NOTAM

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

NOTAM (z ang. Notice To AirMen) – wydawana na żądanie zwięzła depesza rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierająca informacje o ustanowieniach, stanie lub zmianach urządzeń lotniczych; służb, procedur, a także o utrudnieniach i niebezpieczeństwie, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi. Treść depeszy NOTAM powinna być zrozumiała bez potrzeby odwoływania się do innego dokumentu. NOTAM należy sporządzać i rozsyłać bezzwłocznie, każdorazowo gdy podane w nim informacje: mają charakter krótkotrwały; dotyczą zmian o szczególnym znaczeniu operacyjnym wprowadzanych na stałe; opisują czasowe zmiany o charakterze długotrwałym, które można opublikować w formie krótkiej informacji bez dużej ilości tekstu i grafiki. W Polsce wymianą depesz NOTAM zajmuje się Służba Informacji Lotniczej, która jest specjalnym organem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF) znajduje się w Warszawie w siedzibie PAŻP posiada adres AFS: EPWWYNYX.

Telekomunikacja – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją wszelkiego rodzaju informacji na odległość. Obejmuje również sposoby przetwarzania tych informacji, kodowanie, sprzęt telekomunikacyjny, teorie propagacji, sieci telekomunikacyjne i wiele innych zagadnień. Obecnie telekomunikacja w coraz większym stopniu zależy od rozwiązań informatycznych i zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie w sieciach komputerowych. Wykonywana jest przy użyciu środków łączności.Służba Informacji Powietrznej (Flight Information Service) – ma za zadanie zapewnienie załogom statków powietrznych wszelkich potrzebnych informacji dla bezpiecznego wykonania operacji lotniczej. Do tego celu wykorzystywana jest dwukierunkowa łączność radiowa, a w określonych przypadkach zobrazowanie radarowe. W polskiej przestrzeni powietrznej służbę informacji powietrznej zapewniają:

NOTAM wydawany jest w sześciu przypadkach:

 • remonty, prace budowlane związane z utrzymaniem lotniska.
 • uszkodzenia dróg i płyt w polu ruchu naziemnego.
 • tymczasowe zagrożenia, np.: ptaki, dźwigi, rozlane paliwo, wypadek.
 • awaria urządzeń, np.: oświetlenia, pojazdów, maszyn.
 • zmiany w procedurach, np.: zamknięcie dróg lub całej części lotniska.
 • W praktyce NOTAM nie wydaje się w dwóch przypadkach:

  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.Tele-gram (gr. tele = "daleko" + grámma – "litera, pismo") – tekst przesłany początkowo przez telegraf, później przez dalekopis obecnie przez telefon, faks, e-mail lub SMS. Usługę wysyłania telegramów świadczy urząd pocztowy. Kiedyś telegram był przesyłany w postaci teleksu za pomocą dalekopisu. W urzędach pocztowych nieposiadających dalekopisu, telegram był przekazywany do urzędu nadrzędnego telefonicznie.
 • odśnieżanie, oczyszczanie, drobne prace konserwacyjne
 • usterki, awarie, przeszkody, które nie mają wpływu na bezpieczeństwo.
 • Podział[ | edytuj kod]

  Depesze NOTAM dzielą się na typy i serie.

  Podział na serie[ | edytuj kod]

 • NOTAM serii A – publikowane w języku angielskim, zawierają informacje o lotniskach: EPGD, EPKK, EPPO, EPWA, EPWR – przeznaczona do przekazywania informacji przydatnych dla średnio i dalekodystansowych lotów międzynarodowych.
 • NOTAM serii B – publikowane w języku angielskim, zawierają informacje o wszystkich pozostałych lotniskach nie publikowanych serią A oraz E. W serii B wydawane są również informacje na temat lotnisk wojskowych opublikowanych w MIL AIP Polska – przeznaczona do przekazywania informacji o wszystkich lotniskach, heliportach i procedurach dostępnych dla lotów międzynarodowych.
 • NOTAM serii C – publikowane w języku angielskim i zawierają informacje trasowe z wyłączeniem trasowych ostrzeżeń nawigacyjnych oraz trasowych przeszkód publikowanych serią D – przeznaczona do przekazywania informacji o lotach innych niż międzynarodowe.
 • NOTAM serii D – publikowane w języku angielskim i zawierają następujące informacje: – trasowe ostrzeżenia nawigacyjne włącznie z informacjami ograniczeniach przestrzeni powietrznej – informacje o przeszkodach trasowych.
 • NOTAM serii E – publikowane w języku angielskim, zawierają informacje o lotniskach: EPBY, EPKT, EPLB, EPLL, EPMO, EPRA, EPRZ, EPSC, EPSY, EPZG.
 • NOTAM serii F – zawierają informacje o lotniskach wojskowych, m.in.: EPCE; EPDA; EPIR.
 • NOTAM serii G – zawierają informacje o lotniskach opublikowanych tylko w AIP VFR Polska.
 • NOTAM serii J – odpowiednik serii G w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria G.
 • NOTAM serii K – odpowiednik serii F w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria F.
 • NOTAM serii M – odpowiednik serii C w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria C.
 • NOTAM serii N – odpowiednik serii D w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria D.
 • NOTAM serii P – odpowiednik serii A w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria A.
 • NOTAM serii R – odpowiednik serii B w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria B.
 • NOTAM serii S – SNOWTAM – specjalnego typu NOTAM, sporządzane zgodnie z formularzem SNOWTAM, dotyczące obecności lub usunięcia niebezpiecznych warunków spowodowanych śniegiem, błotem lub lodem na nawierzchniach lotniskowych, albo stojącą wodą związaną z tymi warunkami. Rozsyłane są do zainteresowanych odbiorców i wydawane wyłącznie w języku angielskim – przeznaczona do przekazywania informacji o śniegu, lodzie, błocie pośniegowym i wodzie zalegającej na nawierzchni lotniska lub heliportu.
 • NOTAM serii U – odpowiednik serii E w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria E.
 • SNOWTAM jest to NOTAM oddzielnej serii zawiadamiający, przy użyciu specjalnego formularza, o zaistnieniu lub usunięciu warunków niebezpiecznych w obrębie pola naziemnego ruchu lotniczego, spowodowanych przez śnieg, lód, topniejący śnieg lub związaną ze śniegiem stojącą wodę.

  ASHTAM jest to NOTAM informujący o stanie aktywności wulkanu, gdy zmiana jego aktywności ma lub będzie miała znaczenie operacyjne. Informacja ta jest podawana za pomocą kodu barw określającego poziom alarmu wulkanicznego.

  BIRDTAM jest to NOTAM informujący załogę statku powietrznego o aktywności ptaków w rejonie lotniska i na trasie przelotu podział ten nie jest przestrzegany.

  UWAGA!

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama