Nowe Skalmierzyce (stacja kolejowa)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nowe Skalmierzycestacja kolejowa pasażerska i towarowa w Nowych Skalmierzycach, położona we wschodniej części miasta. Gmach dworca został wpisany do rejestru zabytków w 2017 roku pod nazwą: budynek dworca celnego w zespole stacji granicznej Skalmierzyce.

Imperium Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie (ros. Российская империя) – oficjalna nazwa Rosji w latach 1721–1917. Imperium Rosyjskie u szczytu swej potęgi w 1866 roku liczyło 23,7 mln km² i było trzecim najrozleglejszym państwem w historii ludzkości, po imperium brytyjskim i Wielkim Ułusie Mongolskim. Stolicą Imperium Rosyjskiego był przez niemal cały okres jego istnienia Petersburg. W początkowym okresie historii Imperium krótkotrwałą rolę stolicy pełniła także Moskwa (1728–1730), pozostająca do 1812 roku największym miastem Rosji i miejscem koronacji carów.Warszawa Kaliska – nieistniejąca już stacja początkowa szerokotorowej Kolei Warszawsko - Kaliskiej wybudowana w 1902 r. według projektu Józefa Hussa. Dworzec znajdował się w Warszawie na rogu alej Jerozolimskich i ul. Żelaznej. Jego budowę wymusił szerszy rozstaw szyn Kolei Kaliskiej od biegnącej obok Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Został zniszczony podczas wycofywania się Rosjan z Warszawy w 1915 r. Po I wojnie światowej Kolej Warszawsko-Kaliska została przystosowana do normalnego rozstawu szyn w związku z czym dworzec całkowicie zlikwidowano.

W roku 2017 stacja obsługiwała 20–49 pasażerów na dobę.

Historia stacji[ | edytuj kod]

Pierwszy dworzec z 1896[ | edytuj kod]

31 stycznia 1896 roku po otrzymaniu koncesji Towarzystwa Budowy Dróg Żelaznych otwarto linię kolejową do Ostrowa Wielkopolskiego przez Śliwniki, Ociąż i Czekanów – budynek starego dworca usytuowany w centrum miasta na Placu Wolności pełni obecnie funkcje mieszkalne.

Rewitalizacja (łac. re-+vita - dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie), ang. revitalization, urban renewal, urban redevelopment – zespół działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych przez lokalną administrację państwową, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie miejskiej dzielnicy (lub innego wyodrębnionego obszaru miasta) będącej w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych. Niektóre programy rewitalizacyjne nakierowane są na ożywienie zdegradowanych obszarów miast które utraciły swoją pierwotną funkcję, np. poprzemysłowych; celem wówczas jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.Wilhelm II (ur. 27 stycznia 1859 w Poczdamie, zm. 4 czerwca 1941 w Doorn w Holandii) – ostatni niemiecki cesarz i król Prus, przedstawiciel dynastii Hohenzollernów.

Drugi dworzec z lat 1905–1906[ | edytuj kod]

Dworzec kolejowy w 1918 roku

Po wybudowaniu transgranicznego odcinka linii kolejowej z Nowych Skalmierzyc (ówczesny zabór pruski) przez Szczypiorno do Kalisza (ówczesne Cesarstwo Rosyjskie) w dniu 28 października 1906 roku zainicjowano połączenie z systemem Kolei Warszawsko-Kaliskiej. W latach 1905–1906 wzniesiono okazały neogotycki gmach dworca według projektu architekta Bluncka. Po jednej stronie dworca podjeżdzały pociągi z Prus o rozstawie szyn 143,5 cm, po drugiej z Rosji o szerszej rozstawie szyn 152,4 cm. W 1913 roku doszło tu do spotkania cesarza Wilhelma II i cara Mikołaja II.

Białystok – główna stacja kolejowa posiadająca dworzec kolejowy w Białymstoku. Według kategoryzacji PKP dworzec ma kategorię B.Mikołaj II Aleksandrowicz Romanow, ros. Николай II, Николай Александрович Романов (ur. 6 maja/18 maja 1868 w Sankt Petersburgu, zm. w nocy z 16 na 17 lipca 1918 w Jekaterynburgu) – ostatni cesarz Rosji, panujący w latach 1894-1917. Koronowany w Moskwie 14 maja/26 maja 1896; syn Aleksandra III z dynastii Romanowów i jego żony carycy Marii Fiodorowny. Święty prawosławny.

Od 1906 roku przez stację kursowały pociągi relacji: Warszawa KaliskaWrocław Główny i Warszawa Kaliska ↔ Poznań Główny. Po 1919 roku stacja straciła rolę granicznej; w 1922 roku po wybudowaniu linii przez Kutno, wycofano połączenia kolejowe z Warszawy do Poznania.

