• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nikotynizm

  Przeczytaj także...
  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – polska ustawa uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z przeciwdziałaniem nikotynizmowi.Jądro półleżące (łac. nucleus accumbens) - jedno z jąder podstawnych mózgu. Składa się z kilkudziesięciu tysięcy neuronów o charakterze dopaminergicznym.
  Dopamina (łac. Dopaminum) – organiczny związek chemiczny z grupy katecholamin. Ważny neuroprzekaźnik syntezowany i uwalniany przez dopaminergiczne neurony ośrodkowego układu nerwowego.

  Nikotynizmuzależnienie od nikotyny.

  Dane statystyczne[ | edytuj kod]

  Od 1985 spotykają się grupy samopomocowe Anonimowych Nikotynistów (Nicotine Anonymous), które pracują w oparciu o zapożyczony od Anonimowych Alkoholików Program 12 kroków.

  Dym tytoniowy – pod względem fizyko-chemicznym, heterogenny aerozol, powstający wskutek niecałkowitego spalania tytoniu. Składa się z fazy gazowej i rozproszonych w niej cząsteczek stałych. Z uwagi, że procesowi spalania towarzyszy wytwarzanie ciepła, składniki dymu tytoniowego ulegają pirolizie, a aktywne cząsteczki łączą się ze sobą w procesie pirosyntezy, tak że powstają nowe związki chemiczne. Wśród składników dymu tytoniowego zaobserwowano występowanie ponad 5000 substancji mających działanie na organizm. Związki w nim zawarte mają właściwości: toksyczne, karcynogenne, teratogenne i szkodliwe.Uzależnienie – nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. W praktyce określenie to ma kilka znaczeń.

  31 maja jest dniem bez papierosa.

  Mechanizm uzależnienia[ | edytuj kod]

  Główne właściwości uzależniające nikotyny wiązane są z powodowaniem wyrzutu dopaminy do jądra półleżącego.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • dym tytoniowy
 • e-papierosy
 • konwencja WHO dla ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu
 • ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 • Jednolite opakowanie wyrobów tytoniowych
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. UNECE Statistical Division Database [dostęp: 17.01.2011] "Palenie" zdefiniowano jako "palenie codziennie co najmniej jednego papierosa". Dane dotyczą osób powyżej 15 roku życia.
  2. Janusz Czapliński: Nikotynizm w Polsce. Raport dla World Health Organization (pol.). 2011-07-26. [dostęp 2014-03-03].
  3. Anna Karwowska: Sześć lat z zakazem palenia w miejscach publicznych. Ilu Polaków rzuciło papierosy? (pol.). 2016-11-15. [dostęp 2016-11-15].
  4. Szkic 12 kroków wychodzenia z nikotyNizmu (ang.). nicotine-anonymous.org. [dostęp 2014-11-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-01-16)].
  5. Adam Bilikiewicz, Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka, Janusz Rybakowski: Psychiatria.. T. 2. Wrocław: Urban & Parner, 2003. ISBN 83-87944-72-6.

  Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Nikotyna – organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów pirydynowych. Naturalnie występuje w liściach i korzeniach tytoniu szlachetnego (Nicotiana tabacum).Anonimowi Alkoholicy (AA, z ang. Alcoholics Anonymous) – dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu etylowego, tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania innych alkoholików w jej osiąganiu. Podstawą filozofii AA jest Dwanaście Kroków AA.
  Warto wiedzieć że... beta

  12 kroków (ang. twelve steps, w niektórych polskich wspólnotach Al-Anon nazywane 12 Stopniami) – zbiór zaleceń dla osoby uzależnionej, członka grupy samopomocowej 12 kroków, które systematycznie stosowane i wymieniane z innymi uczestnikami mają pomóc uczestnikowi wspólnoty wyzwolić się z uzależnienia.
  E-papieros (papieros elektroniczny) – elektroniczne urządzenie służące do podawania niewielkich ilości nikotyny metodą inhalacji.
  Palenie – czynność, podczas której różne substancje (najczęściej tytoń) są spalane, a dym, który wydziela się podczas tego procesu jest wdychany (inhalowany).
  WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) - Konwencja Ramowa dla ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu. Traktat Światowej Organizacji Zdrowia przyjęty 21 maja 2003 roku podczas szczytu przedstawicieli WHO. To pierwszy międzynarodowy traktat o zdrowiu publicznym. Wszedł w życie 27 lutego 2005 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.748 sek.