Niedeterministyczna maszyna Turinga

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Drzewo obliczeń niedeterministycznej maszyny Turinga. Niedeterminizm można interpretować jako stworzenie tylu kopii maszyny Turinga ile jest możliwych stanów do których może przejść maszyna, a następnie zastosowanie poszczególnych możliwych ruchów dla każdej kopii.

Niedeterministyczna maszyna Turinga – teoretyczny model rozważany w teorii obliczeń w celu badania problemów decyzyjnych. Niedeterministyczna maszyna Turinga jest zdefiniowana tak samo jak deterministyczna maszyna Turinga z jedyną różnicą dotyczącą postaci funkcji przejścia, która w przypadku maszyn niedeterministycznych zwraca zbiór możliwych działań maszyny.

Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie można zweryfikować w czasie wielomianowym. Równoważna definicja mówi, że problem jest w klasie NP, jeśli może być rozwiązany w wielomianowym czasie na niedeterministycznej maszynie Turinga.Kwantowy algorytm Shora – algorytm kwantowy umożliwiający rozkład na czynniki pierwsze liczby naturalnej N w czasie O((log N)) i pamięci O(log N), przy wykorzystaniu komputera kwantowego. Algorytm ten stanowi teoretyczne zagrożenie dla powszechnie używanego w internecie kryptosystemu RSA. Klucz publiczny w RSA jest iloczynem dwóch dużych liczb pierwszych. Możliwość efektywnego odtworzenia tych liczb na podstawie klucza publicznego pozwalałaby poznać klucz prywatny i tym samym złamać cały szyfr.

Ewolucje niedeterministycznej maszyny Turinga można reprezentować w postaci drzewa w którym każdy poziom odpowiada jednemu krokowi maszyny, natomiast rozgałęzienia wynikają z niedeterminizmu funkcji przejścia. Taka maszyna kończy prace w momencie, gdy dochodzi do poziomu ze stanem końcowym w co najmniej jednym z węzłów. W tym modelu kolejny krok maszyny liczony jest jako przejście do następnego zbioru możliwych stanów (poziomu drzewa).

Problem stopu – zagadnienie algorytmiczne odpowiadające dla danego algorytmu na pytanie, czy realizujący go program zatrzyma się (w skończonym czasie); pytanie może dotyczyć konkretnych danych wejściowych albo wszystkich możliwych. O programie, który zatrzymuje się dla wszystkich możliwych danych mówi się, że ma własność stopu.Teoria obliczeń to dział informatyki teoretycznej. Dzieli się on na dwie główne części: teorię obliczalności oraz złożoność obliczeniową. Pierwszy z nich zajmuje się odpowiedzią na pytanie, które problemy dają się rozwiązać przy pomocy komputera, a drugi tym jak szybko da się to zrobić.

Dany problem może zostać rozwiązany w czasie wielomianowym na niedeterministycznej maszynie Turinga wtedy i tylko wtedy, gdy poprawność rozwiązania tego problemu jest weryfikowalna w czasie wielomianowym na deterministycznej maszynie Turinga. Tego rodzaju problemy należą do klasy NP (nondeterministic polynomial time).

Definicja formalna[ | edytuj kod]

Niedeterministyczna maszyna Turinga jest krotką :

Problem decyzyjny – pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające sytuację problemową, w której podmiot (decydent) staje przed koniecznością wyboru jednego z przynajmniej dwóch możliwych wariantów działania.Problem NP-zupełny (NPC) czyli problem zupełny w klasie NP ze względu na redukcje wielomianowe, to problem, który należy do klasy NP oraz dowolny problem należący do NP może być do niego zredukowany w czasie wielomianowym. Czasami zamiast redukcji w czasie wielomianowym używa się redukcji w pamięci logarytmicznej. Pytanie, czy są to definicje równoważne pozostaje pytaniem otwartym. Taka definicja problemów NP-zupełnych implikuje fakt, że jeśli tylko potrafimy rozwiązać jakikolwiek problem NP-zupełny w czasie wielomianowym, to potrafimy rozwiązać w czasie wielomianowym wszystkie problemy NP. Problemy NP-zupełne można więc traktować jako najtrudniejsze problemy klasy NP (z punktu widzenia wielomianowej rozwiązywalności).

M = (K, Σ, Δ, s, H)

gdzie:

K – zbiór stanów maszyny
Σ – alfabet taśmy z wyróżnionym symbolem zerowym (∅ ∊ Σ)
s – stan początkowy (s ∊ K)
H – zbiór stanów końcowych (H ⊆ K)
Δ – podzbiór iloczynu kartezjańskiego ((K – H) x Σ) x (K x Σ x {L,R})

Jedyna istotna różnica względem definicji deterministycznej maszyny Turinga polega na zastąpieniu funkcji postaci ((K – H) x Σ) → (K x Σ x {L,R}) relacją Δ ⊆ ((K – H) x Σ) x (K x Σ x {L,R}). Z tego powodu deterministyczne maszyny Turinga można traktować jako szczególne przypadki niedeterministycznych maszyn Turinga, mianowicie takich w których Δ jest funkcją.

Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Reklama