Neurony von Economo

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Neurony wrzecionowate)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Schematyczne przedstawienie zwykłego neuronu (po lewej) i neuronu von Economo (po prawej)

Neurony von Economo lub neurony wrzecionowate (ang. spindle neurons, von Economo neurons, VENs) – rodzaj komórek nerwowych, charakteryzujących się wrzecionowatym perikarionem, z jednej strony przechodzącym w pojedynczy neuryt, po drugiej stronie w pojedynczy dendryt. Neurony von Economo znajdują się w określonych obszarach kory mózgowej ludzi i innych człowiekowatych, waleni (humbaków, finwali, orek, kaszalotów, butlonosów, delfinów Risso, białuch), a także słoni afrykańskich i indyjskich. Odkrywcą tych szczególnych neuronów był Constantin von Economo.

Neuron, komórka nerwowa – rodzaj elektrycznie pobudliwej komórki zdolnej do przetwarzania i przewodzenia informacji w postaci sygnału elektrycznego. Neurony są podstawowym elementem układu nerwowego zwierząt. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym w skład którego wchodzi mózgowie oraz rdzeń kręgowy.Kora przedczołowa – część płata czołowego, leżąca najbardziej z przodu i obejmująca okolicę oczodołową kory mózgu.

U ludzi i małp neurony von Economo znajdują się w korze przedniego zakrętu obręczy (ACC) i czołowej części kory wyspowej (FI). Niedawno wykazano obecność neuronów o podobnej morfologii w korze przedczołowej.

Ich występowanie wyłącznie u najinteligentniejszych ssaków było przesłanką do hipotezy, że są one wyrazem adaptacji neuronalnej w dużych mózgowiach, umożliwiając szybkie przetwarzanie i przekazywanie informacji, co ma związek z zachowaniami społecznymi.

Zaproponowano, że dysfunkcja neuronów von Economo może mieć związek z patogenezą autyzmu. Zmniejszenie liczby tych komórek opisywano w mózgach z agenezją ciała modzelowatego i otępieniem czołowo-skroniowym.

Słoń indyjski (Elephas maximus) – ssak z rzędu trąbowców, jeden z trzech żyjących gatunków rodziny słoniowatych, zamieszkujący lasy i zarośla Azji Południowej i Południowo-Wschodniej.Białucha arktyczna, białucha, wal biały (Delphinapterus leucas) – gatunek ssaka z rodziny narwalowatych (Monodontidae). Białucha ma cechę dziedziczną, przejawiającą się niezdolnością do wytwarzania ciemnego barwnika, melaniny (patrz: albinizm). Białucha ma bardzo wydatny melon (warstwa podskórnego tłuszczu na czole), który pełni ważną rolę w echolokacji. Przypuszcza się, że białuchy mają jeszcze lepsze zdolności echolokacyjne niż delfinowate.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. KK Watson, TK Jones, JM Allman. Dendritic architecture of the von Economo neurons. „Neuroscience”. 141 (3), s. 1107-12, wrzesień 2006. DOI: 10.1016/j.neuroscience.2006.04.084. PMID: 16797136. 
  2. C Butti, CC Sherwood, AY Hakeem, JM Allman i inni. Total number and volume of Von Economo neurons in the cerebral cortex of cetaceans. „The Journal of Comparative Neurology”. 515 (2), s. 243-59, lipiec 2009. DOI: 10.1002/cne.22055. PMID: 19412956. 
  3. PR Hof, E Van der Gucht. Structure of the cerebral cortex of the humpback whale, Megaptera novaeangliae (Cetacea, Mysticeti, Balaenopteridae). „The Anatomical Record: Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology”. 290 (1), s. 1-31, styczeń 2007. DOI: 10.1002/ar.20407. PMID: 17441195. 
  4. AY. Hakeem, CC. Sherwood, CJ Bonar, C Butti i inni. Von Economo neurons in the elephant brain. „The Anatomical Record: Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology”. 292 (2), s. 242-248, luty 2009. DOI: 10.1002/ar.20829. PMID: 19089889. 
  5. C Fajardo, MI Escobar, E. Buriticá, G Arteaga i inni. Von Economo neurons are present in the dorsolateral (dysgranular) prefrontal cortex of humans. „Neuroscience Letters”. 435 (3), s. 215-8, kwiecień 2008. DOI: 10.1016/j.neulet.2008.02.048. PMID: 18355958. 
  6. JM Allman, KK Watson, NA Tetreault, AY Hakeem. Intuition and autism: a possible role for Von Economo neurons. „Trends in Cognitive Sciences”. 9 (8), s. 367-73, sierpień 2005. DOI: 10.1016/j.tics.2005.06.008. PMID: 16002323. 
  7. JA Kaufman, LK Paul, KF Manaye, AE Granstedt i inni. Selective reduction of Von Economo neuron number in agenesis of the corpus callosum. „Acta Neuropathologica”. 116 (5), s. 479-489, listopad 2008. DOI: 10.1007/s00401-008-0434-7. PMID: 18815797. 
  8. WW Seeley, DA Carlin, JM Allman, MN Macedo i inni. Early frontotemporal dementia targets neurons unique to apes and humans. „Annals of Neurology”. 60 (6), s. 660-7, grudzień 2006. DOI: 10.1002/ana.21055. PMID: 17187353. 

Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Agenezja ciała modzelowatego (łac. agenesis corporis callosi, ang. agenesis of corpus callosum, ACC) – wada wrodzona przodomózgowia, polegająca na różnego stopnia niedorozwoju spoidła wielkiego mózgu (ciała modzelowatego). Wada ta wykazuje dużą różnorodność, od zwykłego braku tej struktury mózgu po częściowy brak (zachowanie przedniej części przy braku tylnej).
Warto wiedzieć że... beta

Spektrum zaburzeń autystycznych, spektrum autyzmu, spektrum autystyczne, ASD (od ang. autism spectrum disorder) – szerokie pojęcie obejmujące różne zaburzenia autystyczne, o odmiennych mechanizmach lub przyczynach powodujących trudności rozwojowe. Osoby ze spektrum autyzmu mają poważne problemy z interakcjami społecznymi i komunikacją, jak również znacznie ograniczone zainteresowania, oraz zachowują się w sposób powtarzalny.
Długopłetwiec oceaniczny, humbak (Megaptera novaeangliae) – gatunek ssaka z rodziny płetwalowatych (Balaenopteridae) w podrzędzie fiszbinowców (Mysticeti). Jeden z większych fałdowców, dorosłe osobniki osiągają zazwyczaj 14–17 metrów długości i 30–45 ton masy. Gatunek ten wyróżnia się specyficzną budową, w tym długimi, przypominającymi skrzydła płetwami piersiowymi i pokrytą guzkami głową. Często można zaobserwować, jak zwierzę wyskakuje nad wodę, czasami całkowicie się wynurzając. Długopłetwiec słynie z wydawania wyjątkowych pieśni, niskich złożonych dźwięków, słyszalnych na przestrzeni setek kilometrów, trwających około 10–25 minut. Naukowcy nie są pewni czemu służą te dźwięki, mogą być elementem godów lub formą porozumiewania się na otwartym oceanie.
Otępienia czołowo-skroniowe (ang. frontotemporal lobar degeneration, FTLD) – klinicznie, genetycznie i morfologicznie heterogenna grupa chorób neurodegeneracyjnych, należących do tauopatii. Należą tu choroba Picka, wariant czołowy FTLD, wariant skroniowy FTLD i postępująca afazja bez płynności mowy (PA).
Człowiekowate, hominidy (Hominidae) – rodzina ssaków naczelnych obejmująca największe wśród naczelnych gatunki wykazujące dużą inteligencję, skłonność do przyjmowania spionizowanej, dwunożnej postawy oraz zdolność do wytwarzania i używania narzędzi. Gatunkiem typowym rodziny jest Homo sapiens Linnaeus, 1758. Najstarszy znany z zapisów kopalnych hominid Sahelanthropus tchadensis pochodzi z miocenu, 7 mln lat temu.
Risso szary, delfin Risso, delfin szary (Grampus griseus) – gatunek ssaka z rodziny delfinowatych (Delphinidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Grampus.
Kaszalot, potwal, potwal olbrotowiec (Physeter macrocephalus) – gatunek walenia z rodziny kaszalotowatych, największy przedstawiciel podrzędu zębowców. Występuje we wszystkich oceanach.
Perikarion (perycaryon), inaczej ciało komórki nerwowej, soma lub neurocyt - część neuronu otaczająca jądro komórkowe (lub czasami dwa jądra).

Reklama