• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niwnice  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Województwo jeleniogórskie - województwo w latach 1975-1998. Powstało na podstawie reformy podziału administracyjnego Polski dokonanego przez władze PRL. Stolicą województwa była Jelenia Góra.
  Szymonki[ | edytuj kod]

  Szymonki (niem. Simonishäuser, także Hartenhäuser lub Berghäuser) były kolonią Niwnic, która powstała na początku XVIII w. a zanikła po II Wojnie Światowej. Około roku 1600 przodek właściciela Niwnic hrabiego Christiana Wenzela von Nostitz odbył pieszą pielgrzymkę do Jerozolimy. Sto lat później jego potomek dla uczczenia tego wydarzenia ufundował na wzgórzu Twardziel kościół. Barokowa, jednonawowa budowla została ukończona w roku 1703. Odpusty, które odbywały się tu na dwa tygodnie przed i po Wielkanocy cieszyły się wielką popularnością. Przy kościele stanął tzw. Dom Szymona, od którego nazwano kolonię, oraz kilka innych domów. Kolejna właścicielka Niwnic hrabina Nassau założyła nieopodal w 1. połowie XIX wieku żeński klasztor (dwukondygnacyjny budynek z ryzalitem) i dom opieki. Przy dwurzędowej alei lipowej łączącej kościół z klasztorem powstały cztery kaplice kalwaryjne. W XIX wieku w liczącej pięć domów osadzie mieszkało do 33 osób. Po 1945 r. osada została opuszczona i popadła w ruinę. Do początku XXI wieku z kościoła i klasztoru dotrwały jedynie fragmenty murów zewnętrznych. W najlepszym stanie zachowała się aleja lipowa.

  Łupek serycytowy – skała metamorficzna powstała z niewielkiego przeobrażenia łupka ilastego bądź mułowca w warunkach niskich temperatur (200–400°C) i niezbyt wysokich ciśnień (bardzo niski i niski stopień metamorfizmu według Winklera). Ze względu na pochodzenie często można spotkać nazwy metaiłowiec lub metamułowiec.Nawa – składowa część kościoła położona pomiędzy prezbiterium a kruchtą, przeznaczona dla wiernych. Oprócz świątyń jednonawowych występują dwu-, trzy-, pięcio- oraz siedmionawowe.

  Zabytki[ | edytuj kod]

  Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:

 • kościół filialny pw. św. Jadwigi, romański wymieniony po raz pierwszy w r. 1305, spłonął w r. 1515, na nowo został wzniesiony w 1520 r., w 1534 r. – przejęty przez luteran, przekazany katolikom na powrót w 1654 r., przebudowany był w 1551 r., restaurowany w XIX wieku. Wystrój barokowy. Gotycki portal zachodniej kruchty, w kruchcie późnogotycki, częściowo zniszczony tryptyk z pocz. XVI w. Późnogotyckie sakramentarium w prezbiterium. Renesansowy portal kruchty północnej z ok. 1551. Na kamiennej chrzcielnicy napis: W roku 1515 spłonął kościół. Przed wejściem północnym data 1551 i napis pastor Wincent Frydreich z Bolesławca ukończył budowlę oraz cytat z Ewangelii Mateusza 6.33 Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość a to wszystko będzie wam dane. Ołtarze główny i boczne barokowe.
 • cmentarz przykościelny z wmurowanymi w absydę i mur kościoła renesansowymi epitafiami właścicieli Niwnic z rodu von Salza: Mikołaja († 1604 r.), jego żony Elżbiety z domu von Redern († 1586 r.) i ich małych dzieci: Jana († 1582 r.), Sibieli († 1583 r.), Mikołaja († 1587 r.) i Melchiora († 1592 r.)
 • zespół pałacowy „Neuland”
 • pałac klasycystyczny rodziny von Nostitz z XVIII–XIX wieku, obecnie szkoła podstawowa
 • park, z XIX–XX w. – ze stawem i rzadkimi okazami drzew, w tym pomnikowym jesionem wyniosłym
 • zespół dworski „Cunzendorf”
 • renesansowy Dwór obronny w Niwnicach – ruina, (dawniej w Bartnikach), powstał około roku 1579.
 • budynek gospodarczy, z czwartej ćwierci XIX w.
 • most kamienny, z drugiej połowy XVI w.
 • park, z końca XIX w.
 • Inne zabytki:

  Dwór obronny w Niwnicach (niem. Cunzendorf, również pol. Dwór Bartniki) – wybudowany w 1597 r. w Niwnicach (dawniej w Bartnikach). Zbudowany z kamienia, na planie prostokąta jest otoczony fosą przez którą przerzucono kamienny most. Prawdopodobnym fundatorem dworu był ród von Salzaów będący przed 1547 r. właścicielem okolicznych dóbr, choć budowę dworu przypisuje się również rodowi von Redernów. Według Krzysztofa Eysymontta pierwszy renesansowy dwór wzniesiono w Bartnikach w latach dwudziestych lub trzydziestych XVI w., a więc w czasie kiedy miejscowość należała jeszcze do rodziny von Redern. Do chwili obecnej zachowały się fragmenty murów wraz z oknami w kamiennych obramowaniach. Dwór został częściowo uszkodzony w trakcie walk o Lubań w 1945 r., zdewastowany po roku 1975. Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.
 • Dwór Lipowy w Niwnicach
 • ruiny klasztoru (obok cmentarz sióstr, aleja lipowa), którego lochy, według miejscowej legendy, prowadziły do miasta Lwówka do ratusza.
 • Pomniki przyrody[ | edytuj kod]

