• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Network News Transfer Protocol

  Przeczytaj także...
  yEnc – metoda kodowania transportowego zbiorów binarnych (załączników) wiadomości w Usenecie lub w poczcie elektronicznej. Poprzez zastosowanie ośmiobitowego kodowania z zastosowaniem rozszerzonej tabeli ASCII pozwala zmniejszyć nadmiarowość względem kodowania metodami stosującymi zwykłą tabelę ASCII. Ocenia się, że nadmiarowość metody yEnc to 1-2% wobec 33-40% w sześciobitowych metodach jak uuencode lub base64. Pozwala to na zmniejszenie wielkości wiadomości, co ma wpływ na szybkość dostawy oraz redukuje zapotrzebowanie na pamięć masową.Usenet (ang. USEr NETwork – sieć użytkowników) to ogólnoświatowy system grup dyskusyjnych, z którego można korzystać przez Internet. Składa się on z tysięcy grup tematycznych, ułożonych w strukturę hierarchiczną. Wiadomości przypominające pocztę elektroniczną użytkownicy wysyłają do serwerów Usenetu, a serwery tworzące sieć P2P automatycznie wymieniają je między sobą. Czasem wiadomości są nazywane postami, z angielskiego to post – wywiesić informację, skąd a post – wiadomość umieszczona w Usenet.
  Grupa dyskusyjna – w Internecie to ogólna nazwa wszelkich form dyskusji internetowej przypominających wymianę korespondencji, a nie rozmowy w czasie rzeczywistym. Grupy dyskusyjne przyjmują formę list dyskusyjnych pozwalających na automatyczną wymianę e-maili, grup Usenetowych, grup występujących w Fidonecie i forów dyskusyjnych dostępnych przez bramki WWW.

  NNTP (ang. Network News Transfer Protocol) – protokół komunikacyjny używany do obsługi grup dyskusyjnych, w szczególności Usenetu, używający obecnie raczej strumienia TCP/IP niż historycznego UUCP.

  Jest używany zarówno do przesyłania tekstów między serwerami, jak również do czytania i wysyłania artykułów. Standard NNTP zdefiniowany w RFC 977 ↓ w roku 1986 od początku nie zawierał formalnych ograniczeń do 7-bitowych kanałów ASCII, co doprowadziło m.in. do powstania kodowania yEnc stosowanego na binarnych grupach dyskusyjnych. Obecnie protokół jest opisywany przez RFC 3977 ↓ i domyślnie używa zestawu znaków i kodowania UTF-8.

  Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie.RFC (ang. Request for Comments – dosłownie: prośba o komentarze) – zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Każdy z nich ma przypisany unikatowy numer identyfikacyjny, zwykle używany przy wszelkich odniesieniach. Publikacją RFC zajmuje się Internet Engineering Task Force.

  W roku 2000 w RFC 2980 ↓ opisano powszechnie używane rozszerzenia standardu NNTP, obecnie te rozszerzenia zostały opisane w standardach RFC 4643 ↓ i RFC 4644 ↓.

  Format wiadomości opisuje RFC 1036 ↓, w powszechnym użyciu są też rozszerzenia opisane w propozycji standardu znanej jako son-of-1036, zaś obecnie dobiegają końca prace nad gruntowną aktualizacją standardu.

  NNTP działa standardowo na porcie 119. Przy połączeniu szyfrowanym z użyciem protokołu SSL używany jest port 563, przy czym zwykle następuje bezpośrednie połączenie na tym porcie, co jest czasem określane jako NNTPS. Obecnie RFC 4642 ↓ definiuje standard używania w połączeniu z NNTP protokołu TLS (następcy SSL), co oznacza, że możliwość skorzystania z portu połączenia bezpiecznego powinna zostać uzgodniona na początku po nawiązaniu połączenia niezabezpieczonego.

  UUCP (z ang. Unix to Unix Copy) – oprogramowanie służące do komunikacji między różnymi wersjami systemu Unix, wykorzystujące linie telefoniczne oraz modemy. Umożliwia zdalne uruchamianie poleceń, przesyłanie plików, e-maili i wiadomości usenetowych. Protokół internetowy (ang. Internet Protocol, skrót IP) – protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Protokół internetowy to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia w celu nawiązania łączności i wymiany danych. Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Internet
 • Protokoły internetowe
 • RFC
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • B. Kantor, P. Lapsley, Network News Transfer Protocol, RFC 977, IETF, luty 1986, DOI10.17487/RFC0977, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • M.R. Horton, R. Adams, Standard for interchange of USENET messages, RFC 1036, IETF, grudzień 1987, DOI10.17487/RFC1036, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • S. Barber, Common NNTP Extensions, RFC 2980, IETF, październik 2000, DOI10.17487/RFC2980, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • C. Feather, Network News Transfer Protocol (NNTP), RFC 3977, IETF, październik 2006, DOI10.17487/RFC3977, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • K. Murchison, J. Vinocur, C. Newman, Using Transport Layer Security (TLS) with Network News Transfer Protocol (NNTP), RFC 4642, IETF, październik 2006, DOI10.17487/RFC4642, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • J. Vinocur, K. Murchison, Network News Transfer Protocol (NNTP) Extension for Authentication, RFC 4643, IETF, październik 2006, DOI10.17487/RFC4643, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • J. Vinocur, K. Murchison, Network News Transfer Protocol (NNTP) Extension for Streaming Feeds, RFC 4644, IETF, październik 2006, DOI10.17487/RFC4644, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • son-of-1036
 • http://www.usenet.pl/doc/news-pl-faq.htpl
 • Protokół komunikacyjny to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych.Szyfr (inaczej kryptograficzny algorytm szyfrujący) – jest to funkcja matematyczna wykorzystywana do szyfrowania tekstu jawnego lub jego deszyfrowania. Zazwyczaj jedna funkcja wykorzystywana jest do szyfrowania, a inna do deszyfrowania wiadomości. Wiadomość przed zaszyfrowaniem nazywana jest tekstem jawnym, zaś wiadomość zaszyfrowaną nazywamy szyfrogramem. Proces zamiany tekstu jawnego na szyfrogram nazywamy szyfrowaniem.
  Warto wiedzieć że... beta

  Port protokołu – pojęcie związane z protokołami używanymi w Internecie do identyfikowania procesów działających na odległych systemach. Jest to jeden z parametrów gniazda.
  UTF-8 – system kodowania Unicode, wykorzystujący od 8 do 32 bitów do zakodowania pojedynczego znaku, w pełni kompatybilny z ASCII.
  Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.
  ASCII [aski] (ang. American Standard Code for Information Interchange) – 7-bitowy kod przyporządkowujący liczby z zakresu 0-127: literom (alfabetu angielskiego), cyfrom, znakom przestankowym i innym symbolom oraz poleceniom sterującym. Na przykład litera "a" jest kodowana liczbą 97, a znak spacji jest kodowany liczbą 32.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  TLS (ang. Transport Layer Security) – przyjęte jako standard w Internecie rozwinięcie protokołu SSL (ang. Secure Socket Layer), zaprojektowanego pierwotnie przez Netscape Communications. TLS zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera, a niekiedy również klienta. Opiera się na szyfrowaniu asymetrycznym oraz certyfikatach X.509.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.89 sek.