• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niemcza  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Niemczy – znajduje się w dekanacie piławskim w diecezji świdnickiej. Była erygowana w XII wieku. Jej proboszczem jest ks. Tadeusz Pita.Powiat dzierżoniowski – powiat w Polsce (województwo dolnośląskie), utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Dzierżoniów.
  Historia[ | edytuj kod]
  Tablica upamiętniająca obronę Niemczy w 1017
  Brama Dolna w Niemczy
  Widok od północy
  Brama od południa
  Brama Dolna i mury miejskie
  Furta Bramy Dolnej
  Mury miejskie w Niemczy
  Ulica Podmiejska
  Ulica Piastowska
  Ulica Piastowska
  Baszta Bramy Górnej
  Widok od południa
  Widok od południa
  Widok od północnego wschodu
 • Przełom IX i X w. – wg znalezisk archeologicznych istnieje tu grodzisko kulturowo bliskie Wielkim Morawom. Pochówki świadczą o możliwej chrystianizacji, znaleziono też relikty kamiennego kościoła, prawdopodobnie z końca IX w.
 • 990 – zdobycie przez Mieszka I Niemczy wraz ze Śląskiem kosztem państwa czeskiego. Kronikarz czeski Mnich Sazawski napisał wtedy: Nemci perdita est, tj. Niemcza została utracona.
 • 1017 – Niemcza zasłynęła w Europie zwycięską bitwą, kiedy to za panowania Bolesława Chrobrego odparto najazd zbrojny cesarza niemieckiego Henryka II wraz z oddziałami czeskimi i lutyckimi. Bardzo szczegółowo fakt ten opisał niemiecki kronikarz Thietmar.
 • 1155 – Papież Hadrian IV wymienia Niemczę jako jeden z grodów kasztelańskich należących do biskupstwa wrocławskiego.
 • 1213‒1216 – na zamku w Niemczy przebywa Jadwiga, księżniczka pochodząca ze starego arystokratycznego rodu Andechs-Meran, żona Henryka Brodatego i matka Henryka Pobożnego, późniejsza święta, patronka Śląska, fundatorka kościołów w Niemczy. Zamek ten do czasów przedwojennych znany był jako Zamek Jadwigi.
 • 1244 – w kościele św. Wojciecha w Starej Niemczy podpisany zostaje dokument wydany przez księcia Bolesława Rogatkę dotyczący budowy katedry we Wrocławiu wraz z otrzymanymi przywilejami na tę okoliczność. Uczestniczył w tym ważnym momencie biskup Tomasz z Wrocławia i pięciu kasztelanów. Kopia tego dokumentu istnieje w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu.
 • 1282 – Niemcza otrzymuje prawa miejskie z rąk Henryka IV Probusa. Istnieje jednakże duże prawdopodobieństwo, że Niemcza mogła posiadać je już wcześniej.
 • 1288 – zostaje wzniesiona na zamku niemczańskim kaplica.
 • 1295 – budowa w Niemczy fortyfikacji, przebudowa zamku i murów obronnych, które zaopatrzone są w dwie bramy i cztery furty. Taki stan pozostał do dziś.
 • 1329 – wraz z hołdem lennym złożonym we Wrocławiu przez ks. legnickiego, Bolesława III Rozrzutnego, Niemcza przechodzi pod zwierzchnictwo korony czeskiej.
