• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nagroda im. Oskara Kolberga  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Łuków – miasto w środkowowschodniej Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim; siedziba starostwa. Węzeł drogowy ze stacją węzłową. Przemysł obuwniczy, mięsny, spożywczy. Lokalny ośrodek usługowy rolnictwa. Największym ośrodek miejski między Lublinem, Siedlcami, Puławami a Białą Podlaską.Sierakowice (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Serakòjce) – duża wieś w północnej Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Sierakowice, położona na Pojezierzu Kaszubskim, na zachodnim obrzeżu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, na Kaszubach.

  Nagroda im. Oskara Kolberga – nagroda przyznawana w Polsce od 1974 roku za szczególne zasługi i działania na rzecz kultury ludowej. Nazwa powstała na cześć polskiego etnografa Oskara Kolberga. Ma rangę najważniejszego ogólnopolskiego wyróżnienia za całokształt dokonań w dziedzinie kultury ludowej, za osiągnięcia twórcze, artystyczne, naukowe oraz działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną.

  Obrzęd to zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności. Obrzędy dzielimy na religijne i świeckie.Etnografia – dyscyplina naukowa zajmująca się całościowym opisem i analizą kultur ludowych różnych społeczności i grup etnicznych. Jej zakres obejmuje teorię kultury ludowej jak i badanie poszczególnych jej dziedzin i wytworów materialnych. W zależności od tradycji naukowej, pod pojęciem etnografia rozumie się wszystkie nauki etnologiczne, bądź też jedną z tych nauk.

  Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach:

  1. dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego;
  2. dla twórców reprezentujących literaturę ludową;
  3. dla kapel ludowych;
  4. dla zespołów folklorystycznych;
  5. dla badaczy, naukowców, popularyzatorów i animatorów.

  Historia[ | edytuj kod]

  Nagrodę zaczęto przyznawać w latach 70. z inicjatywy miesięcznika społeczno-kulturalnego „Barwy”. W latach 1986–2001 wręczało Mazowieckie Towarzystwo Kultury w Warszawie. Od 2002 roku prezentacja nagrodzonych twórców odbywała się w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. W latach 2010–2014 organizatorem było Narodowe Centrum Kultury, a od 2015 zajmuje się tym Instytut Muzyki i Tańca.

  Małopolskie Centrum Kultury Sokół – samorządowa instytucja kultury województwa małopolskiego z siedzibą w Nowym Sączu, realizująca zadania z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, kształtowania kompetencji kulturowej oraz inspiracji aktywnych form uczestnictwa w kulturze. Bielanka – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Raba Wyżna. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

  Współorganizatorami uroczystości wręczenia Nagród są Muzeum Wsi Radomskiej, Fundacja „Cepelia” oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych a fundatorami: Polskie Radio, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja „Cepelia” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

  W 2014 roku uruchomiono stronę internetową poświęconą nagrodzie, zawierającą informacje o jej patronie, misji, historii i organizatorach oraz biogramy laureatów uzupełniane o fotografie, filmy i nagrania dźwiękowe. Stronę prowadzi Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

  Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle – muzeum położone w Wiśle, stanowiące oddział Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Kutno – miasto i gmina w centralnej części Polski, w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim nad rzeką Ochnią (dopływem Bzury). Siedziba władz powiatu kutnowskiego oraz władz wiejskiej gminy Kutno. Powstało na przełomie XIII i XIV wieku, prawa miejskie do 1432 i ponownie po 1766.
  Poronin – wieś podhalańska w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Poronin, położona 7 km od Zakopanego. Przez miejscowość przechodzi łącząca Kraków z Zakopanem droga krajowa nr 47, będąca częścią zakopianki.
  Dom Tańca – miejsca spotkań młodzieży, gdzie można tańczyć, grać i śpiewać muzykę ludową danego regionu. Cechy charakterystyczne to:
  Istebna – wieś gminna w powiecie cieszyńskim w województwie śląskim, siedziba gminy Istebna. Wieś leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego. Powierzchnia sołectwa wynosi 4741 ha, a liczba ludności 5078 (mężczyźni: 2497, kobiety: 2581), co daje gęstość zaludnienia równą 107,1 os./km².
  Dialektologia - dział lingwistyki zajmujący się badaniem, genezą i systematyką dialektów w obrębie jakiegoś języka lub języków.
  Antoni Malczak (ur. 17 czerwca 1948 w Kamionce Wielkiej) – muzyk, pedagog. Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (ówczesnego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury) od 1980 roku. Organizator i inicjator wielu przedsięwzięć o wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym, m.in. ogólnopolskiej konferencji poświęconej ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego - Kongresu Kultury Regionów, Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór, Międzynarodowego Festiwalu i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari. Wyróżniony m.in. Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2008) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2013).
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.796 sek.