Nephila komaci

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nephila komaci – gatunek pająka z rodzaju Nephila opisany w 2009 roku. Występuje w RPA (Maputaland), Tanzanii i na Madagaskarze (dwie ostatnie lokalizacje ustalone na podstawie opisu eksponatów muzealnych). W momencie opisania największy znany pająk tkający sieci.

Pająki (Araneae) – najliczniejszy rząd pajęczaków, należy do niego ponad 40 tys. opisanych gatunków. Są to zwierzęta typowo lądowe, o wielkości od 0,5 mm do 12 cm ciała i do ok. 32 cm rozstawu odnóży.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

Samice mają korpus wielkości od 32,9 do 39,7 mm, z czego głowotułów, w czerwono-czarnym kolorze, mierzy ok. 14 mm długości, ok. 11 mm szerokości oraz 9 mm wysokości. Karapaks pokrywają cienkie, białe włoski. Rozpiętość odnóży może dochodzić do 12 cm. Korpus samca mierzy około 9 mm (na podstawie pomiaru jednego osobnika), a jego głowotułów ma 4 mm długości, ok. 3 mm szerokości i ok. 2 mm wysokości. Samce N. komaci są stosunkowo duże, w związku z czym dymorfizm płciowy przejawiający się różnicą rozmiarów (SSD) jest mniej wyraźny niż u wielu innych przedstawicieli rodzaju Nephila. Samice osiągają ponad czterokrotnie większe rozmiary niż samce, podczas gdy według definicji Kuntnera i Coddingtona skrajny dymorfizm występuje u pająków, u których przedstawiciele jednej z płci są co najmniej pięciokrotnie więksi od drugiej. Sieć tkana przez tego pająka może osiągać ponad jeden metr średnicy.

iNaturalist – projekt z zakresu nauki obywatelskiej oraz serwis społecznościowy przyrodników, wolontariuszy oraz biologów oparty na idei nanoszenia na mapy i publikowania obserwacji gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Obserwacje (zwykle dokumentowane zdjęciem) mogą zostać opublikowane poprzez stronę internetową oraz aplikację mobilną. Informacje zebrane przez projekt są wartościowym, publicznie dostępnym źródłem danych wykorzystywanym przez różne projekty naukowe, muzea, ogrody botaniczne, parki oraz inne organizacje. Aplikacja i strona internetowa są dostępne w języku angielskim. Encyclopedia of Life (w skrócie EOL, Encyklopedia Życia) – współtworzona przez wielu fachowców, anglojęzyczna, internetowa bezpłatna encyklopedia, której zadaniem jest zebranie informacji o wszystkich opisanych przez naukę gatunkach. Encyklopedia rozpoczęła swoje działanie 26 lutego 2008 r. z 30 000 hasłami. Olbrzymie zainteresowanie (11,5 mln trafień w ciągu 5,5 godz.) spowodowało przeciążenie serwisu i konieczne było przez kilka dni ograniczenie jego funkcjonalności.

Odkrycie[ | edytuj kod]

Kuntner napotkał gatunek po raz pierwszy w 2000 roku, podczas badania zbiorów entomologicznych Plant Protection Research Institute w Pretorii, gdzie znalazł zakonserwowaną w etanolu samicę, która nie pasowała do opisu żadnego znanego gatunku. W kolejnych latach, z innymi badaczami, zorganizował on kilka wypraw badawczych w celu odnalezienia pająka, jednak bez powodzenia. Kilka lat później jego kolega odnalazł dwie samice i samca w Tembe Elephant Park w RPA, co pozwoliło na pełne opisanie gatunku. Kuntner nazwał gatunek na cześć swojego bliskiego przyjaciela – Andreja Komaca, który zginął w wypadku. N. komaci jest pierwszym od 1879 roku nowo odkrytym gatunkiem z rodzaju Nephila. Według przeprowadzonej przez Kuntnera i Coddingtona analizy filogenetycznej N. komaci stanowi takson siostrzany dla N. turneri.

Grupa siostrzana (ang. sister–group) – w systematyce kladystycznej grupa organizmów powstała z jednej linii ewolucyjnej (grupy macierzystej) po jej rozszczepieniu. Dwie grupy siostrzane wraz ze swym wspólnym przodkiem stanowią grupę monofiletyczną. Gatunki należące do grupy siostrzanej charakteryzują się pewnymi specyficznymi, wspólnymi cechami (synapomorfiami), które nie występują jednak w grupie macierzystej (są ewolucyjnie nowe).Głowotułów, cefalotoraks (cephalothorax) - pierwszy odcinek ciała skorupiaków i pajęczaków. Jest połączony z odwłokiem. Powstał w drodze ewolucji, ze zrośnięcia różnej, w zależności od taksonu, liczby segmentów. U pajęczaków odnóża (6 par, w tym 4 kroczne) umieszczone są tylko na głowotułowiu.

Podczas kolejnych wypraw Kutner nie odnalazł więcej żywych osobników (ani w RPA, ani na Madagaskarze), wobec czego spekuluje on, że gatunek może być rzadki i zagrożony, ponieważ jego naturalny habitat, lasy na wybrzeżu Maputalandu, kurczy się. Nie wyklucza także, że pająk może bytować w wyższych partiach lasu, gdzie trudniej go wyśledzić.

