• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mur ciosowy

  Przeczytaj także...
  Mur – pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp. Mur może być zbudowany z prefabrykatów połączonych zaprawą budowlaną (np. kamienie, cegły, bloczki betonowe itp. połączone zaprawą wapienną, cementową lub inną podobną) lub też może być wykonany z materiału jednorodnego, np. odlany z betonu lub ulepiony z gliny. Szczególną postacią muru ze wzmocnieniami konstrukcyjnymi jest mur pruski.Cios – blok z kamienia najczęściej w kształcie prostopadłościanu. Ma przynajmniej jedną powierzchnię obrobioną w sposób dekoracyjny i przeznaczoną do eksponowania na powierzchni lica budowli. Stosowany był do wznoszenia monumentalnych budynków już w starożytności (Egipt, Grecja, Rzym), w budownictwie romańskim i gotyckim, później w budynkach reprezentacyjnych (najczęściej neoromańskich) oraz przy budowie silnie obciążonych elementów, jak fundamenty, filary mostów i wiaduktów.

  Mur ciosowy - mur z ciosów (prostopadłościennych bloków kamiennych) różnej wielkości, układanych warstwami. Bloki były dopasowywane i przycinane na bieżąco, w trakcie wznoszenia muru, dając nieregularny przebieg bocznych spoin.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.002 sek.