• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Narew - gmina  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Białorusini w Polsce – jedna z dziewięciu ustawowo uznanych mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkująca w większości w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Rolnictwo[ | edytuj kod]
  Pastwisko w Gorędach

  Według danych Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 roku na terenie gminy funkcjonowało 1599 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 15217 ha, w tym użytki rolne stanowiły 86,5% powierzchni. Rolnicy w wieku 65 lat i więcej stanowili 43% ogółu rolników, a osoby poniżej 30 roku życia 4%.

  Gmina Zabłudów – gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie białostockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim.Puszcza Białowieska – kompleks leśny położony na terenie Polski i Białorusi, odznaczający się dużymi walorami przyrodniczymi i historycznymi. W Puszczy Białowieskiej zachowały się ostatnie fragmenty lasu o charakterze pierwotnym. Tutaj mieszka największa populacja wolnego żubra na świecie.

  Wśród użytków rolnych:

 • grunty orne stanowiły 7721 ha
 • pastwiska 1793 ha
 • lasy i grunty leśne 1497 ha
 • sady 13 ha
 • Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 30 czerwca 2004:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Narew w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Narew.png

  Skład narodowościowy[ | edytuj kod]

  Według Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z 1921 roku gmina liczyła 40 miejscowości i zamieszkiwało ją 5707 osób, z czego większość w liczbie 4405 osób zadeklarowała narodowość białoruską (co stanowiło ponad 77% wszystkich mieszkańców gminy). Pozostali podali następujące narodowości: polską (1277 osób; 22% ogółu mieszkańców); żydowską (19 osób) i rosyjską (6 osób).

  Łopuchówka (lub Łapuchówka) – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Narew.Tyniewicze Duże – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Narew. W latach 1975−1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa białostockiego.

  Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku Narew była jedną z pięciu gmin, w których osoby narodowości polskiej stanowiły mniej niż połowę mieszkańców. Narodowość polską zadeklarowało wówczas 49,65% mieszkańców. Narodowość białoruską podało w tym samym czasie 49,23% ludności gminy.

  Gorędy – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Narew. Obowiązki sołtysa pełni Henryk Snarski.Gmina Bielsk Podlaski (1952-54 gmina Dobromil) – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie bielskim. W latach 1919-1998 gmina położona była w województwie białostockim.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Koweła – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Narew. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa białostockiego.
  Rolnik – osoba pracująca na roli, uprawiająca swoją bądź cudzą ziemię rolną. Często specjalista w zakresie rolnictwa.
  Powiat bielski - powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Bielsk Podlaski.
  Rosjanie (ros. русские / russkije) – naród wschodniosłowiański, zamieszkujący głównie Rosję oraz inne kraje byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim: Ukrainę, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan, Łotwę, Kirgistan, Estonię, Litwę, Mołdawię i Naddniestrze oraz Turkmenistan. Znaczące diaspory znajdują się w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Niemczech.
  Parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi – parafia prawosławna w dekanacie Narew diecezji warszawsko-bielskiej.
  Gmina Hajnówka (biał. гмiна Гайнаўка, hmina Hajnaŭka; w 1954 gmina Nowoberezowo ) - gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim. W 2010 roku w gminie wprowadzono język białoruski jako język pomocniczy. Siedziba gminy to Hajnówka.
  Województwo białostockie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975–1998, położone w północno-wschodniej Polsce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.028 sek.