• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mozilla Application Suite  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Pakiet programów – zbiór programów komputerowych, zazwyczaj aplikacji i oprogramowania związanego funkcjonalnością, często mają więcej lub mniej wspólnego interfejsu użytkownika i zdolność by sprawnie wymieniać dane między sobą.Mac OS – system operacyjny komputerów Macintosh. Od wydania wersji 10.0 (OS X), starsze wersje znane są jako Mac OS Classic.

  Mozilla Application Suitepakiet programów składający się m.in. z przeglądarki internetowej, klienta poczty, czytnika grup dyskusyjnych, klienta IRC oraz edytora stron HTML.

  Jest to wolna i darmowa przeglądarka internetowa, obsługująca standardy internetowe, między innymi HTML, XHTML, DOM, XML, zatem wyświetla poprawnie każdą stronę zgodną ze standardami organizacji W3C.

  Aktualna wersja stabilna nosi numer 1.7.13 i jest to ostatnia wersja. Pakiet nie jest już wspierany, więc nawet błędy bezpieczeństwa nie będą naprawiane. Użytkownikom Mozilli Application Suite zaleca się przejście na bezpośredniego następcę – SeaMonkey, bądź na Firefoksa.

  XUL (wym. "zul", ang. XML-based User-interface Language) jest językiem zgodnym z XML używanym do opisu interfejsu WEB oraz GUI, wykorzystywanym między innymi w programach Mozilla Suite, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Nvu itp.K-Meleon - przeglądarka internetowa oparta na stosowanym w przeglądarce Mozilla Firefox silniku Gecko. Celem projektu jest stworzenie szybkiej i natywnej przeglądarki dla systemu Microsoft Windows, podobnej do Galeona i Epiphany pod GNU/Linuksem czy Camino pod Mac OS X.

  Historia[ | edytuj kod]

  Mozilla zaczęła powstawać na bazie uwolnionego kodu źródłowego przeglądarki Netscape Navigator w 1998 roku, wcześniej była to nazwa kodowa Netscape Navigatora (fonetyczna kontaminacja z ang. Mosaic killer).

  Portal internetowy – internetowy serwis informacyjny poszerzony o różnorodne funkcje internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego. W intencji twórców, ma to zachęcać użytkowników do ustawienia adresu portalu jako strony startowej w przeglądarce WWW i traktowania go jako bramy do Internetu.FAQ (ang. Frequently Asked Questions) – zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi na nie, mające na celu udzielenie danemu użytkownikowi serwisu internetowego pomocy bez konieczności angażowania do tego jakichkolwiek osób.

  Przeglądarka była rozwijana do 10 marca 2005 roku przez Mozilla Foundation. Wtedy fundacja ogłosiła, że skoncentruje się całkowicie na rozwoju przeglądarki Firefox i klienta poczty Mozilla Thunderbird, pomogła jednak powołać do życia SeaMonkey Council, która kontynuuje rozwój przeglądarki pod nazwą SeaMonkey (wcześniej była to wewnętrzna nazwa kodowa Mozilli Application Suite).

  Mosaic – jedna z pierwszych, działających w trybie graficznym przeglądarek internetowych, zapewniających dostęp do sieci WWW. World Wide Web [ˌwɜ:ldˌwaɪdˈwɛb] (sieć ogólnoświatowa, światowa rozległa sieć komputerowa), w skrócie WWW lub Web – hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. WWW jest usługą internetową, która ze względu na zdobytą popularność bywa błędnie utożsamiana z całym Internetem, szczególnie przez początkujących użytkowników.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  XHTML (ang. Extensible HyperText Markup Language, rozszerzalny język znaczników hipertekstowych) – język służący do tworzenia stron WWW ogólnego przeznaczenia. Specyfikacje XHTML przygotowuje organizacja W3C.
  Skórka (ang. skin) – zestaw ustawień graficznego interfejsu użytkownika umożliwiający znaczącą zmianę wyglądu i zachowania programu.
  Multimedia (łac. multum + medium) – media, stanowiące połączenie kilku różnych form przekazu informacji (np. tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki. Termin „multimedia” ma również zastosowanie w mediach elektronicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania treści multimedialnych. Multimedia posiadają cechy tradycyjnych technik mieszanych i sztuk pięknych, jednak mają szerszy zakres. Termin bogate media jest synonimem terminu multimedia interaktywne.
  ChatZilla – klient IRC dla przeglądarek bazujących na Mozilli, jak np. Mozilla Firefox, napisany w językach XUL i JavaScript.
  XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.
  Wyskakujące okno (ang. pop-up) – jedna z funkcji stron WWW powodująca automatycznie uruchamianie nowego okienka (karty) z określoną treścią w przeglądarce internetowej. W owym okienku (karcie) może znaleźć się dodatkowe menu nawigacyjne, krótki tekst pomocy, wyjaśnienie terminu, powiększony obrazek, najczęściej jednak technika ta jest wykorzystywana do reklamy internetowej.
  XPCOM (ang. Cross Platform Component Object Model) jest prostym, międzyplatformowym modelem komponentów podobnym do CORBA lub COM firmy Microsoft. Ma wiele powiązanych języków i opisy IDL, tak więc programy mogą połączyć swoje funkcje do architektury i połączyć je z innymi komponentami.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.555 sek.