• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowa Polska - stowarzyszenie

  Przeczytaj także...
  Partia Republikanie (Republikanie) – polska neokonserwatywna partia polityczna o programie konserwatywno-liberalnym, istniejąca w latach 1994–1998.Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz Akcji Wyborczej Solidarność – klub parlamentarny istniejący w Sejmie II kadencji. Powstał w połowie maja 1996, jako Federacyjny Klub Parlamentarny BBWR i KPN. Skupiał posłów wybranych z listy Konfederacji Polski Niepodległej (po rozłamie w tej partii i utworzeniu ugrupowania Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny) oraz Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform. Początkowo liczył 21 posłów. Przewodniczącymi zostali Janina Kraus oraz Andrzej Gąsienica-Makowski. Równolegle do tego klubu działały też osobne koła BBWR oraz KPN. W końcówce kadencji doszło do zmiany nazwy klubu na "Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz AWS". Pod koniec kadencji klub liczył 15 posłów, którymi byli:
  Joanna Fabisiak (ur. 7 lipca 1950 w Warszawie) – polski polityk i samorządowiec, posłanka na Sejm III, V, VI i VII kadencji.

  Nowa Polskastowarzyszenie działające w latach 1996–1998, powstałe po zawarciu 2 czerwca 1996 porozumienia przez członków sztabów wyborczych czterech byłych kandydatów na prezydenta: Lecha Wałęsy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, Marka Markiewicza i Leszka Moczulskiego.

  8 sierpnia 1996 część byłych posłów Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform, a potem Partii Republikanie utworzyła Koło Poselskie Nowa Polska. Następnie 22 kwietnia 1997 weszli oni w skład Federacyjnego Klubu Parlamentarnego na rzecz Akcji Wyborczej Solidarność:

  Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) – koalicyjne ugrupowanie polityczne o charakterze centroprawicowym, powstałe 8 czerwca 1996, sprawujące władzę w Polsce w latach 1997–2001, którego założycielem był Marian Krzaklewski. Skupiało wiele ugrupowań o różnym charakterze i poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i centroprawicowych. W okresie od 10 listopada 1997 do 6 czerwca 2000 tworzyła koalicję rządową z Unią Wolności, a następnie, po wystąpieniu UW z koalicji, do 19 października 2001 – rząd mniejszościowy. Przewodniczącym AWS (a później także Klubu Parlamentarnego AWS) był Marian Krzaklewski. Premierem z ramienia koalicji był Jerzy Buzek (jego rząd otrzymał wotum zaufania 11 listopada 1997).Bezpartyjny Blok Wspierania Reform (BBWR) – polski komitet wyborczy, którego powstanie zapowiedział Lech Wałęsa 1 czerwca 1993 podczas konferencji prasowej w ogrodach Belwederu. Miał on odnosić się do tradycji piłsudczykowskiego Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. BBWR został zarejestrowany sądownie 30 listopada 1993 jako stowarzyszenie. W 7 stycznia 1994 podczas posiedzenia założycieli funkcję przewodniczącego powierzono Zbigniewowi Relidze. Funkcję przewodniczącego pełnił do czasu zwołania zjazdu stowarzyszenia. W listopadzie tego samego roku ustąpił i odszedł z BBWR. Bezpartyjny Blok Wspierania Reform był formacją polityczną mającą stworzyć w nowym parlamencie zaplecze Prezydenta RP, który liczył na uzyskanie przez swoje ugrupowanie co najmniej 25% głosów. W wyniku wyborów parlamentarnych, które odbyły się 19 września 1993, BBWR uzyskał 746 653 głosy, tj. 5,41% poparcia, co przełożyło się na 18 mandatów parlamentarnych (16 sejmowych i 2 senackie). Już wówczas Lech Wałęsa zaczął się dystansować od swojej nowej formacji.
 • Henryk Dyrda (wybrany z listy BBWR),
 • Robert Kościelny (wybrany z listy KPN),
 • Tadeusz Kowalczyk (wybrany z listy BBWR) – przewodniczący koła (zginął w wypadku samochodowym 19 lipca 1997),
 • Bernard Szweda (wybrany z listy BBWR),
 • Hans Szyc (wybrany z listy BBWR).
 • Na bazie porozumienia i koła poselskiego zostało następnie powołane stowarzyszenie polityczne (w skład którego weszli m.in. Joanna Fabisiak, Andrzej Anusz i Marek Markiewicz), które podjęło bliską współpracę z partią Zjednoczenie Polskie.

  Leszek Moczulski, właśc. Robert Leszek Moczulski (ur. 7 czerwca 1930 w Warszawie) – polski dziennikarz, polityk, historyk, geopolityk akademicki.Marek Sławomir Markiewicz (ur. 16 marca 1952 w Łodzi) – polityk, dziennikarz, adwokat, poseł na Sejm, I i III kadencji.

  W wyborach parlamentarnych w 1997 Nowa Polska oraz Zjednoczenie Polskie startowały z list Akcji Wyborczej Solidarność, uzyskując łącznie siedem mandatów. Przedstawicielem Nowej Polski we władzach AWS był Andrzej Anusz. W 1998 jej członkowie weszli w skład nowej partii o nazwie Ruch Społeczny AWS, a stowarzyszenie zaprzestało dalszej działalności.

  Ruch Społeczny (RS) – polska prawicowa partia polityczna, działająca w latach 1997-2004, do 2002 pod nazwą Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność (RS AWS).Bernard Mikołaj Szweda (ur. 6 grudnia 1951 w Miedźnej) – polski polityk, samorządowiec, przedsiębiorca, poseł na Sejm II i III kadencji.
  Warto wiedzieć że... beta

  Konfederacja Polski Niepodległej (KPN) – polska partia polityczna, założona 1 września 1979 przez Leszka Moczulskiego, nawiązująca do tradycji piłsudczykowskich. Pierwsza o charakterze antykomunistycznym w tzw. bloku wschodnim.
  Lech Wałęsa (ur. 29 września 1943 w Popowie) – polski polityk i działacz związkowy. Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący „Solidarności”, opozycjonista w okresie PRL. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990–1995.
  Tadeusz Kowalczyk (ur. 3 czerwca 1952 w Krogulczy Suchej, zm. 19 lipca 1997) – polski polityk, przedsiębiorca, poseł na Sejm I i II kadencji.
  Wybory parlamentarne w Polsce w 1997 r. odbyły się 21 września 1997 roku. Walka o wszystkie mandaty poselskie (460) i senatorskie (100) miała charakter otwarty i demokratyczny. Wybory te zakończyły się zwycięstwem Akcji Wyborczej Solidarność. W wyniku wyborów do sejmu weszło 5 komitetów oraz posłowie mniejszości niemieckiej. Po wyborach AWS zawarła koalicję z Unią Wolności. Premierem został popierany przez AWS Jerzy Buzek. Stanowisko wicepremiera i ministra finansów Leszkowi Balcerowiczowi (Unia Wolności).
  Hanna Beata Gronkiewicz-Waltz (ur. 4 listopada 1952 w Warszawie) – polska prawniczka, ekonomistka, polityk, prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 1992–2001, przewodnicząca Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998–2001, wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w latach 2001–2004, posłanka na Sejm RP V kadencji w latach 2005–2006, od 2 grudnia 2006 prezydent miasta stołecznego Warszawy, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej.
  Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.744 sek.