Mutacja genomowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mutacje genomowe, mutacje chromosomowe liczbowe polegają na:

Aneuploidia (z gr. α̉- (a-) lub (an-) - zaprzeczenie, brak, bez (czegoś) + gr. ευ̉- (eu-) - „dobry, prawidłowy, prawdziwy” + gr. -πλοος (-ploos)- -krotny, wielokrotny, mnogi, złożony” + gr. εΐδος (eidos) - „podobny do”) – określenie oznaczające zaburzenie ilości materiału genetycznego (DNA) znajdującego się w jądrze komórkowym (ploidia). Aneuploidia jest jednym z kilku zaburzeń ilości materiału genetycznego i oznacza, że jego ilość w komórkach nie jest wielokrotnością zawartości DNA w jednym garniturze chromosomów typowym dla danego osobnika lub gatunku (euploidia), ale ma wartość pośrednią.W genetyce autopoliploidia to mutacja genomowa, rodzaj euploidii, polegająca na zaburzeniu ilości znajdujących się w jądrze komórkowym całych genomów pochodzących od organizmów tego samego gatunku. Autopoliploidia roślin skutkuje często korzystnymi zmianami fenotypowymi i bywa wywoływana umyślnie przez hodowców. Autopoliploidia zwierząt zwykle prowadzi do pogorszenia fenotypu, często jest letalna.
 • utracie lub występowaniu dodatkowych pojedynczych chromosomów — wskutek zaburzeń rozdziału chromosomów w mitozie bądź mejozie
 • zwielokrotnieniu całego genomu — w wyniku zniesienia rozdziału wszystkich chromosomów (poliploidalność)
 • Zwiększona częstość mutacji, niestabilność genomu, związana jest z powstawaniem nowotworów i innych chorób u człowieka.

  Mitoza – proces podziału pośredniego jądra komórkowego, któremu towarzyszy precyzyjne rozdzielenie chromosomów do dwóch komórek potomnych. W jego wyniku powstają komórki, które dysponują materiałem genetycznie identycznym z komórką macierzystą. Jest to najważniejsza z różnic między mitozą a mejozą. Mitoza zachodzi w komórkach somatycznych zwierząt oraz w komórkach somatycznych i generatywnych roślin.Poliploidalność - występuje, gdy dany organizm ma więcej niż dwa kompletne zestawy chromosomów. Organizm taki nazywa się poliploidalnym, poliploidem lub polieuploidem. Takie zwiększenie ilości zestawów chromosomów dzieje się w trakcie tworzenia gamet, gdy po podziale chromosomów nie nastąpi podział komórki.

  Istnieją również zmiany dziedziczne dotyczące liczby chromosomów. Można je podzielić na trzy rodzaje:

 • aneuploidia - zwiększenie lub zmniejszenie liczby chromosomów
 • euploidia
 • monoploidia
 • diploidia
 • poliploidia
 • autopoliploidia - zwiększenie liczby chromosomów o cały genom tego samego gatunku
 • allopoliploidia - zwiększenie liczby chromosomów o cały genom należących do dwóch różnych gatunków
 • amfiploidia
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Mutacja
 • Mutacja genowa
 • Mutacja chromosomowa.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Magdalena Kaliszewska: Choroby mitochondrialne wynikające z niestabilności mitochondrialnego DNA (pol.). Repozytorium UW, 2015-11-03. [dostęp 2017-04-23].
  Mutacja (łac. mutatio – zmiana) – nagłe, skokowe zmiany materiału genetycznego, możliwe jest ich dziedziczenie. Podczas poziomego transferu genów, zakażenia wirusem, crossing-over czy modyfikacji genomu inżynierią genetyczną również dochodzi do zmiany materiału genetycznego, jednak przeważnie nie uznaje się ich za mutacje.Mutacja genowa to zmiana dziedziczna zachodząca w genie, na poziomie kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), gdzie następuje zamiana sekwencji zasad nukleinowych, w wyniku której powstaje nowy allel.
  Warto wiedzieć że... beta

  Mejoza, skrót: R! (R – od redukcji) – proces podziału redukcyjnego jądra komórkowego, z którego powstają 4 jądra o połowie chromosomów (po jednym z każdej pary) komórki macierzystej. Podziałowi mejotycznemu ulegają komórki generatywne zwierząt oraz niektóre komórki somatyczne roślin (komórki macierzyste zarodników). W przypadku królestwa protista wyróżnia się 2 rodzaje mejozy: mejozę pregamiczną (poprzedzającą powstanie gamet) oraz mejozę postgamiczną (następującą po powstaniu gamet). Podczas mejozy zachodzą dwa sprzężone ze sobą podziały:

  Reklama