  Według Rejestru form ochrony przyrody w województwie dolnośląskim w Niwnicach rosło osiem drzew – pomników przyrody. Buk w parku dworskim został ścięty, a z buku Ali Baba pozostał martwy pień. Pozostały:

  Budowa geologiczna – budowa geologiczna Ziemi jest wynikiem procesów zachodzących w skorupie ziemskiej. Stanowi element epigeosfery, wypadkową zespołu czynników, to jest: litologii, cech strukturalno-teksturalnych oraz tektoniki. Na budowę geologiczną składa się rodzaj skał, ich wiek, wzajemne położenie w skorupie ziemskiej.Margiel – skała osadowa, zwykle szara. Składa się z węglanów (wapnia lub magnezu) i minerałów ilastych. Używany jest do wyrobu cementu, także jako nawóz mineralny (sztuczny). Ma słaby, nieprzyjemny zapach. Dobrze reaguje z kwasem solnym (HCl), pozostawiając błotnistą plamkę.
 • lipa drobnolistna przy kościele – obwód 460 cm
 • jesion wyniosły w parku podworskim – obwód 460 cm
 • Dąb Kombatantów przy drodze do Lwówka Śląskiego – obwód 610 cm
 • W lesie oznaczonym jako ekosystem skrajnie rzadki i ginący, niedaleko nieczynnego wapiennika przy drodze do Lwówka Śląskiego stoją buki zwyczajne:

 • Ali Baba – wiek około 300 lat – martwy
 • Okazały – wiek 250 lat, obwód 480 cm
 • Świstaki (2 drzewa) – wiek 150 lat, obwód: 400 i 330 cm
 • Chrzcielnica – zbiornik wypełniony wodą święconą, najczęściej w kształcie kielicha, przeznaczony do sakramentu chrztu. Wykonany z kamienia, metalu lub drewna. Forma dekoracji i proporcji zmieniała się wraz z obowiązującymi stylami w architekturze.Renesans w architekturze stanowił odzwierciedlenie poglądów filozoficznych odrodzenia, poszukujących wzorców w świecie antycznym. Renesans otworzył erę nowożytną w sztuce i trwał od schyłku średniowiecza do początków baroku. Ponieważ różnice czasowe rozkwitu renesansu w różnych krajach są ogromne (np. między Włochami i Europą Północną), nie jest możliwe ustalenie jednolitych dat, w których panował.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.
  Pomniki przyrody w mieście i gminie Lwówek Śląski są ustanawiane na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody oraz następnych ustaw uchwalanych w latach późniejszych.
  Rakowice Małe – (niem. Wenig-Rackwitz) wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, w gminie Lwówek Śląski.
  Wapień – skała osadowa (chemogeniczna lub organogeniczna) zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu.
  Pogórze Izerskie (cz. Frýdlantská pahorkatina, niem. Isergebirgs-Vorland, 332.26) – północne przedpole Gór Izerskich, zasięgiem obejmujące duży teren zawarty pomiędzy Nysą Łużycką na zachodzie, a rzeką Bóbr na wschodzie. Granica północna z Niziną Śląsko-Łużycką jest umowna i wyznaczą ją warstwica 200 m w okolicy Bolesławca. Na wschodzie dolina Bobru oddziele je od Pogórzem Kaczawskiem i Górami Kaczawskiem. Na południowym wschodzie graniczy z Kotliną Jeleniogórską wzdłuż wyraźnej krawędzi morfologicznej, pokrywającej się z geologiczną. Od południa, od Gór Izerskich, oddziela je dyslokacja tektoniczna. Osią regionu jest rzeka Kwisa przepływająca przez miasta: Mirsk, Gryfów Śląski, Leśną, Lubań i Nowogrodziec.
  Wend von Wietersheim (ur. 18 kwietnia 1900 w Neuland Löwenberg, zm. 19 września 1975 w Bad Honnef), niemiecki oficer Wehrmachtu w randze Generalleutnanta. Służył w czasie I i II wojny światowej. Za swoją służbę został odznaczony Krzyżem Rycerskim Krzyża Żelaznego z Liśćmi Dębu i Mieczami.
  Anhydryt (gr. an = bez i hydro = woda (anhydros = bezwodny), nazywany czasem "gipsem bez wody") – Substancja krystaliczna o barwie niebieskoszarej, rzadziej białej lub kremowej. Łatwo wchłania wodę, co powoduje zwiększenie jej objętości o nawet 60% Może przy tym pękać i rozwarstwiać się. Anhydryt jest stosowany w budownictwie, jubilerstwie oraz przemyśle cementowym. Nazwa ta obejmuje dwa pokrewne pojęcia:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.068 sek.