Madagaskar (malg. Madagasikara, fr. Madagascar), oficjalnie Republika Madagaskaru (malg. Repoblikan’I Madagasikara, fr. République de Madagascar) – państwo wyspiarskie położone na Madagaskarze w zachodniej części Oceanu Indyjskiego, u południowo-wschodnich wybrzeży Afryki. Madagaskar jest czwartą co do wielkości wyspą na świecie i pierwszą w Afryce. Po rozpadzie superkontynentu Gondwana około 88 mln lat temu Madagaskar oddzielił się od subkontynentu indyjskiego, co pozwoliło rodzimej faunie i florze ewoluować we względnej izolacji. W związku z tym Madagaskar ma bardzo bogaty ekosystem; ponad 90% malgaskiej dzikiej przyrody nie występuje w żadnym innym miejscu na Ziemi. Lokalna przyroda jest jednak zagrożona przez dynamicznie wzrastającą populację ludzi, rozwijającą się infrastrukturę i przemysł oraz przez zmiany klimatu. Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. M. Kuntner, J.A. Coddington. Discovery of the Largest Orbweaving Spider Species: The Evolution of Gigantism in Nephila. „PLoS ONE”. 4 (10), s. e7516, 2009. DOI: 10.1371/journal.pone.0007516. PMID: 19844575 (ang.). 
  2. Nephila komaci, [w:] The IUCN Red List of Threatened Species [online] (ang.).
  3. Christine Dell'Amore: Largest Web-Spinning Spider Found (ang.). National Geographic, 2009-10-21. [dostęp 2009-10-22].
  4. Sheryl Ubelacker: Researchers identify giant new spider species (ang.). The Canadian Press, 2009-10-20. [dostęp 2009-10-22].
Entomologia (z gr. entomon – insekt, owad i logos – wiedza, nauka) – dział zoologii zajmujący się owadami. Dawniej używano także terminu owadoznawstwo.Nephila – rodzaj pająków z rodziny prządkowatych (Nephilidae). Został nazwany w 1815 roku przez Williama Elforda Leacha, może być starszym synonimem rodzaju Heterargiope Kishida, 1931. Obecnie tradycyjnie zalicza się do niego kilkanaście gatunków, jednak dane molekularne sugerują, że może on być difiletyczny – wówczas do Nephila powinno włączać się jedynie Nephila pilipes i Nephila constricta. Kwestia polifiletyzmu tego rodzaju jest jednak dyskusyjna. Rodzaj Nephila obejmuje największe pająki tkające sieci na świecie – samice Nephila komaci osiągają długość niemal 4 cm. Przedstawiciele tego rodzaju cechują się znaczącym dymorfizmem płciowym przejawiającym się różnicą rozmiarów. Samice osiągają znacznie większe rozmiary niż samce – najmniej wyraźny dymorfizm tego typu występuje u gatunku Nephila clavata, którego samice są około 2,2 raza większe od samców, zaś największy u Nephila turneri, u którego samice osiągają długość niemal dziesięciokrotnie większą niż samce.
Warto wiedzieć że... beta

Tanzania, Zjednoczona Republika Tanzanii (suahili Jamhuri ya Muungano wa Tanzania) – państwo we wschodniej Afryce powstałe z połączenia dawnych kolonii brytyjskich: (do I wojny światowej niemieckiej) Tanganiki oraz brytyjskiego Zanzibaru, co symbolizowała nazwa utworzona z pierwszych sylab nazw obu krajów – TAN+ZAN. W skład Tanzanii jako republiki federacyjnej weszła również wyspa Pemba położona blisko Zanzibaru.
DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
Afryka Południowa – region Afryki, obejmujący południową część kontynentu. Zazwyczaj do krajów Afryki Południowej zalicza się:
Siedlisko – zespół czynników abiotycznych (klimatyczno-glebowych), niezależnych od biocenozy, które panują w określonym miejscu, działających na rozwój poszczególnych organizmów, ich populację lub całą biocenozę. Siedlisko określa warunki istnienia zajmujących je typów zbiorowisk roślinnych i związanych z nimi zgrupowań zwierzęcych. Siedlisko danego gatunku to przestrzeń, w której ten gatunek występuje.
Jonathan A. Coddington – amerykański arachnolog i kladysta. Zajmuje się głównie systematyką i ewolucją pająków, zwłaszcza z grupy Araneoidea, ogólnie założeniami i praktyką systematyki oraz teorią i projektowaniem biologicznych eksponatów. W 1975 uzyskał licencjat (B.Sc.) na Uniwersytecie Yale, w 1978 magisterium (M.A.) w Harvard University, gdzie doktoryzował się sześć lat później. Jego badania filogenezy pająków wykorzystywano później m.in. do wyjaśniania adaptacji, zachowania i ewolucji morfologii pająków oraz ich wytworów, takich jak sieci łowne. Obecnie jest kustoszem działu pajęczaków i wijów w Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie.
Karapaks (łac. carapax pancerz) – twarda grzbietowa powłoka zewnętrzna ciała skorupiaków i pajęczaków. U skorupiaków pancerz jest częścią szkieletu zewnętrznego, który pokrywa głowotułów. Jest szczególnie dobrze rozwinięty u homarów i krabów.
Pretoria – miasto w Republice Południowej Afryki i administracyjna stolica państwa. Większość (52,5%) mieszkańców miasta stanowią ludzie rasy białej, a oprócz nich 2,5% to Koloredzi, czarni Afrykanie (42%) oraz Hindusi (1,9%).

Reklama