Multimedia Home Platform

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Domowa platforma multimedialna (ang. Multimedia Home Platform, skrót MHP) – usługa dodana oferowana w sieciach cyfrowych.

Telewizja interaktywna – połączenie zaawansowanych metod przekazu łączących telewizję i sieć Internet w celu zaangażowania odbiorcy w transmitowane treści.Telewizor, odbiornik telewizyjny (skrót: TV – ang. television, od gr. tele - daleko oraz łac. visio - obraz widziany) — urządzenie elektroniczne przeznaczone do zdalnego odbioru ruchomego obrazu, który jest nadawany przez telewizję i składa się z wyświetlanych jeden po drugim nieruchomych obrazów, z częstotliwością 25 lub 30 obrazów na sekundę lub inną. Pojedynczy obraz (nazywany też "klatką" – dla częstotliwości 25 wynosi 50, natomiast dla 30 wynosi 60 klatek) podzielony jest z kolei na linie poziome i pionowe. Typowe wartości linii to 1080, 720, 625 lub 525 linii.

Otwarty standard oprogramowania w telewizji cyfrowej zdefiniowany przez konsorcjum DVB. Umożliwia uruchomienie aplikacji pisanych przez niezależnych dostawców na różnych urządzeniach do odbioru telewizji cyfrowej. MHP umożliwia użytkownikowi korzystanie z aplikacji nadawanych razem z programem telewizyjnym w trakcie oglądania telewizji.

Telewizja cyfrowa – metoda transmisji sygnału telewizyjnego w postaci sygnału cyfrowego do odbiorników indywidualnych, np. odbiorników satelitarnych. Dzięki cyfrowej kompresji obrazu i dźwięku (w systemie MPEG-2 oraz MPEG-4) umożliwia przesłanie od 4 do 16 razy więcej programów telewizyjnych, niż w przypadku telewizji analogowej przy wykorzystaniu podobnego pasma. Pierwszy telewizor cyfrowy na świecie zaprezentowano w 1981 roku w Niemczech.HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.

MHP 1.0.X definiuje rozszerzalne środowisko wykonawcze dla cyfrowej telewizji interaktywnej, niezależne od wykorzystywanego sprzętu, systemu, dostawcy. Środowisko to jest oparte na maszynie wirtualnej Javy i ogólne API, pozwalając na dostęp do typowych możliwości i zasobów terminalu iTV. W szczególności API umożliwia:

Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) – sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych.DVB (ang. Digital Video Broadcasting) – jest zbiorem powszechnie akceptowalnych standardów dla telewizji cyfrowej. Standardy DVB są zarządzane przez międzynarodowe konsorcjum składające się z ponad 270 członków i publikowane przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ang. European Telecommunications Standards Institute, ETSI), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (fr.: Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, CENELEC) oraz Europejską Unię Nadawców (ang. European Broadcasting Union, EBU).
 • sterowanie odbiornikiem telewizyjnym,
 • przełączanie kanałów,
 • skalowanie obrazu wideo,
 • dostęp do bazy danych programów wraz z ich opisem i czasem nadawania,
 • dostęp do sieci internet,
 • wyświetlanie na ekranie tekstu i grafiki,
 • interakcje z użytkownikiem
 • Oparte na Javie aplikacje MHP nadawane są w postaci skompilowanego kodu.

  Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r. jako potomek języka DSSSL przeznaczony do używania w połączeniu z SGML-em. Pierwszy szkic CSS zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie.ECMAScript – ustandaryzowany przez ECMA obiektowy skryptowy języka programowania, którego najbardziej znane implementacje to JavaScript, JScript i ActionScript. Specyfikacja ta oznaczona jest jako ECMA-262 i ISO/IEC 16262.

  Oprócz aplikacji DVB-J (Xletów), specyfikacja MHP definiuje również aplikacje DVB-HTML umożliwiające dostęp do takich technologii jak HTML, XHTML, CSS, DOM 2.0, ECMAScript.

  MHP zostało definiowane jako norma Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych ETSI TS 102 812 Digital Video Broadcasting (DVB); Multimedia Home Platform (MHP) Specification 1.1.1.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona główna MHP z oficjalnymi standardami dla telewizji interaktywnej
 • Podręczniki MHP
 • Projekt DVB
 • Dostęp do dokumentów ETSI
 • Terminal (ang. terminal – końcówka) to urządzenie pozwalające człowiekowi na pracę z komputerem lub systemem komputerowym. Terminal musi posiadać urządzenie wejściowe do wprowadzania instrukcji oraz urządzenie wyjściowe do przekazywania informacji operatorowi. Terminal jest stacją sieci komputerowej lub w systemie (np. w Internecie), służącą do wprowadzania lub odczytywania danych.Obiektowy model dokumentu (Document Object Model, DOM) – sposób reprezentacji złożonych dokumentów XML i HTML w postaci modelu obiektowego. Model ten jest niezależny od platformy i języka programowania.
  Warto wiedzieć że... beta

  Usługa dodana (ang. value-added service, skrót VAS) – usługa oferowana w sieciach telekomunikacyjnych, kontrolująca usługi podstawowe (oparta jest wtedy na platformie sieci inteligentnych, np. serwis Pre Paid) lub wykorzystująca je do dostarczenia dodatkowych treści i możliwości nie uwzględnionych w specyfikacji standardu danego rodzaju sieci (np. możliwość wysłania informacji multimedialnej w formie MMS, Video On Demand, lub możliwość otrzymywania najnowszych informacji sportowych za pomocą SMS).
  Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.
  Definicja intuicyjna: Java (wym. „dżawa”) to język programowania. Programy napisane w Javie można uruchamiać na wielu urządzeniach, takich jak telefony komórkowe lub komputery oraz pod różnymi systemami operacyjnymi, przy użyciu Wirtualnej maszyny Javy, która musi być w danym środowisku zainstalowana.
  Program telewizyjny – telewizyjna produkcja audiowizualna, podstawowa jednostka ramówek stacji telewizyjnych, która charakteryzuje się określonym gatunkiem telewizyjnym.
  Xlet - jest to pojęcie podobne do apletu i przyjmuje się je jako format aplikacji Java dla MHP i cyfrowy standard TV. Jak w apletach, interfejs Xlet-u pozwala zewnętrznemu źródłu (menedżer aplikacji w przypadku cyfrowego odbiornika TV) rozpocząć i zatrzymać aplikację, jak również kontrolować ją w trakcie działania.

  Reklama