• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Natura - filozofia

  Przeczytaj także...
  Tomizm – system filozoficzny oparty na poglądach św. Tomasza z Akwinu. Tomizm wywodzi się z filozofii średniowiecznej, a jego różne nurty są żywe aż do dnia dzisiejszego.Antoni Bazyli Stępień (ur. 14 czerwca 1931 w Sosnowcu) – profesor filozofii, były kierownik Katedry Teorii Poznania KUL. Autor kilkuset książek i artykułów dotyczących zagadnień teorii poznania, metodologii nauk filozoficznych, metafizyki, estetyki, historii filozofii współczesnej. Przedstawiciel tomizmu egzystencjalnego. Nauczyciel m.in. Stanisława Judyckiego, ks. Jana Krokosa, Renaty Ziemińskiej, Arkadiusza Guta i Jacka Wojtysiaka.
  Istota, esencja, eidos (gr. είδος, łac. essentia) – w filozofii istota ma być samym sednem rzeczy, ich prawdziwą naturą, wiedzą, która wydaje się osiągalna, jeśli tylko jeszcze trochę wgłębimy się w poznanie świata. W prostszej wersji istota bytu to to, co sprawia, że byt jest taki jaki jest, albo że w ogóle jest.

  Natura rozumiana jest w filozofii na kilka sposobów:

  Filozofia (gr. φιλοσοφία – umiłowanie mądrości) – rozważania na temat podstawowych problemów takich jak np. istnienie, umysł, poznanie, wartości, język.Roman Witold Ingarden (ur. 5 lutego 1893 w Krakowie, zm. 14 czerwca 1970 w Krakowie) – polski filozof, profesor Uniwersytetu Lwowskiego (1925-1944), po wojnie profesor toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1945-1946) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (1946-1950 i 1956-1963).
  1. przyroda, świat materialny, uniwersum, kosmos, to co fizyczne, cielesne, materialne
  2. zespół cech konstytutywnych dla danego bytu, jego istota; zbiór własności pierwotnych i charakterystycznych dla obiektu
  3. w tomizmie natura to istota jako podstawa działania
  4. konstytutywna, według R. Ingardena – jakość lub zespół jakości bezpośrednio i zupełnie kwalifikujący podmiot cech jakiegoś bytu w jego swoistości (w ujęciu A. B. Stępnia).

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • A. B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 2001
 • Natura (przyroda) – w najszerszym znaczeniu wszechświat, rzeczywistość. Termin ten obejmuje także zjawiska fizyczne oraz życie – bez uwzględnienia wytworów i oddziaływania ludzi.
  Reklama

  Czas generowania strony: 1.646 sek.