• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Narodowe Centrum Kultury  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Tradycja – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości.Europa Środkowo-Wschodnia – nazwa stosowana dla określenia europejskich państw mających wspólne korzenie kulturowe i historyczne, a także wspólną przeszłość jako buforowe socjalistyczne republiki podlegające ZSRR, badź będące jego częścią składową jako republiki radzieckie. Jest to zbitek dwóch określeń tej części Europy – geograficznego (środkowa) i politycznego (Wschodnia).
  Galeria Kordegarda[ | edytuj kod]

  Galeria Kordegarda to prowadzona przez Narodowe Centrum Kultury przestrzeń służąca prezentacji prac artystycznych oraz prowadzeniu działalności edukacyjnej wpisanej w kontekst życia społecznego.

  Program wystawienniczy galerii Kordegarda obejmuje:

 • prezentację najważniejszych artystów współczesnych, twórczości alternatywnej i sztuki klasycznej.
 • zestawia w tej samej przestrzeni nurty polskiej sztuki i kultury, które zwykle nie występują razem.
 • Kordegarda współpracuje również z licznymi partnerami, którzy prezentują wystawy gościnne. Wystawom towarzyszą liczne spotkania, koncerty, warsztaty. Kordegarda prowadzi również stałą działalność interdyscyplinarną, która obejmuje różne formy sztuk.

  Naród – wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków. Chociaż naród wyróżnia się na tle innych zbiorowości, to jednak nie jest możliwe precyzyjne zdefiniowanie tego pojęcia. W socjologii nie ma jednej definicji tego pojęcia, istnieją też rozbieżności między stanowiskiem socjologów, antropologów i historyków.Instytut Adama Mickiewicza (kiedyś Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej Instytut Adama Mickiewicza) – agenda rządowa, instytucja kultury powstała 1 marca 2000 roku. Jej celem jest popularyzowanie polskiej kultury na świecie oraz współpraca kulturalna z innymi krajami.

  Projekty internetowe[ | edytuj kod]

  Pracuj w kulturze[ | edytuj kod]

  Projekt Pracuj w kulturze powstał w odpowiedzi na potrzebę wyodrębnienia specyficznego obszaru na rynku zatrudnienia, jakim jest praca w sektorze kultury. Projekt ten jest miejscem łączącym profesjonalistów branży kulturalnej.

  Audycje Kulturalne[ | edytuj kod]

  Audycje Kulturalne są kontynuacją i rozwinięciem projektu eNCeK Radio, zainaugurowanego w październiku 2014 roku. Organizatorem medium pozostaje Narodowe Centrum Kultury, a jego redaktorem naczelnym – Marek Horodniczy. Audycje Kulturalne zapraszają inne rozgłośnie radiowe do emitowania swoich materiałów – jest to darmowe (po zaakceptowaniu warunków licencji).

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Programy[ | edytuj kod]

  Narodowe Centrum Kultury realizuje liczne projekty jednorazowe oraz programy długofalowe, m.in.:

  Konwersja Cyfrowa Domów Kultury[ | edytuj kod]

  16 kwietnia 2021 r. Narodowe Centrum Kultury uruchomiło nabór do konkursu grantowego w ramach projektu pn. Konwersja cyfrowa domów kultury. Celem projektu, wspierającego lokalne instytucje kultury, którego budżet przekracza 31 mln zł, jest wyposażenie domów, centrów i ośrodków kultury w kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu i infrastruktury informatycznej niezbędnych do prowadzenia online i/lub w formie cyfrowej działań edukacyjnych i animacyjnych dla lokalnych społeczności.

  Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).Teatr Wielki — Opera Narodowa w Warszawie – budynek zlokalizowany przy placu Teatralnym w Warszawie, będący siedzibą Opery Narodowej. W Salach Redutowych mieści się Muzeum Teatralne oraz dwie spośród trzech scen Teatru Narodowego.

  Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt na charakter konkursowy i składa się z dwóch komponentów:

  1. kompleksowego programu szkoleniowego i wsparcia tutorów cyfrowych, które obejmą wszystkie samorządowe instytucje kultury zakwalifikowane do udziału w Konwersji cyfrowej DK,
  2. indywidualnych grantów dla poszczególnych instytucji
   1. zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów, sprzętu do przeprowadzania transmisji on-line (audio-video, nagłośnieniowego);
   2. zakup elementów wyposażenia cyfrowego sal multimedialnych / sal AR (projektory, ekrany, rzutniki multimedialne, urządzenia audio, oprogramowanie), do realizacji streamingów on-line, realizacji TV i innych działań multimedialnych (np. wyświetlanie wizualizacji, mapping itp.), studiów nagrań, radiowych, lektorskich, podcastowych;
   3. zakup oprogramowania i licencji;
   4. pokrycie kosztów dostosowania realizowanych działań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: zakup sprzętu (pętle indukcyjne itp.), przygotowanie ścieżek edukacyjnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, filmów w PJM/SJM/SKOGN, udostępnienie stron www / aplikacji.
   5. dodatkowe szkolenia, wynikające ze specyficznych potrzeb danej instytucji i podejmowanych przez nią działań, o ile nie zostaną one uwzględnione w obligatoryjnym programie szkoleniowym, za którego organizację odpowiada Narodowe Centrum Kultury.

  EUFONIE – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej[ | edytuj kod]

  Ideą Festiwalu jest przedstawienie dorobku kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej. Program Festiwalu jest wielowątkowy, zróżnicowany tematycznie i formalnie – od klasyki po muzykę współczesną i młodych kompozytorów, od dzieł symfonicznych po ambitną muzykę popularną, folk i eksperymentalną elektronikę.

  Filharmonia Narodowa – polska instytucja kultury, funkcjonująca w gmachu znajdującym się przy ulicy Jasnej 5 w Warszawie, który został wzniesiony w latach 1900–1901 pod kierunkiem Karola Kozłowskiego, a następnie przebudowany w 1955 przez Eugeniusza Szparkowskiego. Dyrektorem naczelnym jest Wojciech Nowak, a funkcję dyrektora artystycznego sprawuje dyrygent Jacek Kaspszyk.Eliza Klaudia Dzwonkiewicz (ur. 20 marca 1976 w Warszawie) – polska harcerka, urzędniczka, działaczka kresowa, menedżerka; konsul generalna we Lwowie od 2019.

  Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w dn. 23 listopada – 1 grudnia 2018 w Warszawie. Festiwal przyciągnął ponad 7000 słuchaczy. Sale koncertowe, w których miały miejsce wydarzenia festiwalowe to:Teatr Wielki – Opera Narodowa, Filharmonia Narodowa w Warszawie, Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana, Teatr WARSawy, Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II. Podczas Festiwalu zorganizowano również dwudniową Międzynarodową Konferencję Muzykologiczną na Wydziale Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. Przez dziewięć dni w pięciu salach odbyło się 11 koncertów. I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

  Rafał Wiśniewski (ur. 25 lipca 1977 w Warszawie) – polski socjolog kultury, nauczyciel akademicki, menedżer kultury, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie – kościół parafialny na Pradze Północ w Warszawie, znajdujący się przy ul. Kawęczyńskiej 57/59. Opiekę nad świątynią sprawują salezjanie.

  Druga edycja festiwalu odbyła się w dniach 15 – 23 listopada 2019 w Warszawie. Koncerty odbył się w Filharmonii Narodowej, Klubie Hybrydy, Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego, Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, Teatrze Palladium i Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela. Podczas festiwalu mogliśmy usłyszeć m.in.: Davida Krakauera, chór Collegium Musicale, AUKSO – Orkiestrę Kameralną Miasta Tychy,  Jana Frycza, Adama Struga z zespołem Monodia Polska, Leticię Moreno, Francesco Tristano, I, CULTURE Orchestra i wielu innych artystów.