Od lat 90. XX wieku[ | edytuj kod]

W latach 90. XX wieku liczba kursujących pociągów ze stacji stopniowo malała a dworzec zaczął niszczeć w dużej mierze stojąc opustoszały. W 2001 roku zlikwidowano na stacji posterunek dyżurnego ruchu peronowego oraz zamknięto kasy biletowe.

Cegła – materiał budowlany w kształcie prostopadłościanu (także klina, wycinka pierścienia kołowego lub kształtki) uformowany z gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych surowców mineralnych, który wytrzymałość mechaniczną i odporność na wpływy atmosferyczne uzyskuje poprzez proces suszenia, wypalania lub naparzania parą wodną. Cegły służą m.in. do wznoszenia ścian, murów, filarów, słupów, a także fundamentów i ścian fundamentowych. Cegły mogą też być wypełnieniem stropów (strop Kleina).Kutno – miasto i gmina w centralnej części Polski, w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim nad rzeką Ochnią (dopływem Bzury). Siedziba władz powiatu kutnowskiego oraz władz wiejskiej gminy Kutno. Powstało na przełomie XIII i XIV wieku, prawa miejskie do 1432 i ponownie po 1766.

Plan budowy linii kolei dużych prędkości Y, zakładał stację dla aglomeracji kalisko-ostrowskiej pod zabytkowym dworcem w specjalnie dla tego celu wybudowanym tunelu – realizacja projektu została zawieszona.

Modernizacja[ | edytuj kod]

29 grudnia 2015 roku drogą darowizny od Polskich Kolei Państwowych dworzec przejęły władze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, które planują jego gruntowną rewitalizację wraz z adaptacją pomieszczeń dworca dla organizacji pozarządowych, ośrodka kultury, sali widowiskowo-kinowej oraz USC przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej funkcji budynku jako dworca kolejowego. W 2016 roku rozpoczęto proces modernizacji dworca w tym m.in. naprawę dachu o powierzchni ok. 1 800 m².

Dyżurny ruchu peronowy – wykwalifikowany pracownik kolei, do którego obowiązków należy m.in. nadzór nad przygotowaniem pociągu do wyprawienia i wyprawianie go ze stacji, wydawanie na polecenie dyżurnego ruchu dysponującego ostrzeżeń i rozkazów szczególnych. Dyżurny ruchu peronowy wydaje także pasażerom wszelkiego rodzaju poświadczenia niewykorzystania biletów, utraty skomunikowania itp.InterCity (skrót IC) – kategoria pociągów uruchamianych przez przewoźników kolejowych w wielu krajach Europy (w Polsce przez spółkę PKP Intercity pod nazwą Express InterCity).

W 2020 roku podczas remontu poczekalni, znaleziono zamurowaną w ścianie butelkę z listem z 15 marca 1941 roku. Autorami listu byli dwaj murarze z Kalisza (Jan Karalewski i Władysław Sobański), naoczni świadkowie przymusowych wywózek ludności w czasie okupacji hitlerowskiej.

Kalisz – stacja kolejowa w Kaliszu, w województwie wielkopolskim, w Polsce. Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca wojewódzkiego. Nowe Skalmierzyce (niem. Neu Skalmierschütz) – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce, w Kaliskiem, na Wysoczyźnie Kaliskiej, w aglomeracji kalisko-ostrowskiej, graniczy z Kaliszem.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Wrocław Główny – dworzec kolejowy i największa z osobowych stacji kolejowych we Wrocławiu. Jeden z nielicznych w Polsce, który ma halę peronową. Położony na liniach kolejowych prowadzących z południowego wschodu (Opole oraz Lubliniec) i południa (Świdnica oraz Kłodzko) na zachód (Jelenia Góra oraz Legnica), północ (Poznań) i północny zachód (Głogów), a przez stację Wrocław Nadodrze – na północny wschód (Oleśnica).
Kalisz (gr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; stolica diecezji kaliskiej.
Łódź Fabryczna – dworzec kolejowy i stacja czołowa w Łodzi na linii do Koluszek, powstała z inicjatywy przemysłowca Karola Scheiblera w 1866 r. Według klasyfikacji PKP, przed zamknięciem ze względu na przebudowę, miał kategorię B. Znajduje się w centrum Łodzi.
Darowizna – rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy.
Aglomeracja miejska (z łac. agglomeratio – nagromadzenie) – jednostka morfologiczna tworząca spójny zespół wzajemnie powiązanych jednostek osadniczych, powstały w wyniku koncentracji zabudowy i zagospodarowania.
Stary dworzec kolejowy w Nowych Skalmierzycach – budynek dworca kolejowego w Nowych Skalmierzycach wybudowany w latach 1895–1896.
Neogotyk – styl w architekturze, a także rzemiośle artystycznym, nawiązujący formalnie do gotyku, powstały około połowy XVIII wieku w Anglii i trwający do początku XX wieku, zaliczany do historyzmu.

Reklama