 • 1331 – Niemcza odpiera skutecznie ataki wojsk króla czeskiego Jana Luksemburskiego, który oblegał miasto. Obrona ta uniemożliwiła połączenie się wojsk Jana Luksemburskiego z wojskami krzyżackimi, co z kolei przyczyniło się do zwycięstwa króla Władysława Łokietka w wojnie z Krzyżakami.
 • 1393–1675 – Niemcza jest własnością książąt legnicko-brzeskich.
 • 1419–1430 – Niemcza jest ostoją ruchu husyckiego na Śląsku. Po poddaniu się grodu zostają zburzone mury obronne.
 • 1585 – przebudowa średniowiecznego zamku na styl renesansowy.
 • 1635 – urodził się w Niemczy poeta barokowy, późniejszy syndyk Wrocławia, Daniel Casper von Lohenstein. Jedna z jego posiadłości, pałac w Kietlinie, do dziś jest dobrze zachowana.
 • 1675, 21 września – umiera bezpotomnie w wieku 15 lat ostatni potomek dynastii Piastów Śląskich – Jerzy Wilhelm, władca Niemczy. Miasto przechodzi na okres prawie 70 lat pod bezpośrednie panowanie Królestwa Czeskiego.
 • 1741 – Niemcza wchodzi w skład państwa pruskiego
 • 1790 – przebywa w Niemczy Johann Wolfgang von Goethe, słynny poeta niemiecki zaprzyjaźniony z Adamem Mickiewiczem – m.in. w restauracji „Rycerskiej” (dziś „Łabędź”), co upamiętnia miedziana tablica.
 • 1871 – Niemcza częścią zjednoczonych Niemiec.
 • W czasie II wojny światowej w miejscowości znajdowała się filia niemieckiego obozu koncentracyjnego Groß-Rosen.
 • 1945:
 • styczeń – zbliżanie się Armii Czerwonej spowodowało ucieczkę i ewakuację ludności niemieckiej z terenów Pomorza i Śląska zarządzonej przez władze niemieckie bez przygotowania. Z tego powodu wielu ludzi zginęło – bądź to w wyniku działań frontowych, bądź wskutek wysokich mrozów
 • 9 maja – Niemcza zostaje zajęta przez wojska radzieckie
 • włączenie miasta wraz z Dolnym Śląskiem do państwa polskiego
 • zaczęli przybywać Polacy z obszarów, które po konferencji jałtańskiej znalazły się poza nową wschodnią granicą Polski. Polaków tych wysiedlano na podstawie narzuconych przez rząd ZSRR umów, które podpisał marionetkowy i podporządkowany Stalinowi Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN).
 • początek wysiedlenia niewielu pozostałych jeszcze po zimowej ucieczce i ewakuacji dotychczasowych mieszkańców miasta do Niemiec; przybywają emigranci z Kresów Wschodnich
 • napływ uciekinierów z Grecji. Prawie do końca lat 90. XX w. Grecy stanowili znaczącą część mieszkańców Niemczy – m.in. w latach 70. i 80. dysponowali własną szkołą podstawową.
 • 1996 – obchody 700-lecia kościoła w Niemczy.
 • 1997 – wielka powódź, która swoim zasięgiem objęła również Gminę Niemcza, m.in. zalany został stadion miejski.
 • 1998, 20 marca – podpisanie układu o partnerstwie z niemieckim miastem Gladenbach, leżącym w północnej Hesji.
 • 2008, 23 października – podpisanie układu o partnerstwie z czeskim miastem Letohrad.
 • 2009, 22 maja – podpisanie układu o partnerstwie z francuskim miastem Monteux.
 • Demografia[ | edytuj kod]