  Pałac Tyszkiewiczów (zwany czasem pałacem Tyszkiewiczów-Potockich) – gmach, obecnie użyteczności publicznej, znajdujący się przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie.Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.

  Trzecia edycja festiwalu, planowana na listopad 2020 r., została odwołana ze względu na pandemię i przełożona na 2021 r.

  Ojczysty – dodaj do ulubionych[ | edytuj kod]

  Kampania społeczno-edukacyjna „Ojczysty – dodaj do ulubionych” ma przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków; ma przyczynić się do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika i że to każdy z nas jest za nią odpowiedzialny. Język jest wartością samą w sobie, jest wspólnym dobrem, dlatego wszyscy powinniśmy o niego dbać.

  Edukacja (łac. educatio - wychowanie) – pojęcie związane z rozwojem umysłowym i wiedzą człowieka, stosowane w następujących znaczeniach:Zamek Królewski w Warszawie – barokowo-klasycystyczny zamek królewski znajdujący się w Warszawie przy placu Zamkowym.

  Kampania „Ojczysty – dodaj do ulubionych” została zainaugurowana 20 lutego 2012, podczas konferencji prasowej w warszawskiej Galerii „Kordegarda”, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

  Kultura – Interwencje[ | edytuj kod]

  Celem strategicznym programu Kultura – Interwencje jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

  Klub Hybrydy – jeden z najstarszych i najbardziej znanych klubów studenckich w Polsce. "Hybrydy" działają z przerwami od końca lat 50. XX w. Przez wiele lat klub pełnił rolę centrum kultury studenckiej i matecznika artystycznego, z którego wyrosło wielu literatów, muzyków, twórców teatralnych i filmowych.Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II – muzeum, w którym zgromadzono zbiory państwa Zbigniewa Karola (1919-1998) i Janiny (1928) Porczyńskich w Warszawie. Zostało założone w 1986.

  Koncepcja programu jest oparta na założeniu, że uczestnictwo w kulturze sprzyja podnoszeniu kompetencji społeczeństwa, tworzeniu warunków do rozwijania aktywności twórczej i przygotowaniu obywateli do aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego.

  O wsparcie w ramach programu Kultura – Interwencje ubiegać mogą się zarówno samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez Ministra oraz jednostki samorządu terytorialnego), jak i organizacje pozarządowe.

  Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura Domów Kultury[ | edytuj kod]

  Celem priorytetu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

  Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie – teatr otwarty 29 stycznia 1913 z inicjatywy Arnolda Szyfmana jako jego prywatne przedsięwzięcie. Pierwszym przedstawieniem w nowo wybudowanym gmachu przy ulicy Karasia był Irydion Krasińskiego.

  Zwracamy uwagę, iż w naborze 2014 obowiązują nowe zasady sporządzania preliminarzy.

  Dom Kultury Plus[ | edytuj kod]

  Program Dom Kultury+ realizowany jest zgodnie z założeniami Paktu dla Kultury. Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury.

  Celem działań podejmowanych w ramach programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

  Zgodnie z założeniami modelowy dom kultury powinien:

  Krzysztof Adam Dudek (ur. 16 września 1967 w Wieluniu) – polski prawnik, adwokat, w latach 2007–2016 dyrektor Narodowego Centrum Kultury.Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.
 • posiadać umiejętność budowy strategii rozwoju i funkcjonowania w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,
 • być aktywnym uczestnikiem życia społecznego w danej gminie,
 • stwarzać możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej,
 • być otwartym na wszystkie grupy społeczne,
 • kształcić postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • angażować artystów w życie kulturalne społeczności lokalnych,
 • integrować społeczności lokalne za pomocą działań kulturalnych,
 • przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i jego skutkom,
 • przyczyniać się do rozwoju gminy,
 • być moderatorem dialogu w społeczności lokalnej,
 • budować postawy otwartości i tolerancji.
 • Kadra Kultury[ | edytuj kod]

  Program Kadra Kultury stwarza możliwości podnoszenia kompetencji kadry zarządzającej oraz przygotowania specjalistów pod kierunkiem polskich i zagranicznych ekspertów tak, aby nowocześnie zarządzane placówki, stały się centrami lokalnej aktywności twórczej otwartymi na potrzeby coraz bardziej wymagających odbiorców.

  Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela – katedra archidiecezji warszawskiej znajdująca się na Starym Mieście w Warszawie przy ul. Świętojańskiej 8. Jedna z najstarszych świątyń Warszawy.Przez profesję w socjologii i antropologii rozumie się te zawody, które wymagają długotrwałego przygotowania, zazwyczaj poprzez konieczność odbycia studiów wyższych, a także często stażu zawodowego. Dla profesji charakterystyczne jest zrzeszanie się w stowarzyszenia zawodowe, tworzenie własnych kodeksów etycznych, a także ograniczanie dostępu do wykonywania zawodu wobec osób nie należących do organizacji.

  Cele programu:

 • promowanie nowoczesnych standardów zarządzania instytucjami kultury,
 • wsparcie rozwoju kompetencji zarządczych pracowników sektora kultury,
 • stymulowanie międzynarodowej współpracy kulturalnej,
 • wspieranie procesu ewolucji sektora kultury w Polsce,
 • włączanie kultury do działań o charakterze społeczno-gospodarczym.
 • Elementy programu:

 • Szkolenia,
 • Międzynarodowy projekt szkoleniowy,
 • Kursy kwalifikacyjne,
 • Doradztwo,
 • Pracuj w kulturze.
 • Program powstał w oparciu o standardy wypracowane podczas realizacji funkcjonującego w latach 2003-2009 programu Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej, w ramach którego przeszkolono blisko 4000 pracowników sektora kultury. Narodowe Centrum Kultury jako pierwsza instytucja w Polsce została objęta patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie szkoleń dotyczących instrumentów strukturalnych UE.

  Wschód Kultury[ | edytuj kod]

  Wschód Kultury to nowa forma współpracy kulturalnej miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego. Po raz pierwszy na taką skalę trzy miasta – Białystok, Lublin, Rzeszów odkrywają nowe możliwości współdziałania środowisk na rzecz obiegu kultury ponad granicami, wymiany artystycznej i kulturalnej, mobilności artystów i dzieł. Projekt powstał dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych i samorządów wschodniej Polski, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Narodowego Centrum Kultury.

  Kultura Współczesna[ | edytuj kod]

  Kwartalnik „Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka” wydawany jest nieprzerwanie od 1993 roku – najpierw przez Instytut Kultury, a od 2003 roku przez Narodowe Centrum Kultury. W 2005 roku pismo stało się forum Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

  Poświęcone jest najbardziej aktualnym zagadnieniom z obszaru kultury i nauk o kulturze. Pismo zachowując status kwartalnika naukowego o wyraźnym kulturoznawczym rodowodzie, wpisującego się w najbardziej aktualne debaty poświęcone kulturze, naukom o kulturze, jak również zjawiskom około kulturowym, jest otwarte na inne środowiska kulturo- i opiniotwórcze w kraju i za granicą, pragnie być forum wymiany myśli i dyskusji wykraczających poza Akademię.

  Na mapie polskich czasopism naukowych poświęconych kulturze „Kultura Współczesna” sytuuje się między „Przeglądem Kulturoznawczym” a „Kulturą Popularną”.

  Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży[ | edytuj kod]

  Program Narodowego Centrum Kultury współfinansujący projekty obejmujące pobyt grup młodzieży ukraińskiej w Polsce lub pobyt na Ukrainie młodzieży polskiej.

  Celem wymiany jest przyczynienie się do zmiany nastawienia wobec siebie obu społeczeństw poprzez wytworzenie wspólnoty historycznej oraz wspólnoty współczesnych celów i zadań, jakie stoją przed Polską i Ukrainą.

  Program projektu zakłada konieczność poruszenia na spotkaniach polsko-ukraińskich zagadnień z zakresu historia lokalnej, kultury danego regionu oraz języka polskiego i ukraińskiego.

