• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Muzeum w Brodnicy

  Przeczytaj także...
  Żmijewko – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Zbiczno, na wschód od jeziora Wysokie Brodno.Słoszewy – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Bobrowo. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Wymokłe.
  Militaria – wszelkiego rodzaju historyczne i kolekcjonerskie przedmioty związane z wojskiem i w niewielkim zakresie z dziedziną niewojskową (np. broń myśliwska).

  Muzeum w Brodnicy – muzeum z siedzibą w Brodnicy. Placówka jest miejską jednostką organizacyjną.

  Muzeum powstało w 1973 roku jako Muzeum Regionalne w Brodnicy. Od 1989 roku placówka używa nazwy Muzeum w Brodnicy. Jej główna siedziba mieści się w barokowym spichlerzu z XVII wieku. Ponadto ekspozycje znajdują się w następujących obiektach:

 • podziemiach krzyżackiego zamku z XIV wieku (ul. Zamkowa 1),
 • Bramie Chełmińskiej (ul. Mały Rynek 4).
 • W muzeum prezentowane są następujące wystawy stałe:

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Jabłonowo Pomorskie (niem. Jablonowo) – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Jabłonowo Pomorskie. Położone na Pojezierzu Chełmińskim, nad rzeką Lutryną, przy drodze wojewódzkiej 543. W Jabłonowie krzyżują się linie kolejowe nr 208 i 353. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. toruńskiego.
 • archeologiczna pt. „Życie codzienne mezolitycznych myśliwych z Mszana sprzed 10.000 lat”, ukazująca efekty wykopalisk prowadzonych w rejonie wsi Mszano, związanych z kulturą myśliwską środkowej epoki kamienia (Spichlerz),
 • archeologiczna pt. „Region brodnicki w średniowieczu”, zawierająca eksponaty związane z historią ziemi brodnickiej w średniowieczu (do przełomu XV i XVI wieku. Pochodzą one głównie z wykopalisk prowadzonych na terenie Brodnicy oraz Żmijewka, Szczuki, Osieka, Lembarga, Grążąw, Słoszew, Bachotka, Radoszek oraz Jabłonowa Pomorskiego. W ramach ekspozycji prezentowane są przedmioty codziennego użytku, narzędzia rzemieślnicze, militaria (groty kusz, miecze) oraz makiety grodzisk (piwnice zamkowe).
 • „Rzeźby i detale architektoniczne z kaplicy zamkowej w Brodnicy”, w ramach której zgromadzono relikty nieistniejącego zamkowego oratorium
 • Muzeum jest obiektem całorocznym, czynnym z wyjątkiem poniedziałków (poza sezonem). Wstęp jest płatny.

  Rzemiosło – zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wykonywania danej działalności gospodarczej we własnym imieniu i na swój rachunek, przy zatrudnieniu niewielkiej liczby pracowników, których praca ma na celu wspieranie działalności rzemieślnika. O tym, czy dana działalność jest rzemiosłem decydują jej właściwości,charakter, niewielka skala i rozmiar oraz brak cechy uciążliwości środowiskowej oraz społecznej typowej dla działalności przemysłowej lub też produkcyjnej w znacznym rozmiarze. Jako przykład rzemiosła można podać artystyczny wyrób cegieł prowadzony w niewielkim rozmiarze, a jako działalność przemysłową- produkcję materiałów budowlanych w specjalnie przeznaczonych do tego urządzeniach prowadzona w znacznych rozmiarach w sposób zorganizowany i ciągły.Barok (z por. barocco – "perła o nieregularnym kształcie" lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób") – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku. Uznany za oficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy "sztuka kontrreformacyjna". W odróżnieniu od humanizmu antropocentrycznego doby renesansu, barok reprezentował humanizm teocentryczny. W znaczeniu węższym, barok to jeden z nurtów literackich XVII wieku, koegzystujący z klasycyzmem i manieryzmem; od niego XX-wieczni literaturoznawcy wyprowadzili jednak nazwę dla całej epoki.

  Galeria[ | edytuj kod]

 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Muzeum w Brodnicy (pol.). [dostęp 2014-06-04].
 • Warto wiedzieć że... beta

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Lembarg – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Jabłonowo Pomorskie.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Brama Chełmińska w Brodnicy, także Brama Kamienna – zachowana brama miejska Brodnicy z 1 poł. XIV wieku, obecnie siedziba Muzeum Regionalnego w Brodnicy.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.805 sek.