• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nawanialnia

  Przeczytaj także...
  Nawanianie THT – proces technologiczny polegający na mieszaniu tetrahydrotiofenu z gazem ziemnym w tzw. nawanialniach, w celu nadania mu nieprzyjemnej woni. Nadawanie bezwonnym, niebezpiecznym gazom użytkowym nieprzyjemnego zapachu ma na celu ułatwić wykrywanie nieszczelności instalacji gazowej, co bezpośrednio wpływa na poprawę bezpieczeństwa.Gaz ziemny zwany również błękitnym paliwem – rodzaj paliwa kopalnego pochodzenia organicznego, gaz zbierający się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem. Pokłady gazu ziemnego występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego.

  Nawanialnia – urządzenie stosowane na stacjach gazowych służące do nawaniania paliwa gazowego (gazu ziemnego) związkiem chemicznym THT (tetrahydrotiofen).

  Nawanianie stosowane jest ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, gdyż łatwopalny i grożący wybuchem gaz ziemny jest bezwonny. Zgodnie pkt. 4.1.6 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego za wyposażenie sieci dystrybucyjnej gazowej w urządzenia do nawaniania gazu odpowiada przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych z sieci dystrybucyjnej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa ma obowiązek nawaniać paliwo gazowe, którego zapach powinien być wyraźnie wyczuwalny gdy stężenie gazu ziemnego w powietrzu osiągnie wartość 1,0%.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Nawanianie THT
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. 4.1.6 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010, Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.749 sek.