  Projekt adresowany jest do szkół, samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

  Kultura Dostępna[ | edytuj kod]

  Kultura Dostępna” to systemowe rozwiązanie, które ma służyć niwelowaniu barier kompetencyjnych, finansowych, szczególnie dla grup narażonych na wykluczenie – to program wdrażany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu od 2015 r. Jego realizacja ma na celu intensyfikowanie i poszerzanie wachlarza inicjatyw ograniczających przeszkody w dostępie do kultury oraz uświadamiających potrzebę uczestnictwa w niej.

  Zebrane w kompletny katalog działania całego resortu, podległych mu instytucji oraz samorządowych instytucji kultury skupiają w jednym miejscu inicjatywy kierowane do różnych grup społecznych. Wszystkie działania programowe zakładają współpracę ponadinstytucjonalną i międzysektorową, przy jednoczesnym tworzeniu ogólnopolskiej sieci partnerów działających na rzecz udostępniania dóbr kultury oraz informacji o tanich i darmowych wydarzeniach kulturalnych.

  W ramach programu NCK realizuje dwa projekty:

 • Portal kuIturadostepna.pl to prosta w obsłudze wyszukiwarka darmowych i niedrogich wydarzeń kulturalnych w całej Polsce. Oprócz niej serwis zawiera listę ciekawych miejsc, zabytków i instytucji kultury oraz bazę linków do legalnych zasobów kultury on-line.
 • Projekt „Kultura dostępna w kinach” umożliwia szerokiej publiczności dostęp do nowych i docenianych polskich filmów. Projekcje odbywają się w każdy czwartek o godz. 18:00 w kinach na terenie całej Polski. Cena biletu to 10 zł.
 • Archi-przygody[ | edytuj kod]

  Program zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie pojęcia architektura, a także wprowadzającej w kulturę życia.

  Główne założenia programu skupiają się wokół:

 • sensorycznego nabywania przez dzieci świadomości przestrzeni, w której się poruszają i którą zamieszkują,
 • kształtowania w dzieciach zrozumienia procesu projektowania i realizacji budowli
 • oraz docenienie tradycji architektonicznych.
 • Cele jakie stawia przed sobą nasz program to rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej, promowanie świadomości społecznej, rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, propagowanie twórczego myślenia, nabywanie kompetencji językowych i komunikacyjnych poprzez poszerzanie słownictwa w zakresie dotyczącym architektury.

  Bardzo Młoda Kultura[ | edytuj kod]

  Celem wieloletniego programu realizowanego w ramach Paktu dla Kultury przez Narodowe Centrum Kultury jest budowanie systemowych rozwiązań wzmacniających stymulowanie kreatywności i edukacji kulturowej przez 16 podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – po jednym z każdego województwa. Do ich zadań należy:

 • identyfikacja instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturową w regionie oraz opis zasobów i ograniczeń dla rozwijania praktyk w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej w regionie;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej, wzmacniającej kompetencje edukatorów i nauczycieli oraz rozwijanie systemów i źródeł informacji z których będą mogli korzystać poszukujący wartościowych inicjatyw i aktywności w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej;
 • przygotowywanie otwartych konkursów, poprzez które finansowane będą w ramach województwa przedsięwzięcia edukacyjne realizowane wspólnie przez instytucje i organizacje reprezentujące oświatę i kulturę;
 • tworzenie sieci współpracy pomiędzy osobami zatrudnionymi w instytucjach i organizacjach kulturalnych i oświatowych oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.
 • Każdy z wnioskodawców będzie mógł ubiegać się o dotację w wysokości od 300 do 900 tysięcy złotych na trzyletni okres realizacji programu, a także wsparcie organizacyjne i merytoryczne od powołanego przez NCK zespołu zajmującego się obsługą programu. W ramach programu odbywają się doroczne spotkania wszystkich beneficjentów, w trakcie których dzielą się doświadczeniami i poszukują wspólnie rozwiązań.

  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.