• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Normalizacja - technika  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (ang. International Electrotechnical Commission, skrót IEC) to globalna organizacja opracowująca i publikująca międzynarodowe normy z zakresu technik elektrycznych i elektronicznych oraz dziedzin z nimi związanych. Służy to za podstawę norm krajowych oraz jako odniesienie dla przetargów i kontraktów międzynarodowych.National Institute of Standards and Technology (ang. Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii) to amerykańska agencja federalna spełniająca funkcję analogiczną do Głównego Urzędu Miar. W latach 1901 - 1988 nosił nazwę National Bureau of Standards (ang. Narodowe Biuro Standaryzacji). Główna siedziba znajduje się w Gaithersburg w stanie Maryland. Bezpośredni nadzór nad agencją sprawuje Departament Handlu Stanów Zjednoczonych (Department of Commerce).
  Narodowe organizacje normalizacyjne[ | edytuj kod]
 • Association for Information and Image Management (AIIM)
 • American National Standards Institute (ANSI)
 • British Standards Institution (BSI)
 • Bulgarian Institute for Standardization (BDS)
 • Deutsches Institut für Normung (DIN)
 • Institut belge de normalisation (IBN)
 • Association française de normalisation (AFNOR)
 • Österreichisches Normungsinstitut (ON)
 • Czech Standards Institute (CSNI)
 • Dansk Standard (DS)
 • Suomen Standardisoimisliitto (SFS)
 • Finnish Standards Association SFS (SFS)
 • Hellenic Organization for Standardization (ELOT)
 • Hungarian Standards Institution (MSZT)
 • Icelandic Standards (IST)
 • National Standards Authority of Ireland (NSAI)
 • Latvian Standard (LVS)
 • Lithuanian Standards Board (LST)
 • Service de l'Energie de l'Etat (SEE)
 • Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
 • Malta Standards Authority (MSA)
 • Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN)
 • Norges Standardiseringsforbund (NSF)
 • Instituto Português da Qualidade (IPQ)
 • Asociatia de Standardizare din România (ASRO)
 • Slovak Standards Institute (SUTN)
 • Slovenian Institute for Standardization (SIST)
 • Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
 • Swedish Standards Institut (SIS)
 • Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)
 • Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
 • Międzynarodowe organizacje normalizacyjne[ | edytuj kod]

 • Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC)
 • Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)
 • Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej (CENELEC)
 • Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI)
 • Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)
 • Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
 • ASTM International (ASTM)
 • Typizacja – w socjologii fenomenologicznej jest to proces szeregowania przez jednostkę elementów rzeczywistości w pewne typy, poprzez odwołanie się do posiadanych przez nią zasobów wiedzy. Pojęcie to wprowadzone zostało przez Alfreda Schütza.Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO (ang. International Organization for Standardization, fr. Organisation internationale de normalisation) – organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ecma International (ang. European Association for Standardizing Information and Communication Systems; dawniej ang. European Computer Manufacturers Association) – stowarzyszenie, które powstało w 1961 roku, by ustandaryzować systemy informatyczne w Europie. Członkami ECMA są firmy produkujące, sprzedające lub rozwijające systemy informatyczne i telekomunikacyjne w Europie.
  Unifkacją nazywamy stosowanie w różnych częściach maszyny tych samych elementów lub ich zespołów, co zmniejsza ich różnorodność.
  Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ang. European Telecommunications Standards Institute, ETSI) – niezależny instytut standaryzacyjny. Podstawowym zadaniem ETSI jest opracowywanie norm niezbędnych do stworzenia europejskiego rynku telekomunikacyjnego.
  Polska Norma (oznaczana symbolem PN) – norma o zasięgu krajowym, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Normy PN są powszechnie dostępne, ale nie bezpłatne, zaś ich dystrybucję kontroluje PKN.
  Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie.
  AFNOR (fr. Association Française de Normalisation - Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne) - narodowy instytut normalizacyjny.
  Minister – urzędnik, który jest członkiem rządu (Rady Ministrów) i kieruje ministerstwem. Słowo minister pochodzi od łac. minister – sługa, pomocnik.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.