcia. Odmiennie od swoich poprzedników, również ojca, nie przeniósł do tego miasta swej stolicy lecz po złupieniu Kijowa osadzał tam swoich krewnych jako podległych książąt. Centrum swego księstwa pozostawił Włodzimierz, który odtąd stał się stolicą wielkiego księstwa.S7 Airlines (wcześniej znane jako Sibir Airlines, ros. Авиакомпания "Сибирь") – prywatne, rosyjskie linie lotnicze, drugie co do wielkości przewozów pasażerskich w Rosji. Linia dysponuje 36 samolotami. Linia systematycznie zwiększa i unowocześnia swoją flotę. Kilka lat temu flota składała się głównie z wysłużonych radzieckich samolotów Tu-154, Ił-86 oraz kilku zachodnich maszyn A310. Dzisiaj linia dysponuje kilkunastoma Boeingami B-737-800 i kilkunastoma maszynami typu Airbus A319 oraz A320. Samoloty A310 są wycofywane. Linie lotnicze z dniem 15 listopada 2010 roku stały się pełnoprawnym członkiem aliansu lotniczego Oneworld.

Rosła liczba mieszkańców Nowosybirska. W 1945 r. żyło tutaj 605 000 ludzi, w 1950 r. – 640 000, w 1956 r. – 731 000. Pod względem liczby ludności (w 1956 r.) było to więc szóste w Związku Radzieckim miasto i piąte w Rosyjskiej FSRR. Wzrost liczby mieszkańców powodował istnienie ciągłego problemu mieszkaniowego. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych podjęto więc na masową skalę budowę wielkich osiedli mieszkaniowych. Trwała też budowa nowych budynków użyteczności publicznej: kin (m.in. Proletkino, Pionier), teatrów (dalsza rozbudowa Teatru Opery i Baletu), tzw. pałaców kultury (Pałac Kultury im. Maksima Gorkiego z 1957 r.), powstał także chór ludowy. W 1955 r. połączono dwie istniejące sieci tramwajowe. Tworzono także parki, tereny zielone i rekreacyjne. Powołano do życia klub hokejowy Dynamo (obecnie Sibir). W 1957 r. ukończono budowę wieży telewizyjnej (z masztem o wysokości 192 metrów). W 1956 r. obwodowi nowosybirskiemu przyznano Order Lenina.

Osz (kirg. Oш) – miasto obwodowe w Kirgistanie, w południowej części Kotliny Fergańskiej, w dolinie rzeki Akbura (dorzecze Syr-darii). Ludność: 208,5 tys. (1999). Drugie pod względem liczby ludności miasto kraju, po stolicy Biszkek. Ośrodek administracyjny obwodu oszyńskiego. W centrum miasta jest też w parku pomnik – samolot JAK – 40. Znajduje się tu także ambasada rosyjska.Semej (kaz.: Семей; ros.: Семей, Siemiej; do 2007 roku Semipałatyńsk; Семипалатинск, Siemipałatinsk) – miasto w północno-wschodnim Kazachstanie, w obwodzie wschodniokazachstańskim, w pobliżu granicy z Rosją, położone na południowy wschód od Pawłodaru. W 2009 roku liczyło ok. 299 tys. mieszkańców. Port nad Irtyszem; przemysł spożywczy, lekki, cementowy; stocznia; węzeł kolejowy; 4 szkoły wyższe; muzea (m.in. Fiodora Dostojewskiego).
Sowiecka architektura Nowosybirska, w tle budynek Teatru Opery i Baletu

Na przełomie lat 50. i lat 60. oraz w okresie późniejszym nieustannie rosła populacja miejska. W 1958 r. było to 805 000 mieszkańców, w 1959 r. – 887 000, w 1960 r. – 918 000, w styczniu 1964 r. – 1 028 000, a w 1967 r. miasto liczyło 1 064 000 mieszkańców. W 1958 r. Nowosybirsk zajmował obszar 36 822 hektarów. 29 lipca 1959 r. w mieście gościł ówczesny wiceprezydent USA Richard Nixon. W latach sześćdziesiątych wznoszono kolejne ważne dla rozwoju miasta budynki i powoływano do życia nowe instytucje: Państwową Bibliotekę Techniczną, Cyrk Nowosybirski, Pałac Kultury Kolejarzy, Pałac Czkałowa, nowy port rzeczny, siedem nowych kin (m.in. imienia Majakowskiego), Park Bohaterów Rewolucji. W 1964 r. oddano do użytku Pałac Sportów Zimowych. W latach siedemdziesiątych w dalszym ciągu inwestowano w przemysł ciężki. W tym okresie szczególnie ważne dla gospodarki Związku Radzieckiego były produkty stalowe wykonywane w mieście. Prezentowano je także za granicą, m.in. na Międzynarodowych Targach Poznańskich. W 1970 r. obwód nowosybirski otrzymał swój drugi Order Lenina. W tym czasie także Nowosybirsk stał się też ważnym centrum naukowym. Wokół oddziału Akademii Nauk i Akademgorodok funkcjonowały 43 instytuty badawcze, zatrudniające ponad 35 000 naukowców. W 1971 r. otwarto Syberyjski Oddział Sowieckiej Akademii Nauk Medycznych. Na 14 uczelni wyższych uczęszczało prawie 80 000 studentów. W styczniu 1970 r. w mieście żyło 1 161 300 ludzi, w 1975 r. 1 285 000, w 1977 r. 1 320 000, a w 1981 r. 1 340 000. Lata siedemdziesiąte to także kolejny okres intensywnego budownictwa mieszkaniowego. Nowe mieszkania w blokach otrzymało około 600 000 mieszkańców. W sierpniu 1972 r. miasto wizytował przywódca sowiecki Leonid Breżniew. Oddano do użytku nowy kompleks obiektów sportowych oraz muzeum archeologiczne (pod gołym niebem, prezentujące syberyjską sztukę i budownictwo drewniane). W 1979 r. rozpoczęto budowę metra.

