Motopompa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Motopompy podczas pracy

Motopompapompa wirowa tworząca z napędzającym ją silnikiem spalinowym zespół dostosowany do przenoszenia bądź do umieszczania na stałe na przyczepie pożarniczej lub samochodzie pożarniczym.

Manometr – przyrząd do pomiaru ciśnienia względem ciśnienia otoczenia (to go odróżnia od barometru), zazwyczaj ciśnienia atmosferycznego. Określenie jest też używane w szerszym zakresie jako każdy przyrząd do pomiaru ciśnienia (ciśnieniomierz). Dozownik, dawkownik, dozator - urządzenie wydzielające w zadanych porcjach (dozach) materiał lub czynnik. Porcja może być odmierzana objętościowo, wagowo lub czasem trwania.

Motopompy o mniejszych wydajnościach (np. M-400) mają zwykle silniki jednocylindrowe chłodzone powietrzem, większe (np. M-800) silniki wielocylindrowe chłodzone cieczą.

Każda motopompa posiadająca pompę wirową musi mieć urządzenia do zassania wody. Jest to mała, ręczna pompa tłokowa będąca integralną częścią motopompy lub jest to smoczek (inżektor) na niespalone gazy sprężone z jednego z cylindrów (działający podobnie jak inżektor (w parowozie)). Zwykle posiada dozownik środka pianotwórczego. Służy do przepompowywania wody na wyższy poziom, wypompowywania ze zbiorników itp. Motopompę określa się symbolem M.

Pompa wirowa – pompa, w której łopatkowy wirnik zwiększa moment pędu (kręt) cieczy powodując efekt ssania we wlocie i nadwyżkę ciśnienia po stronie tłocznej pompy.Środek pianotwórczy – środek gaśniczy; wodno-alkoholowy syntetyczny roztwór związków powierzchniowo czynnych, substancji hydrotropowych, inhibitorów korozji i stabilizatora piany. Przeźroczysta, jednorodna ciecz o charakterystycznym zapachu przeznaczona do wytwarzania piany gaśniczej ciężkiej i średniej, rzadziej lekkiej przy zastosowaniu wody wodociągowej, morskiej i/lub śródlądowej nie zasolonej. Barwa substancji może być różna: słomkowa do żółtej, jasno żółta do jasno brązowej lub niebieska do zielonej. Środki pianotwórcze mogą być również użyte jako środek zwilżający w stężeniach ok. 0,5-1,0%.

Są dwa rodzaje motopomp:

 • Pożarnicza – posiadająca silnik spalinowy z układem zasilania, chłodzenia, elektrycznym i tłumikiem wydechu, pompę wirową z urządzeniem zasysającym, manometrem i wakuometrem, nasady, zawory umocowane na podstawie z uchwytami do przenoszenia przez strażaków (waga od 95 kg do 180 kg zależnie od typu), której wydajność nominalna wynosi od 400 do 800 litrów na minutę. Maksymalna praktyczna wysokość ssania motopompy strażackiej to 7,5 metra.
 • Motopompa nawodna – rodzaj pompy pożarniczej używanej do odwadniania zalanych (np. przez powódź) piwnic i innych pomieszczeń. Posiada mniejsze rozmiary od motopompy pożarniczej, jest to pompa pływająca (utrzymuje się na powierzchni wody), dzięki temu nie wymaga stosowania węży ssawnych. Jest to sprzęt bardzo wydajny, ale nieprzydany do gaszenia pożarów, bo tłoczy wodę pod niskim ciśnieniem.
 • Rola motopomp pożarniczych maleje. Wiąże się to z rozpowszechnieniem autopomp o większej wydajności niż motopompy oraz z powszechnością zbiorników wodnych w samochodach gaśniczych, co umożliwia użycie wysokościśnieniowych i niskoprzekrojowych (średnica 25 mm) węży pożarniczych dla zdławienia pożaru w zarodku (tzw. "szybkie natarcie").

  Atmosfera techniczna (at) – pozaukładowa jednostka miary ciśnienia powszechnie używana w technice. Odpowiada ciśnieniu wywoływanemu siłą kilograma-siły rozkładającej się na jednym cm² lub naciskowi 10 metrów słupa wody.Samochód pożarniczy, wóz strażacki, beczkowóz – specjalnie oznakowany i przygotowany samochód używany przez straż pożarną albo inną jednostkę ochrony przeciwpożarowej do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych lub innych działaniach statutowych (np. prewencyjnych). W większości państw świata wozy strażackie malowane są na czerwono, są także uprzywilejowane w ruchu drogowym.

  Istniały próby wykorzystania do napędu motopompy silnika turbinowego (tzw. turbopompa). Przy ciężarze zbliżonym do motopompy M-800 miała wydajność 3000 litrów wody na minutę (zamiast 800 l/min) przy ciśnieniu 15 atm (zamiast 8 atm). Powodem rezygnacji z tego pomysłu były:

 • bardzo duży hałas podczas pracy
 • duże zużycie paliwa (ok. 150-240 l/godzinę pracy)
 • możliwość współpracy tylko ze zbiornikami otwartymi lub liniami hydrantowymi o dużym przekroju i dużej wydajności wody.
 • Turbopompa m.in. była użyta podczas gaszenia w Warszawie pożaru Centralnego Domu Towarowego 21 września 1975 roku.

  Wąż pożarniczy, wąż strażacki – jeden z elementów wodnej armatury pożarniczej. Służy do podawania wody jako środka gaśniczego.Dom Towarowy Smyk zaprojektowany w l. 1947-1948 przez Zbigniewa Ihnatowicza i Jerzego Romańskiego, został otwarty 22.07.1951 jako Centralny Dom Towarowy (CDT). Usytuowano go przy zbiegu ulic Brackiej, Widok, Kruczej i Al. Jerozolimskich. CDT jest przykładem architektury powojennego modernizmu. Gmach ukończono już po wprowadzeniu doktryny realizmu socjalistycznego (1949), przez co jego forma architektoniczna spotkała się z ostrą krytyką. Budynek był jak na ówczesne czasy bardzo nowoczesny i funkcjonalny. Aktualnym właścicielem jest firma „Centrum Development & Investements Polska Sp. z o.o.”
  Warto wiedzieć że... beta

  Turbina gazowa (nazywana także turbiną spalinową lub silnikiem turbospalinowym) - silnik cieplny, który energię napędową pobiera z przepływających spalin lub innego gazu roboczego, zwanego czynnikiem termodynamicznym lub roboczym. Określenie "turbina gazowa" odnosi się do maszyny składającej się ze sprężarki i turbiny (połączonych zwykle wspólnym wałem), oraz komory spalania umieszczonej pomiędzy nimi.
  Pompa tłokowa – rodzaj pompy wyporowej, w której elementem zmieniającym objętość komory pompy jest tłok poruszający się ruchem posuwisto zwrotnym w cylindrze.

  Reklama