• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Natrolit

  Przeczytaj także...
  Glinokrzemiany – grupa nieorganicznych związków chemicznych, sole, w których występują aniony złożone z glinu, krzemu i tlenu. Bardzo szeroka klasa materiałów naturalnych i syntetycznych, obejmująca m.in. powszechnie występujące w naturze zeolity, kaolin, andaluzyt, dysten, silimanit i anortyt oraz syntetyczne glinokrzemiany polimeryczne, np. geopolimery.Pegmatyty – rodzaj skał magmowych charakteryzujących się szczególną mega- lub gigantokrystaliczną teksturą, wzbogaconych w pierwiastki niekompatybilne oraz minerały zawierające składniki lotne jak fluor, bor, fosfor i inne. Najczęstszym typem są pegmatyty granitoidowe, ale występują również pegmatyty gabrowe, sjenitowe, skał wysoko alkalicznych (pegmatyty agpaitowe i miaskitowe). Nazwa pochodzi od gr. pegma – silne łącze, stwardniałość, dla odwzorowania zwięzłości granitu pismowego. Skałę tę wyróżnił i opisał po raz pierwszy René-Just Haüy w 1813 roku.
  Analcym – minerał z gromady krzemianów, zaliczany do grupy zeolitów (oraz ze względu na wiele cech wspólnych także do grupy skaleniowców). Jest minerałem bardzo pospolitym, jego prawidłowe kryształy należą jednak do rzadkości.
  natrolit

  Natrolitminerał z gromady krzemianów, zaliczany do grupy zeolitów. Należy do grupy minerałów pospolitych.

  Nazwa pochodzi od łac. natrium = sód i lithos = kamień (skała), nawiązuje do składu chemicznego tego minerału (pierwiastek sód pełni w nim bardzo istotną rolę).

  Właściwości[ | edytuj kod]

 • Wzór chemiczny: Na2[Al2Si3O10]·2H2O – uwodniony glinokrzemian sodu
 • Układ krystalograficzny: rombowy
 • Twardość: 5–5,5 w skali Mohsa
 • Gęstość: 2,2–2,26 g/cm
 • Rysa: biała
 • Barwa: biała, szara, różowa, żółtawa, bezbarwny niekiedy zielonawa
 • Przełam: nierówny, muszlowy
 • Połysk: szklisty, jedwabisty, perłowy
 • Łupliwość: doskonała
 • Zazwyczaj tworzy mocno wydłużone kryształy słupkowe, pręcikowe lub igiełkowe. Niektóre z nich mogą być zakończone piramidą. Ściany kryształów często wykazują podłużne prążkowanie. Jest kruchy, przezroczysty o zróżnicowanym połysku.

  Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Występowanie[ | edytuj kod]

  Produkt procesów hydrotermalnych, spotykany w pęcherzach pogazowych i szczelinach bazaltów, melafirów, w druzach sjenitów nefelinowych i w pegmatytach. Współwystępuje z phillipsytem, analcymem, chabazytem.

  Miejsca występowania: Kanada, Indie, Islandia, Niemcy, USA, Francja, Włochy.

  W Polsce bywa spotykany w bazaltach w woj. opolskim, w cieszynitach okolic Cieszyna i Bielska-Białej, w serpentynitach Przedgórza Sudeckiego.

  Barwa – wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu ludzi i zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła. Główny wpływ na to wrażenie ma skład widmowy promieniowania świetlnego, w drugiej kolejności ilość energii świetlnej, jednak niebagatelny udział w odbiorze danej barwy ma również obecność innych barw w polu widzenia obserwatora, oraz jego cechy osobnicze, jak zdrowie, samopoczucie, nastrój, a nawet doświadczenie i wiedza w posługiwaniu się zmysłem wzroku.Twardość – cecha ciał stałych świadcząca o odporności na działanie sił punktowych (skupionych). Efektami oddziaływania sił skupionych mogą być odkształcenia powierzchni, zgniecenie jej lub zarysowanie. Definicja twardości jest dość ogólna, stąd mnogość metod i skal pomiarowych.

  Zastosowanie[ | edytuj kod]

 • ma znaczenie naukowe
 • ma znaczenie kolekcjonerskie
 • szczególnie czyste, dobrze wykształcone kryształy mają zastosowanie jako kamienie ozdobne.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Leksykon Przyrodniczy - Minerały i kamienie szlachetne –„Horyzont” 2002 r.
 • O. Medenbach, C. Sussieck – Fornefeld -Minerały – „Świat Książki” 1996 r.
 • R. Hochleitner - Minerały i kryształy – „Muza S.A.” 1994 r.
 • W. Schumann – Minerały świata – O. Wyd. ”Alma - Press” 2003 r.
 • J.Bauer – Przewodnik Skały i minerały – Wyd. Multico 1997 r.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

  zeolit, krzemiany

  Cieszynit (ang. teschenite) – skała magmowa, głębinowa, zasadowa, o charakterystycznej, pstrokatej, czarno-białej barwie, zaliczana do gabroidów. Według współczesnej klasyfikacji skał cieszynity odpowiadają teralitom analcymowym lub esseksytom analcymowym.Sjenit, syenit – obojętna skała głębinowa. Sjenit zaliczany jest do skał jawnokrystalicznych. Najczęściej barwy ciemnoszarej lub czarnej. W przeciwieństwie do granitu, nie zawiera wcale, albo zawiera bardzo mało kwarcu. Na diagramie klasyfikacyjnym QAPF sjenit zajmuje pole 7.


  Warto wiedzieć że... beta

  Przełam − w mineralogii, zdolność minerału do dzielenia się wzdłuż powierzchni nierównych, przypadkowych nie związanych z wewnętrzną strukturą kryształu.
  Serpentynit – skała metamorficzna utworzona w strefie epi metamorfizmu regionalnego niskiego stopnia, powstała w wyniku metasomatozy hydrotermalnej. Nazwa pochodzi od minerałów serpentynowych, które są głównym składnikiem tej skały. Opisana w 1823 roku przez A. von Humbolta (łac. serpens – żmija, wąż – z uwagi na ich częste plamiste zabarwienie, a także żyłkową i falistą budowę).
  Phillipsyt (Filipsyt) – minerał z gromady krzemianów, zaliczany do grupy zeolitów. Należy do grupy minerałów pospolitych, szeroko rozpowszechnionych.
  Minerał (fr. minéral, od celt. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.
  Połysk – wrażenie optyczne, które powstaje dzięki odbiciu i rozproszeniu światła na powierzchni ciał stałych i cieczy lub bezpośrednio nad ich powierzchnią. Zależy on od współczynnika załamania światła, absorpcji, przezroczystości i charakteru powierzchni. Również barwa i kształt powierzchni ma pewien wpływ na wizualne wrażenie połysku oraz to czy powierzchnia oświetlana jest silnym światłem ukierunkowanym czy też rozproszonym.
  Melafir, paleobazalt – pochodząca z paleozoiku (karbon, perm) zasadowa, wylewna skała magmowa o strukturze porfirowej lub migdałowcowej i szarofiołkowym, czerwonobrunatnym lub zielonoczarnym zabarwieniu uzyskanym wskutek wtórnych przeobrażeń. Młodopaleozoiczny odpowiednik bazaltu.
  Łupliwość to w mineralogii zdolność minerału do pękania i podziałów wzdłuż określonych kierunków zwanych płaszczyznami łupliwości pod wpływem uderzenia lub nacisku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.626 sek.