Mikołaj II Aleksandrowicz Romanow, ros. Николай II, Николай Александрович Романов (ur. 6 maja/18 maja 1868 w Sankt Petersburgu, zm. w nocy z 16 na 17 lipca 1918 w Jekaterynburgu) – ostatni cesarz Rosji, panujący w latach 1894-1917. Koronowany w Moskwie 14 maja/26 maja 1896; syn Aleksandra III z dynastii Romanowów i jego żony carycy Marii Fiodorowny. Święty prawosławny.Ermitaż, Państwowe Muzeum Ermitażu (Эрмитаж, z fr. ermitage – "pustelnia") – rosyjskie muzeum państwowe w Sankt Petersburgu. Mieści się w pięciu pałacach nad brzegiem Newy. Nazwa muzeum pochodzi od jednego z pałaców zimowych Piotra I.
W 1982 r. Nowosybirsk został odznaczony Orderem Lenina

28 października 1982 r. Nowosybirsk został odznaczony Orderem Lenina. Lata osiemdziesiąte odznaczały się spowolnieniem gospodarczym, kresem wielkiego przyrostu ludności (choć ten trend można już zauważyć dekadę wcześniej) oraz końcem wielkich i spektakularnych inwestycji. 5 listopada 1983 r. otwarto nowy most przez rzekę Ob. 7 stycznia 1986 r. oddano do użytku pierwszy odcinek metra. W tym okresie w zasadzie pierwszy raz zaczęto dostrzegać problemy ekologiczne miasta, takie jak lokalizacja wielkich fabryk i zakładów w centrum miasta, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie rzeki. Braki w funduszach nie pozwoliły na rozwiązanie tych problemów.

Anna Iwanowna Bogalij-Titowiec (ros. Анна Ивановна Богалий-Титовец, ur. 12 czerwca 1979 r. w Wołogdzie) – rosyjska biathlonistka. Jest złotą medalistką Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie w sztafecie. Na mistrzostwach świata trzykrotnie sięgała po złoto, zdobyła również trzy srebra i brąz. Na mistrzostwach europy w 2005 roku zdobyła złoto i trzy medale brązowe.Anda Rottenberg (ur. 23 kwietnia 1944 w Nowosybirsku) – polska historyk sztuki żydowskiego pochodzenia, w latach 1993–2001 dyrektor Państwowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie; krytyk i kurator sztuki, publicystka.

W styczniu 1989 r. w mieście mieszkało 1 436 400 osób. Przemiany epoki Gorbaczowa wpłynęły także na życie miasta. W 1988 r. w Nowosybirsku otwarto oddział Stowarzyszenia Memoriał. 4 października 1989 r. świętowano pierwsze Dni Nowosybirska. W tym samym czasie w Nowosybirsku powstał jeden z pierwszych nowoczesnych ośrodków analitycznych w kraju. W lutym 1990 r. miasto otrzymało status historycznego centrum nauki i kultury. W referendum z 17 marca 1991 r. 55,8% mieszkańców zagłosowało za zachowaniem Związku Radzieckiego, a 78,6% poparło pomysł wprowadzenia instytucji prezydenta Rosyjskiej FSRR. Związek Radziecki był jednak nie do uratowania. Rada Nowosybirska nie poparła puczu sierpniowego i opowiedziała się za legalną władzą. 25 grudnia 1991 r. do dymisji podał się prezydent ZSRRMichaił Gorbaczow, następnego dnia (26 grudnia) r. Rada Najwyższa ZSRR uznała ten fakt i sama także się rozwiązała. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich formalnie przestał istnieć 31 grudnia 1991 roku.

Kryzys konstytucyjny w Rosji 1993 (niekiedy przez zwolenników parlamentu określana mianem Drugiej Rewolucji Październikowej) – napięcie polityczne w Federacji Rosyjskiej pomiędzy prezydentem a parlamentem, wynikające ze sporu o kształt ustrojowy państwa.Ukraińcy (Українці) – naród słowiański mieszkający w Europie Wschodniej, głównie w granicach Ukrainy (także w państwach sąsiednich: w Rosji, Białorusi, Polsce, Słowacji i Mołdawii), zaliczający się do Słowian wschodnich. Ukraińcy są (obok Rosjan i Białorusinów) potomkami Rusinów, zamieszkujących Ruś Kijowską .

