• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe Miasto - Warszawa  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Fort Legionów (ros. Владимир, „Włodzimierz”) – fort pierścienia umocnień wokół Cytadeli Warszawskiej, zbudowany w latach 1851–1853.Danuta Anna (ur. ok. 1358, zm. zap. 26 listopada 1424) – córka księcia litewskiego Kiejstuta i Biruty, księżna jędrzejowska.
  Ważniejsze obiekty[ | edytuj kod]
 • Rynek Nowego Miasta
 • Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
 • Kościół św. Kazimierza (sakramentek)
 • Kościół św. Ducha (paulinów)
 • Kościół św. Jacka (dominikanów)
 • Kościół św. Franciszka Serafickiego (franciszkanów)
 • Kościół św. Benona
 • Pałac Raczyńskich
 • Pałac Sapiehów
 • Pałac Sierakowskiego
 • Stadion Polonii Warszawa
 • Brama Mostowa
 • Zdrój Królewski w Warszawie
 • Kamienica Łyszkiewicza z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
 • Fort Legionów Cytadeli Warszawskiej
 • Fort Traugutta Cytadeli Warszawskiej
 • Park im. Romualda Traugutta
 • Multimedialny Park Fontann
 • Obiekty nieistniejące[ | edytuj kod]

 • Kościół św. Jerzego
 • Most Zygmunta Augusta
 • Prawo chełmińskie niem. Kulmer Recht, łac. Jus Culmense vetus – odmiana prawa magdeburskiego powstała około 1233 w Chełmnie i Toruniu, używana głównie na Pomorzu, Prusach, Mazowszu, Warmii i Podlasiu. Na skutek zarządzenia Kazimierza Jagiellończyka od 1476 obowiązywało wszystkich mieszkańców Prus Królewskich (także szlachtę). Najstarsze dokumenty to Kulmer Handfeste Hermanna von Salza z 1232 i Alte Kulm z XIV wieku. Nigdy nie uzgodniono oficjalnej kodyfikacji. W praktyce stosowano głównie wydane drukiem projekty kodyfikacji z lat 1566, 1580 oraz 1594.Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny – kościół znajdujący się na Nowym Mieście w Warszawie przy ul. Przyrynek 2.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Śródmieście – dzielnica Warszawy o granicach ustalonych w 1960 roku (przed wojną obejmowała także wschodnie rejony MSI dzisiejszej Woli i Ochoty: zachodnia część Muranowa - rejon MSI Nowolipki, zachodnia część Śródmieścia Północnego - w tym część Mirowa, część Śródmieścia Południowego - dzisiejszy fragment rejonu MSI Filtry). Obejmuje najstarszą część miasta (Stare Miasto i Nowe Miasto), a także zabudowę powstałą po II wojnie światowej w miejscu zniszczonych dzielnic.
  Pałac Sapiehów w Warszawie (Koszary Sapieżyńskie) – pałac w Warszawie na Nowym Mieście przy ul. Zakroczymskiej 6.
  Privilegium de non tolerandis Judaeis (łac. przywilej nieakceptowania Żydów) – przywilej nadawany od XVI do końca XVIII wieku niektórym miastom królewskim, zakazujący Żydom zamieszkania w mieście którego dotyczył dokument i posiadania w nim nieruchomości, a także zabraniający im wstępu do miasta z wyjątkiem określonych dni, najczęściej targów i jarmarków. Od XIV wieku przywilej ten nadawali władcy Rzeczypospolitej i niektórych innych krajów europejskich, m.in. Austrii. Dla niektórych dzielnic żydowskich w Polsce i na Litwie wydawano analogiczny privilegium de non tolerandis Christianis. Oba przywileje ustanawiane były jedynie dla miast królewskich, w miastach prywatnych Żydzi posiadali pełną swobodę gospodarczą.
  Brama Mostowa w Warszawie – brama miejska ze strażnicami znajdująca się na Nowym Mieście, która służyła do ochrony pierwszego, drewnianego mostu w Warszawie – Mostu Zygmunta Augusta. Zbudowana jest z cegły i posiada ostrołukowy, gotycki przejazd. Brama miała ochraniać most w szczególności przed pożarem.
  Pałac Raczyńskich – pałac znajdujący się na Nowym Mieście w Warszawie przy ul. Długiej 7, położony pomiędzy ulicami: Długą, Kilińskiego, Podwale oraz budynkami dawnego klasztoru paulinów.
  Janusz I Starszy (warszawski) (ur. ok. 1346, zm. 8 grudnia 1429) – od 1373/1374 r. książę warszawski, od 1381 r. w wyniku podziału książę na Warszawie, Nurze, Łomży, Liwie, Ciechanowie, Wyszogrodzie i Zakroczymiu, lennik Polski, od 1391 na Podlasiu (dożywotnio).
  Zdrój królewski – położony jest na terenie Park im. Romualda Traugutta przy ulicy Zakroczymskiej w Warszawie. Zdrój został wybudowany w XVIII w., budowa rozpoczęła się w 1770 roku. Studnia nazywana jest także Zdrojem króla Stanisława Augusta. W XVIII w. zabytek cieszył się wielką popularnością, w wyniku czego korzystali z niego nie tylko podróżni, ale również okoliczni mieszkańcy Nowej Warszawy. Niestety za wodę pitną trzeba było płacić.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.