  Piramida wieku mieszkańców Niemczy w 2014 roku.
  Piramida wieku Niemcza.png

  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).

  Zabytki[ | edytuj kod]

  Ratusz w Niemczy
  Ratusz w zachodniej pierzei rynku
  Fasada
  Fasada
  Okno
  Wieża zegarowa
  Rynek w Niemczy
  Pierzeja wschodnia
  Dom nr 14
  Dom nr 16
  Dom nr 18
  Dom nr 33
  Dom nr 34
  Domy od nr 34 do 37
  Dom nr 37
  Dom przy ul. Królowej Jadwigi 1
  Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP
  Wylot ul. Herbowej

  Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są obiekty:

  Bolesław I Chrobry (Wielki) (ur. 967, zm. 17 czerwca 1025) – pierwszy koronowany król Polski (od 1025 roku) z dynastii Piastów, w latach 1003-1004 także książę Czech jako Bolesław IV, książę Polski od 992 roku.Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
 • ośrodek historyczny miasta z rynkiem o wydłużonym, wrzecionowatym kształcie
 • zamek, gotyckorenesansowy z końca XVI‒XIX w., ul. Królowej Jadwigi 6
 • pałac w Piotrkówku
 • kościół ewangelicki pw. św. Jerzego, ob. nieczynny, ul. Gumińska, z 1612 r., przebudowany w 1888 r.
 • mury obronne, z XV w., fragmenty kamiennych fortyfikacji
 • baszta Bramy Górnej, ul. Bolesława Chrobrego 3, z XVI w., przebudowana w 1936 r.
 • ratusz neoromański z lat 1853-62, Rynek 10
 • kamienica, ul. Królowej Jadwigi 1, z 1870 r.
 • plebania, pl. Mieszka I 6, z 1840 r., przebudowana w 1900 r.
 • dom, ul. Piastowska 13, po 1870 r.
 • kamienica, Rynek 5, z XVI w., przebudowana w 1861 r.
 • kamienica, Rynek 6, z XVI w., przebudowana po 1860 r.
 • dom, Rynek 8, po 1860 r.
 • kamienica, Rynek 9, z XVI w., przebudowana po 1860 r.
 • dom, Rynek 16, z XVIII w., przebudowany w XIX/XX w. (dec. pl. Wolności)
 • dom, Rynek 14, z 1865 r.
 • kamienica, Rynek 15, z 1865 r.
 • hotel, ob. dom, Rynek 17, z 1860 r., przebudowany w 1945 r.
 • dom, Rynek 18, po 1860 r.
 • dom, Rynek 19, po 1860 r.
 • dom, Rynek 20, po 1860 r.
 • dom, Rynek 24, z ok. 1700 r., przebudowany w początku XX w.
 • dom, Rynek 25, z 1800 r., przebudowany w początku XX w.
 • dom, Rynek 31, z 1887 r.
 • dom, Rynek 33, z XVIII w., przebudowany w XIX/XX w.,(dec. pl. Wolności)
 • dom, Rynek 34, z połowy XVIII w., przebudowany po 1920 r.
 • dom, Rynek 35, z początku XIX w., przebudowany w XIX/XX w. (dec. pl. Wolności)
 • dom, Rynek 37, z XVI w., przebudowany w latach 1730‒1740
 • dom, Rynek 38, z XVIII w., przebudowany po 1920 r.
 • dom, Rynek 49, z 1870 r.
 • dom, pl. Stary 1, z początku XIX w.
 • inne zabytki:

  Głogówek (dodatkowa nazwa w j. niem. Oberglogau, śl-niem. Kraut Glôge, cz. Horní Hlohov, łac. Glogovia minor) – miasto w Polsce położone na Górnym Śląsku, w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Głogówek. Leży nad rzeką Osobłogą. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do dawnego województwa opolskiego.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
 • kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z 1865 roku, z 60-metrową wieżą
 • kościół pw. św. Wojciecha z 1612 roku
 • Nieistniejące[ | edytuj kod]

 • kościół św. Jadwigi


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Żelowice – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie strzelińskim, w gminie Kondratowice, w obrębie Wzgórz Niemczańskich.
  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.
  Praga (czes. i słow. Praha, niem. Prag) – stolica i największe miasto Czech, położone w środkowej części kraju, nad Wełtawą. Jest miastem wydzielonym na prawach kraju, będąc jednocześnie stolicą kraju środkowoczeskiego.
  Władysław I Łokietek (ur. między 3 marca 1260 a 19 stycznia 1261, zm. 2 marca 1333 w Krakowie) – książę na Kujawach Brzeskich i Dobrzyniu 1267-1275 (pod opieką matki), udzielne rządy razem z braćmi 1275-1288, książę brzeski i sieradzki 1288-1300, książę sandomierski 1289-1292, 1292-1300 lennik Wacława II, regent w księstwie dobrzyńskim 1293-1295, książę łęczycki 1294-1300, książę wielkopolski i pomorski 1296-1300, na wygnaniu w latach 1300-1304, od 1304 w Wiślicy, od 1305 ponownie w Sandomierzu, Sieradzu, Łęczycy i Brześciu, od 1306 w Krakowie i zwierzchnictwo nad księstwami: inowrocławskim i dobrzyńskim, 1306-1308/1309 na Pomorzu, od 1314 w Wielkopolsce, od 20 stycznia 1320 roku, król Polski (był pierwszym władcą Polski koronowanym w Krakowie, w katedrze wawelskiej przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława), od 1327 zamiana Sieradza i Łęczycy na Inowrocław i Dobrzyń, w 1329 utrata ziemi dobrzyńskiej, w 1332 utrata Kujaw.
  Piława Górna (niem. Gnadenfrei) - gmina miejska leżąca w Polsce, na Dolnym Śląsku, w województwie dolnośląskim, w powiecie dzierżoniowskim.
  Przystronie (niem. Breitental, przed rokiem 1937 Pristram in Schlesien) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie dzierżoniowskim, w gminie Łagiewniki.
  Śląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, czes. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dzieli się na Dolny i Górny Śląsk. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.09 sek.