Od 1991[ | edytuj kod]

Budynek Administracji Prezydenta Rosyjskiej Federacji w Nowosybirsku

Mimo opozycji wobec puczu sierpniowego miasto było raczej niechętne przemianom demokratycznym i uchodziło za jeden z bastionów komunizmu. W 1993 r. prezydent Borys Jelcyn odwołał ze stanowiska pierwszego gubernatora obwodu nowosybirskiego Witalija Muchę za jego sprzeciw przeciwko linii reform i opozycję w prezydenckim sporze z Radą Najwyższą. 12 stycznia 1991 r. wprowadzono nowy herb miasta. W 1993 r. świętowano stulecie praw miejskich Nowosybirska. Zerwanie z sowiecką ideologią umożliwiło zwrot zagrabionego mienia, głównie cerkwi prawosławnych. W maju 1991 r. w mieście gościł patriarcha Aleksy II. W 1993 r. rozpoczęto budowę rzymskokatolickiej katedry. W tym samym roku otwarto też meczet. Przemiany gospodarcze i przejście na gospodarkę kapitalistyczną doprowadziły do zamknięcia wielu zakładów i fabryk oraz wzrostu bezrobocia. Rosły ceny, wybuchały masowe strajki. Sytuacja uspokoiła się dopiero po roku 2000 i Nowosybirsk zaczął odbudowywać swoje dawne znaczenie. W 2000 r. utworzono Syberyjski Okręg Federalny, którego centrum administracyjnym stał się Nowosybirsk. W 2003 r. odnowiono dworzec kolejowy, a w 2004 r. zakończono budowę nowego mostu przez Ob.

Inna Władimirowna Makarowa, ros. И́нна Влади́мировна Мака́рова (ur. 28 lipca 1928 w Tajdze) – radziecka i rosyjska aktorka.Pałac Sportów Zimowych Sibir – hala widowiskowo-sportowa w Nowosybirsku, w Rosji. Została otwarta w 1964 roku. Jej pojemność wynosi 7384 widzów. Swoje spotkania rozgrywa na niej hokejowy klub Sibir Nowosybirsk występujący w rozgrywkach KHL oraz juniorski zespół Sybirskije Snajpieri grający w lidze MHL.


Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Warto wiedzieć że... beta

Kuźnieckie Zagłębie Węglowe, Kuzbas, ros. Кузнецкий угольный бассейн - zagłębie węglowe w Rosji, położone w obwodzie kemerowskim i nowosybirskim.
Rosyjska Premier Liga, najwyższa klasa rozgrywkowa dla klubów piłki nożnej w Rosji. Do sezonu 2010 rozgrywana była systemem wiosna-jesień (1 rok - 1 sezon). Nie było krótkiego sezonu przejściowego, a więc mistrz roku 2011 nie został wyłoniony. Natomiast już 12 marca 2011 rozpoczął się pierwszy sezon w systemie jesień-wiosna (Priemjer-Liga (2011/12)), który zakończył się 12 maja 2012. W sezonie 2011/12 występowało w niej 16 zespołów. Po dwóch rundach rozgrywek zespoły z miejsc 1-8 przystąpiły do walki w trzeciej rundzie o mistrzostwo i europejskie puchary. Zespoły z miejsc 9-16 walczyły w trzeciej rudzie o utrzymanie. Zespoły, które na koniec sezonu zajęły miejsca 15-16, zostały degradowane do Pierwszej dywizji. Zespoły z miejsc 13-14 walczyły w barażach o utrzymanie.
Rewolucja październikowa w Rosji (według terminologii sowieckiej Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa) – określenie, stosowane na:
Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
Nikołaj Konstantinowicz Roerich, ros. Николай Константинович Рерих (ur. 9 października 1874 w Petersburgu, zm. 13 grudnia 1947 w Kulu w Indiach) – rosyjski artysta malarz, grafik, scenograf, myśliciel, podróżnik, badacz dawnych kultur, pisarz i poeta – związany z ugrupowaniem artystycznym "Mir isskustwa".
Włodzimierz Lenin (ros. Владимир Ленин), właśc. Władimir Iljicz Uljanow (ros. Владимир Ильич Ульянов), (ur. 10 kwietnia/22 kwietnia 1870 w Symbirsku, zm. 21 stycznia 1924 w Gorkach pod Moskwą) – rosyjski polityk, organizator i przywódca rewolucji październikowej, a następnie pierwszy przywódca Rosji Radzieckiej. Współzałożyciel i lider partii bolszewickiej. Teoretyk ideologii komunizmu.
Dom Lenina (ros. Дом Ленина) – wielofunkcyjny budynek znajdujący się w Nowosybirsku. Ukończony w 1925 roku, pierwotnie poświęcony był osobie bolszewickiego przywódcy Włodzimierza Lenina. Położony w rejonie centralnym, w pobliżu Placu Lenina. Obecnie jest siedzibą Nowosybirskiej Państwowej Filharmonii. Mimo zmiany przeznaczenia w obiegowej opinii mieszkańców miasta wciąż znany jest pod nazwą Domu Lenina.

Reklama