• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nadroparyna  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Siarczan protaminy – wielkocząsteczkowa sól zasadowego białka protaminy i kwasu siarkowego stosowana do neutralizacji heparyny niefrakcjonowanej. Stosowany jest w postaci 1% roztworu (10 mg/ml) w proporcji 1–1,5 mg na każde 100 jednostek heparyny.Aminotransferazy, transaminazy – grupa dwóch organicznych związków chemiczych: aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i aminotransferazy alaninowej (AlAT). Są one enzymami uczestniczącymi w metabolizmie aminokwasów u zwierząt. Katalizują transaminację grup α-aminowych z α-aminokwasów na α-ketokwasy (α-ketoglutaran):

  Nadroparyna (łac. nadroparinum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, drobnocząsteczkowa pochodna heparyny, lek przeciwzakrzepowy, stosowana w profilaktyce i leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i niestabilnej dławicy piersiowej.

  Budowa i mechanizm działania[ | edytuj kod]

  Nadroparyna jest heparyną drobnocząsteczkową otrzymywaną przez depolimeryzację standardowej heparyny. Jest mieszaniną glikozaminoglikanów o średniej masie cząsteczkowej 4300 daltonów (masa 75–95% cząsteczek znajduje się w przedziale 2000–8000 Da). Aktywność przeciwkrzepliwa nadropadryny skierowana jest w głównej mierze przeciwko czynnikowi Xa, a w mniejszym stopniu przeciwko czynnikowi IIa. Odtrutką na nadroparynę jest siarczan protaminy oraz chlorowodorek protaminy

  Depolimeryzacja - reakcja chemiczna rozpadu polimeru (związku wielkocząsteczkowego) na monomery, zachodząca tak samo jak reakcja polimeryzacji, tyle że w przeciwną stronę.Zawał mięśnia sercowego (łac. infarctus myocardii), nazywany też zawałem serca i atakiem serca – martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem na skutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do obszaru serca.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Jednostka masy atomowej, dalton, zwyczajowo atomowa jednostka masy, potocznie unit; symbol u (od ang. unit, jednostka) lub Da – będąca jednostką masy stała fizyczna w przybliżeniu równa masie atomu wodoru, ale ze względów praktycznych zdefiniowana jako 1/12 masy atomu węgla C.
  Glikozaminoglikany (GAG) - grupa związków chemicznych - polisacharydy, które są zbudowane z powtarzających się jednostek dwucukrowych, z których jedna reszta to zawsze aminocukier, a druga to kwas uronowy. Niemal wszystkie GAG zawierają dodatkowo grupę siarczanową. W połączeniu z białkami tworzą proteoglikany.
  Zatorowość płucna (łac. embolia arteriae pulmonalis, ang. pulmonary embolism) – choroba wywołana przez zator lub zatory zamykające światła naczyń w krążeniu mniejszym.
  Osocze krwi, plazma – zasadniczy (główny), płynny składnik krwi, w którym są zawieszone elementy morfotyczne (komórkowe). Stanowi ok. 55% objętości krwi. Uzyskuje się je przez wirowanie próbki krwi. Osocze po skrzepnięciu i rozpuszczeniu skrzepu nazywamy surowicą krwi.
  Odtrutka (antidotum) – substancja, która ma zdolność neutralizacji lub zmniejszenia toksyczności trucizny. Jej działanie najczęściej polega na tworzeniu z trucizną niewchłanialnego lub mniej toksycznego związku chemicznego. Wyróżnia się odtrutki swoiste (skierowane przeciw konkretnej truciźnie) i nieswoiste (ogólne, np. mleko czy węgiel aktywny przy zatruciach doustnych).
  Zespół QRS – w terminologii medycznej określenie fragmentu zapisu elektrokardiograficznego. Mianem tym określa się największy zespół załamków EKG. Opisuje depolaryzację (pobudzenie) mięśni komór serca i składa się z jednego lub kilku załamków określanych kolejno jako Q, R i S, w zależności od miejsca wystąpienia i kierunku wychylenia.
  Czynnik X, znany również pod nazwą czynnika Stuarta–Prower, jest enzymem (EC 3.4.21.6) kaskady krzepnięcia. Jest to endopeptydaza serynowa (grupa proteaz S1, klan PA). Syntetyzowany jest w wątrobie, a do jego syntezy potrzebna jest witamina K.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.895 sek.